TÌM KIẾM VĂN BẢN CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 103
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
1Bản ngân sách dành cho công dân năm 2021 (trình HĐND tỉnh)25/11/2020Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình HĐND tỉnhVăn bản đang có hiệu lực
 
2Báo cáo Tài chính doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 06 tháng đầu năm 202001/09/2020Báo cáo Tài chính doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 06 tháng đầu năm 2020Văn bản đang có hiệu lực
 
3230/BC-UBND31/08/2020Báo cáo giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.Văn bản đang có hiệu lực
 
4111/BC-UBND29/05/2020Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước, doan nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu.Văn bản đang có hiệu lực
 
5Báo cáo Tài chính doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 201911/05/2020Báo cáo Tài chính doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
6266/QĐ-UBND31/01/2020Quyết định V/v giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá, xếp loiaj năm 2020 đối với Công ty THNN Một thành viên Xổ xố kiến thiết Bình DươngVăn bản đang có hiệu lực
 
7Bản ngân sách dành cho công dân năm 2020 (được HĐND quyết định)06/01/2020Bản ngân sách dành cho công dân năm 2020 (được HĐND quyết định)Văn bản đang có hiệu lực
 
844/2019/NQ-HĐND09/12/2019Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020Văn bản đang có hiệu lực
 
9Dự toán Ngân sách nhà nước năm 202022/11/2019Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnhVăn bản đang có hiệu lực
 
10106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (biểu số 45/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
11106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (biểu số 44/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
12106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 43/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
13106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 42/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
14 106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 (biểu số 41/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
15106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 40/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
16106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 39/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
17106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức năm 2020 (biểu số 38/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
18106/TB-STC22/11/2019 Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 37/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
19106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 (biểu số 36/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
20108/QĐ-UBND15/01/2018V/v công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1933940 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0