Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 28/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC quy định về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức ...
 
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và có hiệu lực kể ...
 
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động ...
 
Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách và Phó Chánh Văn ...
 
Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, 02 đồng chí chuyên viên ...
 
Sáng ngày 19/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, bổ nhiệm 03 đồng chí lãnh ...
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 được Giám đốc Sở Tài chính ban hành tại Quyết định số 174/QĐ-STC ngày 05 tháng 11 năm 2020, ngày 05 ...
 
Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ...
 
Ngày 18/3/2021, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2215948 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0