Lịch làm việc tuần
Năm:
Tuần:
In lịch tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

(Từ ngày 17-06-2024 đến ngày 23-06-2024)

Ngày
Giờ Nội dung công việc Lãnh đạo Thành phần Địa điểm

Thứ 2

17/06/2024
07g30

​Tiếp Công dân định kỳ​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ), đ/c Thu (PCTT) Phòng Tiếp Công dân Sở Tài chính
07g30

​Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng​

Hà Văn Út Ban Giám đốc, CVP, Phòng TCĐT Hội trường Sở Tài chính
08g00

​Tiếp xúc cử tri (xe cơ quan)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Văn phòng KP Dòng Sỏi, An Tây
08g00

​Họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và 2025 (Phòng QLGCS chuẩn bị nội dung).​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) Phòng họp A - UBND tỉnh
08g00

​Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp C - UBND tỉnh
08g00

​Họp trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định: (1) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Trang (TP QLGCS) Phòng họp B - UBND tỉnh
09g30

​Họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp C - UBND tỉnh
10g30

​Họp Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) TV Hội đồng thi tuyển Phòng họp A - UBND tỉnh
14g00

​Tiếp xúc cử tri (xe cơ quan)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Hội trường UBND phường Chánh Phú Hòa
14g00

​Họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan đến Yêu cầu định giá tài sản số 348/YC-VPCQCSĐT​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ), Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC
15g00

​Họp thuyết minh làm rõ các nội dung chứng thư thẩm định giá xe ô tô, tài sản là công cụ, dụng cụ của Sở Tài chính​

Hà Văn Út Thành viên HĐ theo QĐ số 69/QĐ-STC, và theo GM họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC
16g00

​Họp nghe Sở Tài nguyên – Môi trường báo cáo Kế hoạch, tiến độ thẩm định giá đất các hồ sơ tồn đọng (Phòng QLGCS chuẩn bị nội dung).​

Hà Văn Út Đ/c Thúy (PGĐ), LĐ phòng QLGCS Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ 3

18/06/2024
08g00

​Dự phiên họp thứ 63 - UBND tỉnh (có Thư mời riêng) (các phòng chuẩn bị nội dung)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ), Đ/c Thúy (PGĐ) Phòng họp A UBND Tỉnh
08g00

​Dự họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa X (theo GM số 25/GM-HĐND)​

Hà Văn Út Lãnh đạo phòng QLNS Hội trường A HĐND tỉnh
08g00

​Hội nghị bàn về tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2024 theo Đề án 05 của Tỉnh ủy Bình Dương (theo GM của Trường Chính trị)​

Nguyễn Ngọc Huấn Lãnh đạo phòng TCHCSN Trường Chính trị tỉnh BD
08g00

​Họp đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh BD (theo GM của Bộ chỉ huy quân sự)​

Hà Văn Út Đ/c Tuấn (TCDN) Bộ chỉ huy quân sự
08g00

​Họp trao đổi, thuyết minh về việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024​

Lê Thị Thanh Thúy Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC
08g00

​Họp trực tuyến với các địa phương về rà soát tiếp thu hoàn thiện các NĐ " hướng dẫn thi hành luật đất đai, (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Quy định về điều tra cơ bản đất đai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. (theo GM 136/GM-UBND)​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo phòng QLGCS Phòng họp B UBND tỉnh
09g30

​Triển khai kiểm tra thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước tại tỉnh Bình Dương​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ), LĐ phòng QLNS, TCDN, TCĐT, TCHCSN, QLGCS Hội trường Sở Tài chính
10g30

​Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên – Môi trường báo cáo việc thực hiện bản án phúc thẩm liên quan đến khu đất 43ha.​

Hà Văn Út Đ/c Thúy (PGĐ) Phòng họp A UBND Tỉnh
14g00

​Tiếp xúc cử tri (xe cơ quan)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Hội trường UBND phường An Điền
14g00

​Họp trực tuyến với Chính phủ về Nghị định quy định về đất trồng lúa​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Trang (TP QLGCS) Phòng họp B – UBND tỉnh
15g00

​Họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức thi hành Bản án số 912/2022/HS-PT. (Phòng QLGCS,  TCDN chuẩn bị nội dung)​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) Hội trường A - Tỉnh ủy
15g30

​Giám sát KQXS tự chọn​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Tuấn (TCDN) Công ty Xổ số kiến thiết
16g00

​Họp nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị 2 Sơ kết 03 năm Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025”. (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) Hội trường A - Tỉnh ủy

Thứ 4

19/06/2024
08g00

​Tiếp xúc cử tri (xe cơ quan)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Hội trường UBND xã Phú An
08g00

​Họp triển khai thực hiện Thông báo số 189/TB-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức bán đấu giá 05 trụ sở​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ), Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC
08g00

​Tham gia Đoàn Kiểm tra về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử và thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo phòng QLNS Tại UBND huyện Bàu Bàng
08g00

​Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.(xe cơ quan)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Hội trường - Công an tỉnh
13g00

​Họp Ban Giám đốc​

Hà Văn Út Ban Giám đốc Phòng họp 1 Sở Tài chính
14g00

​Làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác: (1) đo đạc, định giá đất; (2) cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ hoạt động xét xử; (3) giao đất và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân các huyện, thành phố; (4) xử lý cơ sở nhà, đất Tòa án đang quản lý (Phòng QLGCS chuẩn bị nội dung).​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ), Đ/c Thúy (PGĐ) Phòng họp A – UBND tỉnh
14g00

​Họp góp ý dự thảo Nghị quyết (theo Giấy mời số 52/GM của Công an tỉnh)​

Nguyễn Ngọc Huấn Lãnh đạo phòng TCHCSN Công an tỉnh
15g30

​Giám sát KQXS tự chọn​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Tài (TCDN) Công ty Xổ số kiến thiết

Thứ 5

20/06/2024
08g00

​Tham gia Đoàn Kiểm tra về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử và thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương ​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo phòng TCHCSN Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
08g30

​Hội nghị trực tuyến về Công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 (theo GM 133/TM-UBND của UBND tỉnh BD)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND tỉnh
08g30

​Họp thống nhất một số nội dung liên quan kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4) và Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT ​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ), Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC
08g30

​Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2024​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Mai (PTP TCDN) Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp
14g00

​Họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan đến Yêu cầu định giá tài sản số 2513/YC-CSKT-Đ4​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ), Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3, tầng 2 tháp A TTHC

Thứ 6

21/06/2024
08g00

Công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bàu Bàng (xe cơ quan)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ), đoàn thanh tra Huyện Bàu Bàng
08g00

Tham gia Đoàn Kiểm tra về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử và thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương ​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo phòng TCHCSN Tại Sở Lao động TBXH
13g30

​Giám sát vé ế​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Tài (TCDN) TP.HCM
14g00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 13)  Nội dung 1: Báo cáo Đề án Khu KHCN và thủ tục thành lập Khu CNTT tập trung.(các phòng chuẩn bị nội dung)​

Hà Văn Út Đ/c Út (PGĐ) Hội trường A - Tỉnh ủy
15g00

Giám sát vé ế + KQXS truyền thống, KQXS tự chọn​​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Phượng (TCDN) Công ty Xổ số kiến thiết

Thứ 7

22/06/2024
15g30

​Giám sát KQXS tự chọn​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Tuấn (TCDN) Công ty Xổ số kiến thiết

Chủ nhật

23/06/2024
06g00

​Dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2024 (theo GM sô 129/TM-UBND)(xe cơ quan)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Quảng trường TP Bến Cát

SỞ TÀI CHÍNH