Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
 
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 06/11/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết ...
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài Chính, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở Tài Chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh ...
 
Thực hiện Quyết định số 144-QĐ/ĐUK ngày 17/9/2019 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy Sở Tài ...
Luật doanh nghiệp (28/09/2020)
 
Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh ...
 
Sáng ngày 01/9/2020, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 02 đồng chí chuyên viên được điều động đến nhận ...
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân ...
 
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ...
 
Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu ...
 
Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.
 
Nhằm phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật mới cũng như trao đổi, tọa đàm về các phương pháp, kinh nghiệm trong công tác, ngày 16 và 17 tháng 7 năm ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 23/6/2020 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ chào ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1934009 34
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0