TÌM KIẾM VĂN BẢN CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 96
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
144/2019/NQ-HĐND09/12/2019Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020Văn bản đang có hiệu lực
 
2Dự toán Ngân sách nhà nước năm 202022/11/2019Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnhVăn bản đang có hiệu lực
 
3106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (biểu số 45/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
4106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (biểu số 44/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
5106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 43/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
6106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 42/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
7 106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 (biểu số 41/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
8106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 40/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
9106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 39/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
10106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức năm 2020 (biểu số 38/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
11106/TB-STC22/11/2019 Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 37/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
12106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 (biểu số 36/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
13 106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 (biểu số 35/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
14106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (biểu số 34/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
15106/TB-STC22/11/2019V/v Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 (biểu số 33/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
16105/TB-STC21/11/2019Về việc công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2019 - Biểu số 61/CK-NSNN - Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
17105/TB-STC21/11/2019Về việc công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2019 - Biểu số 60/CK-NSNN-Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
18105/TB-STC21/11/2019Về việc công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2019 - Biểu số 59/CK-NS - Cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
1998/TB-STC10/10/2019Biểu số 61/CK-NSNN- Thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
20108/QĐ-UBND15/01/2018V/v công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1625016 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0