Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2275/UBND-KTTH ngày 29/5/2018, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn chế độ kế ...
 
Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và có hiệu lực thi ...
 
Ngày 04/5/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển ...
 
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và ...
 
Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tiếp và làm việc với Đoàn công tác KTNN về việc thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung ...
 
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ ...
 
Thực hiện Công văn số 2350-CV/BKTTW ngày 24/4/2018 của Ban Kinh tế Trung ương về việc khảo sát phục vụ các đề án nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ...
 
Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập trang thoongtin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
​     Ngày 28/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/CĐ ngày 16/4/2018 và Thư mời của Chi đoàn Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật – Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương về việc tổ chức ...
 
Được sự đồng ý của Ban giám đốc Sở Tài chính, ngày 10/4/2018 tại Hội trường Sở, Văn phòng Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và ...
 
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 21/3/2018 của Cụm cơ sở Đoàn 2 về việc tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên và Ngày chủ nhật xanh
 
Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUK ngày 02/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 và ...
 
Ngày 02/01/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

948859 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0