Lịch làm việc tuần
Năm:
Tuần:
In lịch tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

(Từ ngày 02-08-2021 đến ngày 08-08-2021)

Ngày
Giờ Nội dung công việc Lãnh đạo Thành phần Địa điểm

Thứ 2

02/08/2021
-

​Ghi chú: Trong tuần:  - Ưu tiên xử lý kịp thời các công việc liên quan đến phòng chống dịch, Trưởng, phụ trách các phòng bố trí CBCC làm việc tại nhà hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt, kịp thời các công việc được giao.

Thứ 4

04/08/2021
14g00

​Họp trao đổi nội dung xây dựng dự thảo quy chế phối hợp lần 2 về kiện toàn và thay đổi thành viên Hội đồng  định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của tỉnh BD​

Lê Thị Thanh Thúy Đ/c Thúy (PGĐ) và theo thư mời họp Họp trực tuyến

SỞ TÀI CHÍNH