Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày ...
 
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ An, ngày 11 tháng 5 năm ...
 
Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ ...
 
Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử ...
 
Ngày 01/4/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 quy ...
 
Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
 
Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư đã bổ sung nhiều quy định mới trong quá trình soạn thảo, quản lý và ...
 
Ngày 16/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.
 
Thực hiện Công văn số 1957/BTC-TTr ngày 25/02/2020 của Bộ Tài chính, ngày 05/3/2020 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-STC ngày ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 06/01/2020, Hướng dẫn số 657-CV/ĐUK ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp ...
 
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (08/3/1910 – 08/3/2020) và 1980 Năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban ...
 
Thực hiện Quyết định số 795-QĐ/ĐUK và số 796-QĐ/ĐUK ngày 07/02/2020 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên theo Nghị ...
 
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của ...
 
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Sở Tài chính năm 2020 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1724305 13
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0