TÌM KIẾM THƯ MỤC DOWNLOAD

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 150
STTSố ký hiệuTrích yếuLoại Văn BảnTải về
156/2023/TT-BTCThông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, suwr dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.Công văn
 
22638/STC-QLNSTriển khai thực hiện Công văn số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023Công văn
 
32315/STC-QLNSVề việc xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026Công văn
 
43329/UBND-KTTriển khai thực hiện Chỉ thị cố 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nướcCông văn
 
544/2023/NĐ-CPNghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/NQ15 ngày 24/6/2023 của Quốc hộiCông văn
 
63013/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chínhCông văn
 
7388/SNV-XDCQ-CCHC-CTTNVề việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2023Công văn
 
8922/UBND-NCVề việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳCông văn
 
904/2023/TT-BTCThông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hộiCông văn
 
1003/2023/TT-BTC Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệCông văn
 
115780/UBND-VX Về việc báo cáo các việc huy động, quản lý, sử dụng các ngồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.Công văn
 
12Mẫu đăng ký Hội thao Mẫu đăng ký Hội thao Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022)Phụ lục
 
132013/STC-TCĐTLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách NN theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh.Dự thảo
 
141600/STC-VPLấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Bình DươngDự thảo
 
1504/2022/TT-BTCThông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.Công văn
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722462 28
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0