Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 199-KH/ĐUSTC ngày ...
 
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm ...
 
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022; Căn cứ Giao ước thi đua năm ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-ĐTN ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Tổ chức Chiến dịch tình nguyện ...
 
Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản ...
 
Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 5016/KH/STC-TT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Quyết định số ...
 
​Căn cứ Công văn số 2988/VPCP-KTTH ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân ...
 
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương phối hợp Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục ...
 
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; ngày 22/4/2022 Sở Tài chính đã phát động ...
 
Ngày 01/4/2022, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình ...
 
Thực hiện theo Kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...
 
Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh ...
 
Ngày 08/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2751207 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0