Thông tin giá cả - Giá hàng tháng, quý, năm
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 01 năm 2020
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 12 và năm 2019.
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 11 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 10 năm 2019
 
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019
 
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 8 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 7 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 5 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 4 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 02 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi khu vực chợ thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 01/02/2019 đến ngày 09/02/2019 (nhằm ngày 27/12 đến ngày mùng 05/01 Âm lịch).
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý Giá - Công sản tháng 01 năm 2019
 
BÁO CÁO Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý Giá - Công sản năm 2018. Phương hướng công tác quản lý Giá - Công sản năm 2019
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1624979 10
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0