TÌM KIẾM THƯ MỤC DOWNLOAD

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 154
STTSố ký hiệuTrích yếuLoại Văn BảnTải về
1Hướng dẫn tạo và quản lý tài khoản hệ thống cấp mã số trực tuyến (Dịch vụ công trực tuyến) Hướng dẫn
 
21730/STC-QLNS Công văn về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2025-2027Công văn
 
3Hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin mã số quan hệ với ngân sách (mẫu 06) Hướng dẫn
 
4Hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký cấp mới mã số đơn vị quan hệ với ngân sách (mẫu 01, 07)Hướng dẫn
 
54424/STC-TCĐTV/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Dự thảo
 
656/2023/TT-BTCThông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, suwr dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.Công văn
 
72638/STC-QLNSTriển khai thực hiện Công văn số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023Công văn
 
82315/STC-QLNSVề việc xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026Công văn
 
93329/UBND-KTTriển khai thực hiện Chỉ thị cố 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nướcCông văn
 
1044/2023/NĐ-CPNghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/NQ15 ngày 24/6/2023 của Quốc hộiCông văn
 
113013/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chínhCông văn
 
12388/SNV-XDCQ-CCHC-CTTNVề việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2023Công văn
 
13922/UBND-NCVề việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳCông văn
 
1404/2023/TT-BTCThông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hộiCông văn
 
1503/2023/TT-BTC Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệCông văn
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4196070 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0