Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Thực hiện Công văn số 9021/BTC-THTK-CNTT ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính v/v làm việc và điền phiếu khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng kiến ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên ...
 
Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-STC ngày 25/12/2017 của Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018, ngày 27/7/2018 tại Hội trường, Sở ...
 
Ngày 20/07/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước ...
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/ĐTN ngày 29/5/2018 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 13-KH/CĐCS ngày 01/6/2018 của BCH Chi đoàn v/v tổ chức ...
 
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ ...
 
Một số điểm mới của thông tư số 36/2018/tt-btc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi ...
 
Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) ...
 
Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
 
Ngày 18/6/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá ...
 
Ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61//2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Thực hiện Công văn số 1730-CV/ĐUK ngày 13/3/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ...
 
Ngày 08/6/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ...
 
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2275/UBND-KTTH ngày 29/5/2018, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn chế độ kế ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1000063 43
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0