Chính sách mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng có gì mới?
Trước hết là tiền thuê đất hàng năm được điều chỉnh tăng lên gấp 3 lần so với quy định trước đây, cụ thể là bằng 1,5% giá đất so với quy định trước đây là bằng 0,5% giá đất.
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

775803 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0