Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính ...
 
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm ...
 
Chiều ngày 04/10/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm 01 đồng chí Trưởng phòng Tài chính đầu ...
 
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa ...
 
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước ...
 
Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay ...
 
Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19
 
Ngày 28/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC quy định về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức ...
 
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và có hiệu lực kể ...
 
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động ...
 
Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách và Phó Chánh Văn ...
 
Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, 02 đồng chí chuyên viên ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2320661 20
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0