Lịch làm việc tuần
Năm:
Tuần:
In lịch tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

(Từ ngày 20-03-2023 đến ngày 26-03-2023)

Ngày
Giờ Nội dung công việc Lãnh đạo Thành phần Địa điểm

Thứ 2

20/03/2023
-

​Ghi chú: Các phòng chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp và gửi cho lãnh đạo trước 01 ngày

08g00

​Họp nghe báo cáo Đề án phát triển tổng thể ngành y tế Bình Dương đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND
10g00

​Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung kinh phí hỗ trợ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Đề nghị thuê tư vấn mới để lập dự án đưa Bệnh viện 1500 giường đi vào hoạt động; Quy định về mức chi hỗ trợ để thực hiện các hoạt động trong chương trình phát triển mục tiêu y tế, dân số (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND
13g30

​Họp BGĐ, ĐU, LĐ chủ chốt​

Hà Văn Út BGĐ, ĐU, LĐ chủ chốt Hội trường Sở Tài chính
14g00

​Họp thống nhất KHLCNT gói thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền (GM số 27/GM-SYT)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Nhâm (PTP) TCHCSN Sở Y tế
15g30

​Các phòng báo cáo công việc (thứ tự: NS + HCSN; GCS)​

Hà Văn Út BGĐ, LĐ các phòng NS + HCSN, GCS Phòng họp 2, Sở Tài chính
16g00

​Giám sát xổ số tự chọn​​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) ủy quyền TCDN Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh

Thứ 3

21/03/2023
08g00

​Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023. (Công văn số 1210-CV/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy)​

Hà Văn Út Ban Giám đốc Hội trường - Trường Chính trị
08g00

​Họp rà soát Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Công ty Cổ phần Đá Hoa Tân An được cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên – lần 5.​

Lê Thị Thanh Thúy Tổ giúp việc HĐTĐ giá đất cụ thể Phòng họp 3 Sở Tài chính
14g00

​Họp nghe và cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình:  Nội dung 1: Về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy và chính sách đối với hệ thống chính trị giai đoạn tới.​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Phòng họp - Trường Chính trị
14g00

​Họp thẩm định phương án giá đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3 Sở Tài chính

Thứ 4

22/03/2023
08g00

​Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023. (Công văn số 1210-CV/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh​

Hà Văn Út Ban Giám đốc Hội trường - Trường Chính trị

Thứ 5

23/03/2023
08g00

​Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý 1; phương hướng, nhiêṃ vu ̣Quý 2 năm 2023. (Phòng QLNS chuẩn bị nội dung)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ); TP QLNS Hội trường A - Tỉnh ủy.
08g00

​Hội thảo lấy ý kiến về chính sách tài chính đất đai theo Giấy mời số 1049/GM-UBTCNS15 (xe cơ quan)​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Bình (PP GCS) Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7,Q3 TPHCM
08g00

​Họp rà soát hồ sơ thẩm định Phương án giá đất tính bồi thường thực hiện Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thành phố Thuận An) (cả ngày)​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 3 Sở Tài chính
08g00

​Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) và theo thư mời họp Phòng họp 2 Sở Tài chính
09g00

​Họp định giá tài sản là giá trị quyền sử dụng đất thửa đất số 256 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) và theo thư mời họp Phòng họp 1 Sở Tài chính
10g30

​Họp nghe và cho ý kiến về Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. (Phòng QLNS chuẩn bị nội dung)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Hội trường A - Tỉnh ủy.
13g30

​Dự phiên họp Ủy ban lần thứ 30 theo Giấy mới số 53/TM-UBND ngày 17/3/2023 (Phòng TCDN, TCĐT, TCHCSN, QLGCS, QLNS chuẩn bị nội dung)​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ); TP QLNS Phòng họp A UBND tỉnh
14g00

​Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. (Phòng TCĐT chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Hội trường A - Tỉnh ủy
14g00

​Họp định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản số 55/YC-CSKT-Đ4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) và theo thư mời họp Phòng họp 3 Sở Tài chính
14g00

​Họp rà soát hồ sơ thẩm định Phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án Đầu tư tuyến đường vào Trạm thông tin Núi Ông tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng​

Lê Thị Thanh Thúy Lãnh đạo Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 2 Sở Tài chính

Thứ 6

24/03/2023
07g30

​Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh theo thông báo số 02/TB-ĐGS ngày 22/02/2023 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh (HĐND gửi thông báo thay đổi thời gian giám sát file chưa ký)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Nhâm (PTP) TCHCSN "7h30-9h00 BV đa khoa tỉnh. 9h00-11h30 TT kiểm soát bệnh tật tỉnh"
08g00

​​Họp Hội đồng thẩm định giá đất (Phòng QLGCS chuẩn bị nội dung).​​​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ), đ/c Thúy (PGĐ), LĐ phòng QLGCS Phòng họp A - UBND
08g00

​Họp nghe Sở Giáo dục đào tạo báo cáo Đề án “Tổ chức dạy song ngữ, tiếng Anh, tại trường THPT chuyên Hùng Vương của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2030” (Phòng TC HCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND
08g00

​Dự Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo GM số 54/TM-UBND ngày 17/3/2023​

Hà Văn Út Đ/c Vân: PP HCSN (tổ giúp việc Đề án 06) Hội trường Công an tỉnh.
08g30

​Họp Hội thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư công trọng điểm quan trọng nhóm A B có sử dụng ngân sách tỉnh để Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Phòng TCĐT chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Hùng (TP) TCĐT Phòng họp C - UBND
09g30

​Họp nghe báo cáo đề án cũng cố tăng cường phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND
14g00

​Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giảng viên chính (hạng II) và giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) tỉnh Bình Dương năm 2022​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Phòng họp B - UBND
14g00

​Họp rà soát hồ sơ thẩm định Phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án Đầu tư tuyến đường vào Trạm thông tin Núi Ông tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng​

Lê Thị Thanh Thúy Phòng QLGCS và theo thư mời họp Phòng họp 2,Sở Tài chính
15g30

​Họp giao ban Quý I/2023 với các sở, ngành địa phương khối văn hóa xã hội (Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung)​

Nguyễn Ngọc Huấn Đ/c Huấn (PGĐ) Phòng họp B - UBND
16g00

​Giám sát xổ số tự chọn​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Tuấn (TCDN) Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh
16g00

​Giám sát kết quả xổ số truyền thống​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) ủy quyền TCDN Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh

Thứ 7

25/03/2023
09g00

​Dự Chương trình Bình Dương Khởi động - Kết nối - Phát triển mới ​

Hà Văn Út Đ/c Út (GĐ) Trung tâm HNTL BD

SỞ TÀI CHÍNH