Tin Tức - Thông báo
 
      Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số có quan hệ với ngân sách, Phòng ...
 
       Ngày 23/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 19119/BTC-KBNN về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS. ...
 
Công văn số 2154/STC-GCS, ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ TÀI CHÍNH Số:  ...
 
Thông báo số 56/TB-STC ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2014. ...
 
Công văn số 1275/STC-GCS ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Về việc đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước      
 
Thông báo số 06/TB-STC ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương 04-04-2014 - Webmaster Thông báo về thời gian địa điểm làm việc tại trụ sở mới        
 
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tăng cường sử dụng hộp thư điện tử .binhduong.gov.vn. 25-03-2014 - Webmaster      Nhằm đảm bảo độ tin cậy, an toàn an ninh thông tin theo quy định. ...
 
Thông báo Tham gia cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1654 - 07/5/2014) 16-10-2013 - Webmaster      Thực hiện Thông báo số 01/TB-BTC ngày 01 tháng ...
 
Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Quyết định số 112/QĐ-STC ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương 07-03-2013 - Webmaster Quyết định về việc phân công công tác Ban Giám đốc UBND TỈNH BÌNH ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.NewThông tin hoạt độngTinNguyễn Thị Hồng Ngọc_P. TC-HCSNSở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC./PublishingImages/2018-06/PGDVanphatbieu_Key_18062018141133.JPG
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2275/UBND-KTTH ngày 29/5/2018, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017.
6/18/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Lớp tập huấn khai mạc lúc 8h ngày 15/6/2018 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.​

PGDVanphatbieu.JPGĐồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn gồm: đồng chí Toán Thị Ngoan – Trưởng phòng Kế toán nhà nước – Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán nhà nước ; đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp – Sở Tài chính và hơn 600 đồng chí là thủ trưởng, kế toán các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

600nguoi.jpgCác đồng chí tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 01 ngày với mục đích cập nhật các chế độ, quy định mới trong lĩnh vực kế toán Hành chính Sự nghiệp cho Thủ trưởng và kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

hinhcoNgoan.jpgĐồng chí Toán Thị Ngoan – Trưởng phòng Kế toán nhà nước – Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán nhà nước - phổ biến các nội dung tại lớp tập huấn.

Thông qua Lớp tập huấn, các đồng chí tham dự sẽ nắm bắt được những điểm mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và được giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nguyễn THị Hồng Ngọc - P. TC-HCSN

True
Những bổ sung, điều chỉnh về kinh phí khuyến công.NewĐiểm tin văn bảnTinP. Tài chính - HCSNNhững bổ sung, điều chỉnh về kinh phí khuyến công./PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_18062018081514.jpg
Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2018 (thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương).
6/15/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

Theo đó, một số nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung như:

1. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công

a. Theo Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT

a1. Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với những hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa toàn quốc hoặc khu vực, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp vùng, ngành và lãnh thổ.

Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

a2. Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu theo quy định của Bộ Công Thương (đối với kinh phí khuyến công quốc gia), Ủy ban nhân dân các cấp (đối với kinh phí khuyến công địa phương).

b. Thông tư số 28/2018/TT-BCT

b1. Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có quy mô vùng, miền, quốc gia; các đề án khuyến công quốc gia điểm có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn. Tiêu chí xác định hoạt động khuyến công theo quy mô vùng, miền, quốc gia, đề án khuyến công quốc gia điểm do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch tỉnh.

b2. Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn theo quy định của Bộ Công Thương (đối với kinh phí khuyến công quốc gia), Ủy ban nhân dân các cấp (đối với kinh phí khuyến công địa phương) hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành.

2. Về nội dung chi hoạt động khuyến công có điều chỉnh và bổ sung thêm một số như sau:

- Đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động; đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ; chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

3. Mức chi chung đã cập nhật mới theo các văn bản quy định hiện hành

Bổ sung

- "Chi tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại Việt Nam áp dụng theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước".

- "Chi thuê chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước".

- "Chi nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng và Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh. Mức chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

4. Mức chi hoạt động khuyến công quốc gia

- Mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới: tăng từ 500 triệu đồng/mô hình lên 1.000 triệu đồng/mô hình

- Mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tăng từ 200 triệu đồng/cơ sở lên 300 triệu đồng/cơ sở;

Trường hợp hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 450 triệu đồng/cơ sở

- Mức chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực tăng từ 100 triệu đồng/lần lên 200 triệu đồng/lần, đối với cấp quốc gia tăng từ 200 triệu đồng lần lên 400 triệu đồng/lần;

- Mức chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: tăng từ 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp lên 6.000 triệu đồng/cụm công nghiệp./.

Phòng TC-HSCN

True
Thông tư hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Điểm tin văn bảnTinTrần Thị Lưu_CC.TCDNThông tư hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần./PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_14062018090713.jpg
Ngày 04/5/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
6/14/2018 10:00 AMYesĐã ban hành

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐCP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ.

Nội dung Thông tư gồm 03 Chương, 14 Điều.

Theo đó, Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định trước đây, điển hình một số nội dung sau:

- Nguyên tắc về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa: khi xác định giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải áp dụng tối thiểu 02 phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác nhau trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định; trường hợp phát hiện kê khai thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa do nguyên nhân chủ quan thì doanh nghiệp cổ phần hoá và các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm bồi hoàn nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp toàn bộ giá trị tài sản, công nợ kê khai thiếu hoặc bỏ sót; trường hợp cố tình kê khai thiếu hoặc cố tình bỏ sót thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Xử lý về tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện điều chỉnh lại số liệu trong sổ sách kế toán đã lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện xử lý tài chính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Các nội dung xử lý tài chính này chỉ sử dụng để xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp cổ phần hoá phải thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp và gửi về Cổng thông tin điện tử Chính phủ và có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình cổ phần hoá và các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai công tác cổ phần hoá theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đăng tải công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp cổ phần hoá; đồng thời gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2018; Các nội dung quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

         Thông tư này thay thế Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Trần Thị Lưu - CC. TCDN
True
Tăng mức lương cơ sở năm 2018  Điểm tin văn bảnTinPhan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra SởTăng mức lương cơ sở năm 2018  /PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_07062018092921.jpg
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.
6/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành

- Đối tượng áp dụng: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật cán bộ công chức năm 2008; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố…

- Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng.

- Kinh phí thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao; Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao; Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết và nguồn kinh phí còn dư sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.300.000 đồng... Đối với các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khó khăn, sau khi sử dụng các nguồn theo quy định trên mà vẫn thiếu thì sẽ được bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện.

- Trách nhiệm hướng dẫn:

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở này, thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương khó khăn.
PTTChi - Thanh Tra Tài chính
True
Sở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNNThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchSở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNN/PublishingImages/2018-06/IMG_6297_3_Key_07062018083922.jpg
Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tiếp và làm việc với Đoàn công tác KTNN về việc thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNN năm 2015
5/29/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

IMG_6297.JPG

Đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài chính – Chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức vào sáng ngày 28/5/2018 tại Hội trưởng Sở Tài chính, đến dự buổi làm việc gồm: Đoàn KTNN có: Đ/c Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng KTNN, đ/c Nguyễn Lê Sơn – Phó Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực IV, các đồng chí là lãnh đạo các Phòng thuộc Vụ pháp chế - Tổng KTNN và KTNN Khu vực IV; Sở Tài chính Bình Dương có: đ/c Hà Văn Út – Giám đốc, đ/c Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc, Các đồng chí là Trưởng, Phó và Chuyên viên các phòng Ngân sách, Giá – Công sản, Tài chính Đầu tư - Xây dựng cơ bản, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính; đại điện các đơn vị: Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và  Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Thủ Dầu Một, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã Dĩ An.

IMG_6312.JPG

Đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng KTNN.

Thực hiện chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN về kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật KTNN trong những năm qua. Để đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân từ thực tiễn thi hành Luật KTNN năm 2015, qua đó kiến nghị giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vự KTNN. Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã lấy ý kiến khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực KTNN theo Luật KTNN năm 2015 tại tỉnh và ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất đối với các quy định của Luật KTNN năm 2015. Đoàn đã đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế của tỉnh Bình Dương./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. Ngân sách

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp./PublishingImages/2018-06/DTN_Thi_1_1_Key_07062018082420.jpg
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5/22/2018 1:00 PMYesĐã ban hành

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/5/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu kiến thức tổng hợp về các nội dung bao gồm: Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, lịch sử và ý nghĩa các ngày lễ lớn, những kiến thức cơ bản, những mốc thời gian đáng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng và những câu nói nổi tiếng của Bác, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung tuyên truyền về Biển đảo…

Toàn thể đoàn viên chi đoàn chia làm 3 đội, nhiệt tình tham gia cuộc thi với các phần tranh tài sôi nổi qua 4 vòng: “Khởi động – Trắc nghiệm kiến thức”; “Sắp xếp từ”; “Đoán ý đồng đội” và “Nào ta cùng hát”. Vòng 4 là ấn tượng nhất khi các đội thể hiện được sự đoàn kết qua việc cùng nhau điền vào chỗ trống lời của bài hát và cùng nhau hát vang bài hát đó.

Một số hình ảnh cuộc thi:

DTN_Thi_1.jpg

Đoàn viên chi đoàn tham gia phần thi Khởi động – Trắc nghiệm kiến thức

DTN_Thi_2.jpg

Đ/c Phạm Nhất Tiến – PBT Chi đoàn trao giải nhất cho đội chiến thắng.

         Cuộc thi nhằm góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn ôn lại kiến thức, cập nhật những thông tin mới, quan trọng, để đoàn viên tự ý thức được cần phải noi gương Bác, tiếp tục nỗ lực, rèn luyện bản thân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp./.
Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn
True
Sở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương./PublishingImages/2018-05/IMG_6288_Key_29052018100553.JPG
Thực hiện Công văn số 2350-CV/BKTTW ngày 24/4/2018 của Ban Kinh tế Trung ương về việc khảo sát phục vụ các đề án nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương, ngày 10/5/2018 Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tiếp và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương tại hội trường Sở.
5/11/2018 1:00 PMYesĐã ban hành

IMG_6288.JPG

Đ/c Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đ/c Hoàng Xuân Hòa –  Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp – Trưởng đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Thành phần tham dự buổi làm việc gồm: Sở Tài chính có đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở, đồng chí Hà Văn Thuận –  Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là Trưởng/Phó Phòng Ngân sách, Tài chính Đầu tư – Xây dựng cơ bản, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Văn phòng Sở; Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Hoàng Xuân Hòa –  Vụ trưởng – Trưởng đoàn công tác và 09 đồng chí là Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, chuyên viên; Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng và 03 đồng chí của trường; đại diện văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Trương Thành Tạo – Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Chuyên viên tổng hợp.

IMG_6272.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc.

Để có cơ sở thực tiễn phục vụ cho công tác nghiên cứu các đề án " Chủ trương, định hướng phát triển thị tường tài chính Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035", "Đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức" và " Đổi mới cơ chế phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan", các đồng chí đã làm việc một số nội dung về:

- Tình hình phát triển kinh tế (tốc độ tăng trưởng và cơ cấu GRDP) và thu – chi Ngân sách địa phương 3 năm gần nhất (gồm các khoản thu được giữ lại, thu điều tiết từ Ngân sách Trung ương và các khoản chi).

- Các kênh tài chính địa phương huy động vốn trong 3 năm qua (các kênh vay vốn và kết quả vay như ODA, phát huy trái phiếu chính quyền địa phương, kênh khác …).

- Nhu cầu huy động vốn cho phát triển kinh tế địa phương và những khó khăn trong huy động vốn hiện nay.

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đề xuất các giải pháp đổi mới cở chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Nhận định về cơ chế phân cấp ngân sách hiện nay; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí đã trao đổi về một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý nợ công hiện hành có thể gây cản ngại đến khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quyết định số 49/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngBan Biên TậpNguyễn Thanh Vỹ_BBTQuyết định số 49/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập trang thoongtin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
5/4/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 49/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hà Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Ông Vương Văn Năm, Chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

3. Bà Phan Thị Thanh Chi, Chánh Thanh tra: Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Ủy viên.

5. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Ủy viên.

7. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp: Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sơ, trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 41/QĐ-STC ngày 28/3/2017 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                     
- Như điều 1;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

(Kèm theo Quyết định số 49 /QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính)

I. Bộ phận thường trực:

Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.Bộ phận thường trực gồm 05 người, được phân công cụ thể như sau:

1. Ông Hà Văn Thuận, Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban, định hướng nội dung và hình thức của Website;

2. Ông Vương Văn Năm, Phó trưởng Ban biên tập, duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website. Đăng ký lịch tuần để Ban biên tập tham dự các cuộc họp lấy thông tin biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên, tổng hợp tin bài của các đơn vị trực thuộc gửi lên và trình Phó trưởng Ban biên tập phê duyệt, tham gia đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban biên tập trong báo cáo hàng quý, năm; dự toán kinh phí hoạt động của Website (nhuận bút…).

4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, ủy viên, biên tập chung; phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, duy trì wesite), xử lý, đăng tải bài viết (sau khi được Phó Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, tin tức, thông báo, lịch tuần, danh bạ, …; tổng hợp, báo cáo hàng quý, năm số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục; thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban Biên tập giao.

5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, ủy viên, tập hợp, thống kê số lượng tin, bài (có nhuận bút hàng tháng), tính nhuận bút, báo cáo Trưởng ban biên tập làm thủ tục chi nhuận bút cho tác giả; thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng Ban biên tập có liên quan đến hoạt động của Website.

II. Các thành viên Ban biên tập:

1. Bà  Phan Thị Thanh Chi,  Chánh thanh tra: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra và mảng công việc phụ trách.

2. Ông  Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp:  Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp và mảng công việc phụ trách.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản và mảng công việc phụ trách.

5. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Giá - Công sản và mảng công việc phụ trách.

6. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp và mảng công việc phụ trách./.

QD49.pdf

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinPhan Thị Hồng Cẩm_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-04/diem tin VB_Key_27042018132338.jpg
4/27/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

     Ngày 28/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
     Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến mức lãi suất vốn vay và quy định chuyển tiếp thực hiện khi được điều chỉnh dự án…được quy định cụ thể tại Thông tư số 30/2018/TT-BTC để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
     Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2018.
     Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.
Phan Thị Hồng Cẩm  - P. TC ĐT-XDCB
True
Công đoàn - Chi đoàn Sở Tài chính tham gia giao lưu bóng đá.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànCông đoàn - Chi đoàn Sở Tài chính tham gia giao lưu bóng đá./PublishingImages/2018-04/Giao luu phong da 4-2018 (2)_Key_23042018143659.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/CĐ ngày 16/4/2018 và Thư mời của Chi đoàn Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật – Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương về việc tổ chức giải bóng đá Futsal
4/23/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Sáng ngày 21/4/2018, tại sân bóng đá Thanh Lễ, Công đoàn, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp tham gia giao lưu bóng đá với các chi đoàn bạn do Chi đoàn Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật – Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương tổ chức.

Buổi giao lưu bóng đá đã diễn ra trên tinh thần thi đua sôi nổi, nhiệt tình và vui vẻ, thiết thực chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo điều kiện giao lưu, đoàn kết, phối hợp giữa các cơ sở đoàn nhằm giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có 4 đội bóng tham gia giao lưu, bao gồm: Chi đoàn Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật – Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CP Xây dựng và trang trí nội thất BIDECO, Công – Chi đoàn Sở Tài Chính. Kết quả đội bóng Sở Tài chính đạt giải nhì.

Một số hình ảnh hoạt động:

 Giao luu phong da 4-2018 (2).jpg

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyên – UVBTV Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Sở tặng hoa chúc mừng giải đấu

Giao luu phong da 4-2018 (1).jpg 

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyên - UVBTV Đảng ủy Sở và đ/c Trần Hữu Thế - UVBCH Công đoàn Sở tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng
Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn
True
Sở Tài chính tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc mới phiên bản 5.3.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc mới phiên bản 5.3./PublishingImages/2018-04/20180410_133814_Key_11042018112948.jpg
Được sự đồng ý của Ban giám đốc Sở Tài chính, ngày 10/4/2018 tại Hội trường Sở, Văn phòng Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc mới phiên bản 5.3.
4/11/2018 12:00 PMYesĐã ban hành

Đến dự buổi tập huấn có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, các báo cáo viên đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng toàn bộ cán, bộ công chức Sở Tài chính.

20180410_133814.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc phiên bản mới 5.3

Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Hà Văn Thuận yêu cầu cán bộ, công chức tham gia tập huấn cần tập trung để nắm bắt các nội dung mới, những điểm thay đổi trong cách thức xử lý so với phầm mềm quản lý văn bản cũ đồng thời phản ánh những điểm chưa phù hợp trong quá trình xử lý văn bản thực tế tại Sở khi sử dụng thử phầm mềm và đồng chí Thuận cũng yêu cầu báo cáo viên hướng dẫn, truyền đạt các nội dung đầy đủ, chi tiết cũng như giải đáp các thắc mắc của cán bộ, công chức tham gia tập huấn và xử lý, chỉnh sửa các yêu cầu chưa phù hợp trong quy trình xử lý văn bản.

Tại buổi tập huấn cán bộ công chức được hướng dẫn các nội dung: Văn thư tiếp nhận văn bản đến trình Lãnh đạo văn phòng hoặc Lãnh đạo cơ quan; Lãnh đạo văn phòng duyệt văn bản đến và chuyển phòng, chi cục; Lãnh đạo phòng, chi cục xử lý cho chuyên viên; Chuyên viên lưu, báo cáo hoặc soạn văn bản đi trả lời văn bản đến; Lãnh đạo duyệt văn bản đi; Văn thư phát hành văn bản đi; tra cứu văn bản; in báo cáo, …

Qua buổi tập huấn cán bộ, công chức đã nắm được quy trình luân chuyển, cách thức xử lý văn bản đến cũng như văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc phiên bản mới từ đó tạo điều kiện cho việc xử lý văn bản đến và đi của Sở được thuận lợi hơn.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Điểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_P. Giá-CSQuy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2018-04/diem tin VB_Key_09042018154557.jpg
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính khấu trừ về đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và một số trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4/9/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện quy định nêu trên, ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017. Trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 cơ bản giữ nguyên các quy định chung liên quan đến áp dụng hệ số K (bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng, phân loại, nguyên tắc xác định giá đất theo hệ số K và các quy định về công tác tổ chức thực hiện);

- Điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất (K) ở 09 huyện, thị xã và thành phố đối với đất nông nghiệp là 1.448 tuyến và đối với đất phi nông nghiệp là 872 tuyến đường. Mức điều chỉnh tăng từ 0,1 - 0,3 tùy vào khu vực, tuyến đường;

- Đồng thời điều chỉnh giảm hệ số điều chỉnh giá đất (K) một số tuyến đường chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình áp dụng từ năm 2017, cụ thể giảm hệ số điều chỉnh giá đất (K) ở 06 tuyến đường thuộc khu vực thành phố Thủ Dầu Một nhằm tránh bất hợp lý khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức phải đóng tiền sử dụng đất cao hơn khi chuyển mục đích sử dụng đất ngoài hạn mức. Mức điều chỉnh giảm cũng từ 0,1 - 0,3.

Việc xác định giá đất bằng hệ số điều chỉnh giá đất (K) vừa đảm bảo giá đất khi xác định phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, vừa góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính; giảm chi phí vật chất, không làm tăng bộ máy, biên chế; đảm bảo công khai minh bạch, khách quan trong việc xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính về đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 được áp dụng kể từ ngày 01/4/2018.

07-2018_qd-ubnd.pdf

Lê Thị Kim Nhân - P. Giá-Công sản
True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn II Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn II Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh./PublishingImages/2018-03/Thang thanh nien 2018_1_Key_27032018093827.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 21/3/2018 của Cụm cơ sở Đoàn 2 về việc tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên và Ngày chủ nhật xanh
3/27/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 24/3/2018, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn II, Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tổ chức trồng cây xanh lưu niệm tại văn phòng xã Hiếu Liêm nhằm hưởng ứng hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Song song đó, Cụm đoàn II đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên. Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" góp phần động viên tinh thần cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cũng là công trình, phần việc thanh niên của Chi đoàn và Cụm đoàn II nhằm chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với tổng kinh phí thực hiện là 6.600.000 đồng, trong đó kinh phí Chi đoàn đóng góp là 600.000 đồng.

Một số hình ảnh hoạt động:

Thang thanh nien 2018_1.jpg 

Đoàn viên thanh niên Cụm đoàn II thăm, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên

Thang thanh nien 2018_2.jpg

Đoàn viên thanh niên Cụm đoàn II trồng cây xanh hưởng ứng hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường

Cùng ngày, đoàn viên Chi đoàn đã tham gia các hoạt động Ngày hội Thanh niên năm 2018 do Đoàn khối tổ chức như tham gia Trò chơi lớn "Tự hào Đất thủ Bình Dương", tham dự Lễ mittinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và Chương trình Thắp sáng ước mơ "Tuyên dương Cán bộ Công chức – Viên chức trẻ tiêu biểu" tỉnh Bình Dương năm 2018. Đồng thời, đại diện chi đoàn đã tham gia hoạt động khám phát thuốc, thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên do Chi đoàn PH41 tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và thể hiện sự quan tâm giúp đỡ đối với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./PublishingImages/2018-03/IMG_6257_Key_16032018150030.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUK ngày 02/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
3/16/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Ban giám đốc, sáng thứ Sáu, ngày 16/3/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, toàn thể đảng viên và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí trong Ban Giám đốc đã học).

IMG_6257.JPG

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên, quần chúng được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh – nguyên Viện Trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trình bày thông qua đĩa DVD về chuyên đề "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh".

IMG_6264.JPG

Đảng viên, quần chúng tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng trong cơ quan nắm rõ nội dung trọng tâm về rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh: người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; phải tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học; phải luôn nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật; phải thực sự nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của bản thân.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thôngĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. TC-HCSNQuy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông/PublishingImages/2018-03/diem tin VB_Key_15032018074106.jpg
Ngày 02/01/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 02/01/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 137/2013/TT-BTC.

Trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

- Về nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT)

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Giai đoạn 2018-2020, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành (dự toán năm 2018 sẽ căn cứ vào số thực hiện năm 2016; dự toán năm 2019 sẽ căn cứ vào số thực hiện năm 2017 dự toán năm 2020 sẽ căn cứ vào số thực hiện năm 2018).

- Về phân bổ dự toán kinh phí đảm bảo TTATGT đối với địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT…  Riêng năm 2018, địa phương sử dụng 70% số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn, 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn theo đúng quy định tại Điểm 7.2, Khoản 7, Mục II Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thông tư quy định các nội dung chi bảo đảm TTATGT gồm: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm TTATGT; chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật hiện hành; chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành; chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định rõ mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ) tối đa là 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

Nguyễn Minh Tân - P. TCHCSN

True
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018./PublishingImages/2018-03/IMG_6142_Key_02032018145127.JPG
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Sở, ngày 02/3/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.
3/2/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Dương Ngọc Vân, đồng chí Hà Văn Út, đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch công đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6142.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính, đại diện Ban Giám đốc; đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Kim Liên - Chủ tịch công đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, đại diện Công đoàn và Hội nghị cũng bầu ra Ban thư ký hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Phó phòng TC-Hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên – Thanh tra Tài chính.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước mới với  nhiều thay đổi, cũng là năm đầu thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 tại Bình Dương như sau: Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện 46.081 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 15% so thực hiện năm 2016, trong đó: thu nội địa 32.631 tỷ đồng, đạt 95% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông, qua tăng 12% so thực hiện năm 2016; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 13.450 tỷ đồng, đạt 120% dự toán TTCP giao và 117% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 20% so với thực hiện năm 2016; về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.500 tỷ đồng, đạt 107% dự toán TTCP giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so thực hiện năm 2016, trong đó: chi đầu tư XDCB thực hiện 6.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 6% so thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi NSĐP.

Tại Hội nghị, các đồng chí cũng được thông qua dự thảo báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, phương hướng hoạt động năm 2018-2020, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2018, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2017.

IMG_6146.JPG

Đồng chí Phạm Văn Hảo – Giám đốc Sở Tài chính trả lời ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Năm 2017, với khẩu hiệu thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung chính của phong trào thi đua, những nỗ lực trong công tác chuyên môn đã được đánh giá thông qua kết quả thi đua khen thưởng, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng như sau: Giám đốc Sở tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 12 cá nhân, công nhận 07 tập thể và 43 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", tặng giấy khen cho 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) công nhận 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 gồm Văn phòng Sở, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính và tặng bằng khen cho 13 cá nhân, đề nghị Ban thi đua khen thưởng trình UBND tỉnh xem xét trình cấp trên tặng thưởng Huân chương lao động Hạng hai cho 01 cá nhân, Huân chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân, trình Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Qua phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực. Trong năm 2017, Đảng bộ Sở được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn viên chức tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 04 cá nhân, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, được Đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân.

IMG_6192.JPG
Đ/c Phạm Văn Hảo -
 Giám đốc Sở trao Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch công đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, toàn thể CBCC ra sức nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại các đơn vị cần hoàn thành các công việc trọng tâm: phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức quản lý, điều hành hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã giao, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, ...; xây dựng Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng năm 2018 và 2019,...; thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán chính xác, kịp thời các dự án đầu tư XDCB hoàn thành theo quy trình ISO,...; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về công tác tái cơ cấu các DNNN theo chỉ đạo của TTCP,…; tổ chức thanh tra, phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị thanh tra đối với các đơn vị đã thanh tra trước và trong năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan; tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên duy trì việc chấp hành quy chế và nội quy cơ quan,...; bám sát và hoàn thành tốt chương trình công tác cụ thể hàng tuần, tháng, quý, năm 2018; tiếp tục duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng hàng quý, năm.

Một số hình ảnh hội nghị

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tài chính ngân sách huyện Bàu Bàng.Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra TCSở Tài chính thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tài chính ngân sách huyện Bàu Bàng./PublishingImages/2018-02/Anh KL Bau Bang 2018_Key_12022018094004.jpg
Thực hiện hiện Quyết định số 132/QĐ-STC ngày 03/10/2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tại chính tại huyện Bàu Bàng, sau thời gian triển khai thanh tra tại huyện, Đoàn Thanh tra đã tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Ban Giám đốc Sở. Sáng ngày 08/02/2018 tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bàu Bàng, Sở Tài chính tiến hành thông qua dự thảo Kết luận thanh tra ngân sách huyện Bàu Bàng.
2/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Đến dự và thông qua dự thảo Kết luận thanh tra gồm có: về phía Sở Tài chính, ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Sở cùng toàn thể Thành viên Đoàn Thanh tra, về phía UBND huyện có ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Anh KL Bau Bang 2018.jpg

Các đại biểu tham dự buổi họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra.

Dự thảo kết luận đã đánh giá cao sự nỗ lực của huyện, xã về phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách trong năm 2016. Dù là huyện mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, điều kiện cơ sở vật chất, về kinh nghiệm,… nhưng trong năm 2016 đã hoàn thành đạt kế hoạch dự toán đề ra, cụ thể: tổng thu ngân sách địa bàn là 832.850 triệu đồng, đạt 117%/ dự toán tỉnh giao, 111%/ dự toán HĐND huyện thông  qua, tăng 23% so thực hiện năm 2015. Về tổng chi là 632.972 triệu đồng, đạt 98%/ dự toán tỉnh giao, 92%/ dự toán huyện thông qua, tăng 20% so với năm 2015.

Về chi đầu tư với số giải ngân là 272.253 triệu đồng, đạt 99,7 %/ kế hoạch vốn được giao.

Trong công tác quản lý tài chính, về chi thường xuyên, huyện cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các đơn vị xây dựng dự toán đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện mở sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, cuối năm thực hiện báo cáo quyết toán đầy đủ và đã được Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm tra, xét duyệt quyết toán. Các đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, có tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức.

Trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc xây kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện theo các quy định về quản lý vốn đầu tư công. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư XCDB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và quyết toán dự án hoàn thành theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: trong việc lập dự toán một số nội dung chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán, chưa trích đúng đủ nguồn cải cách tiền lương (CCTL), chưa huy động đầy đủ nguồn CCTL nhằm giảm số bổ sung từ NSNN. Trong quản lý chi còn tồn tại nhiều sai sót, chưa đúng tiêu chuẩn, định mức chi; việc xây dựng hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng và đơn giá chưa kịp thời; thiếu sót nhiều thủ tục trong đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản,…; chưa chủ động nhắc nhở các chủ đầu tư hoàn thành báo cáo quyết toán,…Qua đó Thanh tra Sở Tài chính đã có kiến nghị điều chỉnh, xử lý phù hợp, đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện thực hiện đúng chính sách, chế độ về quản lý tài chính – ngân sách nhằm điều hành tốt hơn trong thời gian tới./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra Tài chính

True
Sở Tài chính phối hợp cùng với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách 8.0.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính phối hợp cùng với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách 8.0./PublishingImages/2018-02/Tap huan QLNS 2018 (3)_Key_08022018161232.jpg
Thực hiện Công văn số 23/THTK-CNTT ngày 10/01/2018 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính, ngày 05/02/2018 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách 8.0.
2/8/2018 11:00 AMYesĐã ban hành

Dự khai mạc hội nghị có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng Phòng Ngân sách - Sở Tài chính, đồng chí Lưu Nguyên Trí – Đại diện Cục Tin học và Thống kê tài chính, các đồng chí trong tổ triển khai và hơn 50 đồng chí cán bộ Phòng Ngân sách, Phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo, kế toán Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tap huan QLNS 2018 (1).jpg

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi khai mạc, Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu chỉ đạo, đề nghị các đồng chí tổ triển khai, báo cáo viên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi các cán bộ tham gia hội nghị, truyền đạt đầy đủ nội dung trong chương trình, giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình tập huấn, yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn phải tập trung, nắm bắt đầy đủ các kiến thức, mạnh dạn trao đổi các kiến thức mới trong nội dung chương trình để hội nghị tập huấn đạt kết quả cao nhất.

Tap huan QLNS 2018 (3).jpg

Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách 8.0.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 03 ngày, cán bộ tham gia hội nghị sẽ được truyền đạt một số nội dung liên quan đến:

- Tổng quan về hệ thống, thay đổi mô hình lên tập trung tại Sở Tài chính, cơ chế trao đổi thông tin với hệ thống bên ngoài;

- Thay đổi nguồn dữ liệu lấy từ TABMIS (thu/chi tổng hợp, phân bổ dự toán), giới thiệu từng phân hệ của hệ thống, về mục lục ngân sách 2018, giới thiệu thay đổi mẫu báo cáo theo Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016;

- Quy trình nhận số liệu từ TABMIS (phân bổ dữ liệu, điều hành thu/chi), quy trình xử lý, đối chiếu số liệu, thực hiện nhận, đối chiếu số liệu theo từng cơ quan tài chính, quy trình tổng hợp báo cáo quyết toán, đối chiếu số liệu, phê duyệt quyết toán và gửi cơ quan tài chính cấp trên;

- Quy trình nhận file BAS206, phân hệ phân bổ dự toán, khai công thức chỉ tiêu.

Cuối buổi tập huấn, các cán bộ tham gia được giải đáp các thắc mắc, các nội dung liên quan trong quá trình tập huấn cũng như khi sử dụng ứng dụng.

Để thực hiện theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và các biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Sau khi tập huấn, Sở Tài chính phối hợp Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện:

- Nâng cấp mô hình hệ thống tập trung tại Sở Tài chính (cơ sở dữ liệu tập trung trên máy chủ đặt tại Sở Tài chính, các Phòng Tài chính – Kế hoạch kết nối tới Sở Tài chính qua đường truyền hạ tầng truyền thông của ngành);

- Chỉnh sửa hệ thống công thức, mẫu biểu báo cáo phù hợp với mục lục ngân sách mới và phù hợp với dữ liệu báo cáo nhận từ hệ thống TABMIS như: sổ theo dõi thu ngân sách, báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, báo cáo tổng hợp quyết toán chi chỉ tiêu, báo cáo tổng hợp quyết toán cân đối thu chi,…;

- Nhận dữ liệu file xls GL S206 kết xuất từ hệ thống TABMIS để phục vụ theo dõi lệnh chi của cơ quan tài chính;

- Trao đổi thông tin:

+ Đồng bộ dữ liệu tự động danh mục dùng chung của Bộ Tài chính vào chương trình quản lý ngân sách 8.0;

+ Nhận dữ liệu thu, chi và dữ liệu phân bổ dự toán từ hệ thống TABMIS phục vụ theo dõi tình hình phân bổ dự toán theo đơn vị sử dụng ngân sách và dự án xây dựng cơ bản, điều hành và quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính;

+ Nhận dữ liệu quyết toán chi cấp xã từ chương trình kế toán ngân sách xã vào chương trình quản lý ngân sách 8.0;

+ Nhận dữ liệu thu từ hệ thống trao đổi thông tin, nộp ngân sách nhà nước để phục vụ tra cứu số liệu trên sổ theo dõi thu ngân sách.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn Sở Tài chính thăm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Lợi nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính thăm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Lợi nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018./PublishingImages/2018-02/20180202_102657_Key_02022018160908.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/ĐTN ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Đoàn khối về việc “Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018”;
Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/CĐ-BCH ngày 25/01/2018 của Chi đoàn Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về việc tổ chức thực hiện chương trình “Xuân yêu thương” nhằm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018,
2/2/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 02/02/2018 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản và Đoàn phường Phú Lợi đã đến thăm hỏi và tặng 08 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một với giá trị mỗi phần quà là 1.000.000 đồng, trong đó, kinh phí Chi đoàn đóng góp là 2.000.000 đồng.

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” góp phần động viên tinh thần và tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết ấm cúng, vui vẻ.

Một số hình ảnh hoạt động:

 20180202_100249 - Copy.jpg

20180202_102657.jpg

IMG20180202093459.jpg

Đại diện các Chi đoàn đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Lợi

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Khối Các Cơ quan trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn
True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại công chức Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại công chức Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính./PublishingImages/2018-01/IMG_6088_Key_29012018110759.JPG
Sáng ngày 29/01/2018, tại Hội trường, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại công chức cho ông Nguyễn Lê Duy Nhân – tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Ngân sách.
1/29/2018 12:00 PMYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Hà Văn Út – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức Phòng Ngân sách.

IMG_6086.JPG

Đồng chí Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Lê Duy Nhân.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thu Hà đã thay mặt Văn phòng Sở đọc quyết định, đồng chí Hà Văn Út đã trao Quyết định số 15/QĐ-STC ngày 24/01/2018 cho đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc bổ nhiệm lại công chức.

IMG_6088.JPG

Đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách phát biểu nhận nhiện vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nhân đã trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, Văn phòng Sở cũng như tập thể Phòng Ngân sách đã tín nhiệm, đồng hành, hỗ trợ trong thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quy định mới về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phầnĐiểm tin văn bảnTinVũ Thị Lợi_CC.TCDNQuy định mới về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần/PublishingImages/2018-02/diem tin VB_Key_01022018074251.jpg
Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thay thế cho Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
1/22/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

Với những điểm mới của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP đã tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, tăng tính chủ động của đại diện chủ sở hữu, tăng tính công khai, minh bạch: 

  • Về phương thức bán cổ phần lần đầu, ngoài các phương thức đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp, Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định thêm phương thức dựng sổ (Booking building).
  • Về chi phí cổ phần hóa do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt dự toán và quyết toán. Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp cổ phần hóa quyết định mức chi cụ thể theo các nội dung đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
  • Về thực hiện công khai, minh bạch thông tin, Nghị định quy định cụ thể doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời gửi về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: lộ trình và tiến độ triển khai cổ phần hóa, các thông tin về doanh nghiệp, các vấn đề về xử lý tài chính, phương pháp định giá, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, ….
  • Về niêm yết trên thị trường chứng khoán, Nghị định quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định việc cổ phần hóa đồng thời với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong phương án cổ phần hóa để công bố cho các nhà đầu tư biết trước khi bán cổ phần lần đầu. Khi lập hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa đồng thời phải lập hồ sơ đăng ký lưu ký và hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP 126_nd-cp.pdf

Vũ Thị Lợi - CC.TCDN

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)./PublishingImages/2018-01/IMG_6066_Key_17012018162717.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
1/17/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Sáng thứ Tư, ngày 17/01/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh – Báo cáo viên cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ (trừ các đồng chí trong Ban Giám đốc đã học).

IMG_6066.JPG

Toàn thể hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tuyên đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị cần tập trung trí tuệ, tư duy, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII).

IMG_6069.JPG

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phát biểu khai mạc hội nghị

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp phương pháp nghe giới thiệu nội dung, thảo luận và tự nghiên cứu.

Sau khi khai mạc hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 04 Nghị quyết được ban hành ngày 25/10/2017: Nghị quyết số 18-NQ/TW " về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới".

IMG_6075.JPG

Đồng chí Nguyễn Minh Nghĩa – Báo cáo nội dung tại hội nghị

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Gắn với việc thực hiện kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Đảng ủy khối, các đồng chí sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTDự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
1/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Phần thứ nhất

Kết quả công tác tài chính, ngân sách năm 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) mới với  nhiều thay đổi, cũng là năm đầu thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) năm 2017 trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2017; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ngành Tài chính nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về KTXH, trong đó có nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách, thể hiện qua các mặt công tác cơ bản sau đây:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2017

1. Về thu ngân sách Nhà nước

- Tổng thu mới NSNN ước thực hiện 46.081 tỷ đồng, đạt 101% dự toán TTCP giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 15% so thực hiện năm 2016, trong đó: thu nội địa 32.631 tỷ đồng, đạt 95% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 12% so thực hiện năm 2016; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 13.450 tỷ đồng, đạt 120% dự toán TTCP giao và 117% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 20% so với thực hiện năm 2016.

* Thu từ sản xuất kinh doanh (SXKD) khối huyện, thị xã, thành phố ước thực hiện là 12.754 tỷ đồng, đạt 108% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 19% so thực hiện năm 2016, bao gồm:

- Huyện Bàu Bàng: thực hiện 315 tỷ đồng, đạt 194% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 80% so thực hiện năm 2016.

- Huyện Bắc Tân Uyên: thực hiện 502 tỷ đồng, đạt 194% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 69% so thực hiện năm 2016.

- Huyện Dầu Tiếng: thực hiện 212 tỷ đồng, đạt 139% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 49% so thực hiện năm 2016.

- Thị xã Tân Uyên: thực hiện 1.439 tỷ đồng, đạt 128% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 29% so thực hiện năm 2016.

- Thành phố Thủ Dầu Một: thực hiện 2.544 tỷ đồng, đạt 121% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 30% so thực hiện năm 2016.

- Thị xã Bến Cát: thực hiện 1.559 tỷ đồng, đạt 120% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 27% so thực hiện năm 2016.

- Huyện Phú Giáo: thực hiện 224 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 20% so thực hiện năm 2016.

- Thị xã Dĩ An: thực hiện 2.849 tỷ đồng, đạt 92% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 2% so thực hiện năm 2016.

- Thị xã Thuận An: thực hiện 3.110 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 13% so thực hiện năm 2016.

* Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu thực hiện là 13.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29% trong tổng thu từ KTXH trên địa bàn, đạt 117% với dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 20% so thực hiện năm 2016.

2. Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.500 tỷ đồng, đạt 107% dự toán TTCP giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so thực hiện năm 2016, trong đó: chi đầu tư XDCB thực hiện 6.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 6% so thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi NSĐP; tổng chi ngân sách khối huyện là 7.735 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh, bằng 90% so với thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB ước thực hiện 1.392 tỷ đồng, đạt 116% dự toán, bao gồm:

- Huyện Bàu Bàng: ước thực hiện 500 tỷ đồng, đạt 99% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 79% so thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 75 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 32% so với thực hiện năm 2016.

- Huyện Bắc Tân Uyên: ước thực hiện 506 tỷ đồng, đạt 99% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 87% so thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 80 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 41% so với thực hiện năm 2016.

- Thị xã Dĩ An: ước thực hiện 1.060 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 231 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 58% so với thực hiện năm 2016.

- Thị xã Thuận An: ước thực hiện 1.140 tỷ đồng, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 90% so với thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB  239 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 66% so với thực hiện năm 2016.

- Huyện Dầu Tiếng: ước thực hiện 727 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 92% so với thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB  98 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 47% so với thực hiện năm 2016.

- Huyện Phú Giáo: ước thực hiện 736 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 85% so thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 99 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 34% so với thực hiện năm 2016.

- Thị xã Bến Cát: ước thực hiện 780 tỷ đồng, đạt 107% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 8% so thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 139 tỷ đồng, đạt 142% dự toán, bằng 77% so với thực hiện năm 2016.

- Thị xã Tân Uyên: ước thực hiện 816 tỷ đồng, đạt 107% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 76% so thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 124 tỷ đồng, đạt 136% dự toán, bằng 50% so với thực hiện năm 2016.

- Thành phố Thủ Dầu Một: ước thực hiện 1.470 tỷ đồng, đạt 107% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằn 99% so với thực hiện năm 2016, trong đó chi đầu tư XDCB 307 tỷ đồng, đạt 154% dự toán, bằng 56% so với thực hiện năm 2016.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

1. Công tác quản lý ngân sách

Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính được giữ lại nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu; bố trí vốn ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; công khai quyết toán ngân sách năm 2015, dự toán thu, chi ngân sách năm 2017.

Thực hiện công tác chỉnh lý quyết toán năm 2016, lập thủ tục chi chuyển nguồn năm 2016 chuyển sang năm 2017; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 của khối huyện, đã ra thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán năm 2016 các đơn vị khối tỉnh theo quy trình ISO; hoàn thành báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016; thực hiện công tác khóa sổ năm 2017.

Đánh giá tình hình ước thực hiện thu- chi ngân sách năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018-2020 theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC, Thông tư số 69/2017/TT-BTC và Thông tư số 71/2017/TT-BTC gửi  Bộ Tài chính.

Làm việc với Đoàn Kiểm toán Khu vực 4 về kiểm toán ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2016, giải trình một số nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước.

Thực hiện ủy thác nguồn vốn ngân sách nhà nước cho vay phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao qua Quỹ Đầu tư và Phát triển lũy kế 298 tỷ 135 triệu đồng (năm 2017 là 186 tỷ 167 triệu đồng); Quỹ Hỗ trợ nông dân lũy kế 85 tỷ đồng (năm 2017 là 10 tỷ đồng); Đài Phát thanh và Truyền hình 30 tỷ đồng.

Bổ sung ngoài dự toán năm 2017, tính đến ngày 31/12/2017 số tiền là 118 tỷ 001 triệu đồng (trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia 7 tỷ 288 triệu đồng).

Tổ chức lớp tập huấn về Luật ngân sách, Luật Kế toán, Luật Phí-Lệ phí cho các đơn vị; tập huấn kiến thức quản trị mạng nội bộ và hạ tầng truyền thông (ứng dụng Tabmis) cho phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện; phối hợp với Cục tin học và Thống kê tài chính tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống Tabmis tại cơ quan tài chính địa phương; tổ chức khảo sát về việc thống nhất quản lý, sử dụng phần mềm, Windows, Offisce bản quyền, khảo sát, thực hiện quy hoạch và nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ phòng Tài chính KH cấp huyện.

Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; giải trình một số nội dung tổng quyết toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2015 theo yêu cầu Bộ Tài chính; tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước theo Công văn số 551/KVIV-TH ngày 21/12/2016; báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP trong năm 2017 gửi Bộ Tài chính; về cấp phát tiền Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, lập chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/2/2006 của Chính phủ; về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo Công văn số 627/TTg-KTTH ngày 08/5/2017 của TTCP và tình hình thực hiện cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Công văn số 17282/BTC-NSNN của Bộ Tài chính; tình hình thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước khối huyện, xã và khối đảng,...

2. Công tác quản lý giá và tài sản công

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh, giá dịch vụ xe ra vào bến, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; chủ trương đấu giá trụ sở cũ của Ban Dân vận và trụ sở số 99 đường Đoàn Trần Nghiệp do Ngân hàng chính sách trả lại; thống nhất thực hiện mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ; thông báo danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Chi trả hỗ trợ lãi suất cho 12 doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố ngày 13/5/2014, lũy kế đến nay là  9.280.400.151 đồng.

Xác nhận 132 hồ sơ về số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của các tổ chức; tham gia xác nhận 12 vụ về giá tài sản tạm giữ, tịch thu theo yêu cầu của Quản lý thị trường và Công an tỉnh; tham gia hội đồng định giá tài sản 21 vụ phục vụ công tác xét xử của Tòa án và Công an; tiếp nhận 170 hồ sơ kê khai giá của các công ty, doanh nghiệp.

Thẩm định phương án giá đất của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV để thực hiện cổ phần hóa; thực hiện bán đấu giá các trụ sở dôi dư sau khi di dời vào Trung tâm Hành chính tỉnh (trụ sở Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Sở Công Thương, Sở Giao thông-Vận tải); thẩm định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (khối tỉnh) trình UBND tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo Công văn số 14735/BTC-QLCS của Bộ Tài chính và Công văn số 5027/UBND-KTTH ngày 06/11/2017 UBND tỉnh Bình Dương; báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2016 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4412/UBND-KTN ngày 04/10/2017.

Gửi Sở Thông tin - Truyền thông đăng tải trên cổng thông tin truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đặt hàng Văn phòng Đăng ký đất đai để điều tra khảo sát giá đất phục vụ việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2018.

Theo dõi và báo cáo tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu; báo cáo về biến động tài sản năm 2016 đối với tài sản là đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản có nguyên giá theo sổ sách từ 500 triệu đồng trở lên, về số liệu về quản lý, sử dụng và quyết toán số tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của TTCP, tình hình tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng theo Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 17/3/2017 của TTCP, về biến động giá cát xây dựng theo Công văn số 1987/UBND-KT ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh, xử lý xe ô tô dôi dư theo Công văn số 801/BTC-QLCS ngày 21/7/2017 và mua sắm xe ô tô năm 2016 theo Công văn số 13292/BTC-QLCS ngày 04/10/2017 của Bộ Tài chính.

Tham gia phối hợp cùng Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra giá cước vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phối hợp cùng Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá theo kế hoạch bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán năm 2017.

3. Công tác quản lý vốn  đầu tư

Tình hình thực hiện kế hoạch thanh toán vốn đầu tư năm 2017, lũy kế vốn thanh toán 12 tháng là 5.390 tỷ 744 triệu đồng, đạt 72,5% so với kế hoạch năm 2017 (kể cả vốn phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố đầu tư) trong đó vốn tỉnh là 4.386 tỷ 791 triệu đồng, đạt 70,8% kế hoạch năm 2017.

Tổ chức quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, lũy kế đến ngày 31/12/2017, đã tổ chức xét duyệt, thẩm tra quyết toán 95 công trình, hạng mục công trình với giá trị đề nghị quyết toán là 3.975 tỷ 164 triệu đồng, giá trị chấp nhận quyết toán là 3.961 tỷ 660 triệu đồng, giảm so với giá trị đề nghị quyết toán là 13 tỷ 504 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân là 0,34%.

Lũy kế đến ngày 31/12/2017, đã tổ chức cấp mã số quan hệ ngân sách cho 260 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện, xã, đáp ứng kịp thời, đầy đủ căn cứ pháp lý để thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành; tham gia góp ý chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi cho  dự án thuộc nguồn vốn NSNN.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính đầu tư XDCB trên địa bàn, đã hướng dẫn, hỗ trợ Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và Ban Quản lý dự án các Sở ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn từ khâu lập kế hoạch vốn, thẩm định dự án, dự toán cho đến thanh quyết toán dự án.

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của địa phương; trong năm 2017 đã tổ chức bán cổ phần lần đầu đối với Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ -TNHH MTV và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) –TNHH MTV; trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV in Tổng hợp Bình Dương; thực hiện thoái vốn Tổng công ty Becamex tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất với giá trị sổ sách 111 tỷ 446 triệu đồng, giá trị thoái vốn thu về của công ty là 177 tỷ đồng.

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả xếp loại năm 2016 cho 03 DNNN, kết quả 03 doanh nghiệp xếp loại A gồm: Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ -TNHH MTV, Tổng công ty Becamex, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết (Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV không trình xếp loại doanh nghiệp).

Thực hiện tổng hợp báo cáo giám sát tình hình tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của các DNNN, trong năm 2016 tất cả 03 DNNN đều kinh doanh có hiệu quả, số lãi trước thuế năm 2016 là 1.470 tỷ đồng.

Theo dõi chi trả lương, thù lao kịp thời cho kiểm soát viên các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; triển khai đến các doanh nghiệp đăng ký tiết giảm chi phi quản lý, hạ giá thành năm 2017 theo Công văn 278/CVCP-KTTH ngày 12/01/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Quyết toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Quỹ Đầu tư và Phát triển, kiểm tra báo cáo tài chính và quyết toán chi phí cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần; tiếp nhận, tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của 1.990 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, ngành liên quan và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020; thẩm định năng lực tài chính 225 lượt dự án đầu tư, thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Trang Web Sở Tài chính theo quy định; đã tạm ứng vốn ủy thác cho vay hỗ trợ 02 doanh nghiệp với số tiền 32 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp Tết nguyên đán.

5. Công tác Thanh tra tài chính

Trong năm 2017, đã tổ chức và thông qua kết luận 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, bao gồm thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Tài nguyên – Môi trường và 07 đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách huyện Bàu Bàng (Phòng Tài chính – Kế hoạch, 05 đơn vị dự toán và 03 xã ); kết quả như sau:

Qua thanh tra tại các đơn vị dự toán, hầu hết các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý điều hành dự toán được giao, đảm bảo nội dung chi theo dự toán, có tiết kiệm tăng thu nhập, tích cực khai thác nguồn thu và thực hiện mức thu theo quy định…; tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế:

- Đối với Văn phòng Sở Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị trực thuộc, Sở chưa thực hiện rà soát lại loại hình các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế chi tiêu nội bộ một số đơn vị chưa xây dựng chi tiết nội dung và mức thu của các nguồn thu, chưa xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nhân công, tiêu thức phân bổ công cụ, dụng cụ phù hợp với thời gian sử dụng làm cơ sở cho việc xác định chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tính lại cơ cấu giá; việc trích nguồn cải cách tiền lương chưa tính toán đầy đủ chi phí, đồng thời loại trừ các khoản chi không phục vụ công tác thu sự nghiệp ra khỏi chi phí để thực hiện việc trích giữ nguồn theo quy định; còn đơn vị chưa xây dựng việc quản lý, sử dụng tài sản trong hoạt động dịch vụ; một số nội dung chi từ nguồn kinh phí ngân sách cấp không tự chủ, không thường xuyên còn thiếu chủ trương của cơ quan có thẩm quyền. Qua thanh tra đã xuất toán do thanh toán sai đơn giá chỉnh lý tài liệu số tiền 151 triệu đồng, cước điện thoại sai quy định số tiền 21 triệu đồng, kiến nghị đơn vị nộp bổ sung thuế TNDN 70 triệu đồng.

- Đối với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore, công tác lập dự toán còn chưa sát dẫn đến kinh phí thừa nhiều, chủ yếu từ khâu dự toán số lượng học sinh, sinh viên, chưa tính đúng và đủ nguồn cải cách tiền lương; công tác quản lý thu học phí còn chưa khoa học, việc tổng hợp số thu còn chưa kịp thời, thiếu chính xác; một vài sổ sách, mẫu báo cáo về công tác hạch toán kế toán chưa thực hiện theo quy định; một số nội dung chi chưa đảm bảo về nguồn chi, chứng từ chi, định mức chi như: chi tăng thu nhập, hội nghị, đồng phục, tiền nhuận bút, kinh phí hoạt động đảng, mua sắm, sửa chữa tài sản,… Qua thanh tra, đã kiến nghị giảm trừ dự toán 1 tỷ 326 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách 408 triệu đồng.

- Riêng tình hình thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách huyện Bàu Bàng đang trong quá trình tổng hợp nên chưa có số liệu chính thức.

Công tác phúc tra, tổng số tiền đã phát hiện và kiến nghị xử lý là 25 tỷ 352 triệu đồng; tổng số đã thực hiện là 19 tỷ 134 triệu đồng (trong đó, số đã thu hồi nộp ngân sách là 15 tỷ 868 triệu đồng, giảm trừ dự toán 3 tỷ 266 triệu đồng); số còn phải thực hiện là 6 tỷ 218 triệu đồng.

Đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Dầu Tiếng, Thanh tra Tài chính đã tiến hành xác minh nội dung, có công văn trả lời để đơn vị và các đối tượng liên quan thực hiện đúng các quy định tài chính, ngân sách hiện hành.

Thực hiện các báo cáo về công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo định kỳ, đột xuất, đảm bảo đúng thời gian quy định; trong năm đã cử cán bộ tham gia 02 đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

6. Công tác Pháp chế

Thẩm định 3.288 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hành chính các đơn vị thuộc Sở trước khi trình lãnh đạo ký ban hành (Phòng Giá- Công sản 1.014, Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp 1.212, Phòng Ngân sách 303, Phòng Tài chính Đầu tư XDCB 124, Chi cục TCDN 385, Văn phòng 02, Phòng Pháp chế 23).

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017, Sở Tài chính đã tiến hành rà soát, xem xét đơn giản hóa và cập nhật các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính, đồng thời rà soát những thủ tục cần loại bỏ hoặc đề nghị bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay tại cơ quan

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của các đơn vị thuộc Sở trước khi ký ban hành; triển khai thực hiện Ngày pháp luật 9/11, đã lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào kế hoạch sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng.

7. Công tác văn phòng

Phối hợp cùng công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị CBCC, công khai quyết toán kinh phí của cơ quan năm 2016 và dự toán năm 2017 theo quy định, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và phát động phong trào thi đua năm 2017, tổng kết công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2016.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện các quy trình ISO, tổ chức đánh giá, giám sát thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan; thường xuyên theo dõi kết quả xử lý văn bản của các đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh kịp thời, tránh gây chậm trễ, phiền hà cho các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức hội nghị giao ban công tác chuyên môn và họp xét thi đua khen thưởng hàng quý; thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, xét nâng lương trước hạn và nâng lương thường xuyên cho CBCC theo quy định.

8. Đánh giá chung

Tóm lại, năm 2017 mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn, song do chủ động và tích cực triển khai nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cùng với sự nỗ lực phấn đấu tích cực của toàn thể CBCC ngành Tài chính nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính và ngân sách được giao, hoàn thành đạt và vượt dự toán thu, chi NSNN năm 2017; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính – ngân sách, công tác thanh tra, kiểm tra các cấp các ngành; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, cơ sở, phục vụ tích cực cho việc phát triển KTXH của địa phương ....

Nội dung đầy đủ trên tệp đính kèm Bao cao tong ket cong tac Tai chinh ngan sach nam 2017.doc

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Tâm_Phó phòng GCSQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp./PublishingImages/2018-01/diem tin VB_Key_09012018161242.jpg
Ngày 27/12/1017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và bãi bỏ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999; Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006; Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
1/9/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định những nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về viên chức; Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm các công việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Nguyên tắc áp dụng

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Diện tích làm việc của các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là diện tích sử dụng được xác định cho một chỗ làm việc. Một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng theo diện tích của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.

Diện tích làm việc của các chức danh quy định tại Nghị định này là diện tích tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng diện tích làm việc của các chức danh được xác định trên cơ sở biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo định hướng biên chế, số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) tại thời điểm xác định.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh thuộc Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được quy định như sau:

- Được bố trí theo yêu cầu công tác đối với các chức danh: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội;

- Diện tích tối đa 60m2/người cho một chỗ làm việc, bao gồm diện tích làm việc và diện tích tiếp khách đối với các chức danh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 10,4 trở lên:

- Diện tích tối đa 50m2/người, bao gồm diện tích làm việc và diện tích tiếp khách đối với các chức danh:

Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 9,7 đến dưới 10,4.

Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại và các chức danh tương đương;

- Diện tích tối đa 40m2/người cho một chỗ làm việc, bao gồm diện tích làm việc và diện tích tiếp khách đối với các chức danh:

Phó Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Cục trưởng, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên;

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) và các chức danh tương đương;

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên;

- Diện tích tối đa 30m2/người cho một chỗ làm việc đối với các chức danh: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 đến dưới 1,25;

- Diện tích tối đa 25m2/người cho một chỗ làm việc đối với các chức danh:

Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,00 đến dưới 1,25;

Trưởng Ban Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến dưới 1,05;

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến 0,9;

- Diện tích tối đa 15m2/người cho một chỗ làm việc đối với các chức danh:

Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,00;

Phó Trưởng Ban Đảng, Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Phó Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ trên 0,6 đến dưới 0,8;

Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 đến dưới 0,7;

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các chức danh tương đương thuộc cấp xã;

- Diện tích tối đa 12m2/người cho một chỗ làm việc đối với các chức danh:

Trưởng, Phó phòng và các chức danh thuộc trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7;

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các chức danh đương tương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở xuống thuộc cấp tỉnh;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,6;

Phó Bí thư Đảng ủy; Phó  Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương thuộc cấp xã;

- Diện tích tối đa 10m2/người cho một chỗ làm việc đối với chức danh: Chuyên viên và các chức danh tương đương thuộc Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã;

- Diện tích tối đa 7m2/người cho một chỗ làm việc đối với: cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm các công việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

- Diện tích tối đa 5m2/người cho một chỗ làm việc đối với: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

4. Diện tích làm việc đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

Trường hợp Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Công an xã được bố trí trụ sở làm việc riêng, ngoài khuôn viên của trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã thì không xác định diện tích làm việc trong trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã;

Trường hợp Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Công an xã chưa có trụ sở làm việc riêng, phải bố trí làm việc chung tại trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã thì được xác định vào diện tích làm việc của trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã. Diện tích làm việc tối đa cho mỗi chức danh là 12 m2/người.

5. Đối với các chức danh làm việc trong một số lĩnh vực như: Giáo viên, bác sỹ, y tá, hộ lý, diện tích làm việc được bố trí phù hợp với tính chất công việc trong diện tích công trình sự nghiệp./.

Nguyễn Ttanh Tâm - PP. Giá - Công sản

True
Chi bộ 4 – Đảng bộ Sở Tài chính kết nạp đảng viên mới. ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTChi bộ 4 – Đảng bộ Sở Tài chính kết nạp đảng viên mới. /PublishingImages/2018-01/IMG_6057_Key_05012018090910.JPG
Thực hiện Quyết định số 560-QĐ/ĐUK ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Trúc – Chuyên viên Phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp
1/5/2018 10:00 AMYesĐã ban hành

Dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trần Trọng Nghĩa – Bí thư Chi bộ và các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ 4.            

 IMG_6051.JPG

Lễ kết nạp đảng viên – Chi bộ 4

Với nguyện vọng được trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, quần chúng Nguyễn Thị Thanh Trúc đã có lập trường chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu vào Đảng là để thực hiện mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Trong quá trình công tác, quần chúng Nguyễn Thị Thanh Trúc luôn tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn lối sống trong sáng lành mạnh, tác phong đúng mực, không tham nhũng, tiêu cực. Luôn  phấn đấu, xây dựng cho bản thân động cơ đúng đắn, với mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, với nguyện vọng được trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.

IMG_6057.JPG

Đ/c Trần Trọng Nghĩa  – Bí Thư Chi bộ 4 đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng đ/c Trúc.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp đảng do đồng chí Trần Trọng Nghĩa – Bí thư Chi bộ trao, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ 4. Đồng chí xin thề: luôn tuyệt đối trung thành với mực đích, lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp lệnh của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cánh mạng, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước,...

IMG_6059.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trúc tuyên thệ khi vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những ưu điểm nêu trên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT
True
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.Điểm tin văn bảnTinLê Thị Cẩm Vân_P.Ngân sáchQuy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./PublishingImages/2017-12/diem tin VB_Key_27122017155809.jpg
Ngày 15/12/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
12/27/2017 4:00 PMYesĐã ban hành

Thông tư bao gồm 3 Chương và 13 Điều:

- Chương I: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Chương II: Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

- Chương III: Tổ chức thực hiện.

Trong đó, nội dung về thu, chi ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 6 và Điều 7 Chương II như sau:

I. Về tổ chức quản lý thu ngân sách: Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật NSNN và Điều 6 Thông tư này.

II. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, trong đó lưu ý một số điểm sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan tài chính chủ động bố trí vốn ngay từ đầu năm cho các dự án, công trình quan trọng theo chế độ quy định, nhất là các dự án xây dựng tu bổ các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

3. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để đáp ứng các nhu cầu chi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Luật ngân sách nhà nước.

4. Đối với số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều hành các địa phương cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định…

6. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện giảm mức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở mức điều chỉnh giá dịch vụ công, sử dụng nguồn kinh phí giảm chi để tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia dịch vụ công, tạo nguồn cải cách tiền lương, thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ cấp bách, đầu tư và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong từng lĩnh vực.

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định.

132_TT-BTC.pdf

Lê Thị Cẩm Vân - P. Ngân sách

True
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách  trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Điểm tin văn bảnTinLê Thị Thủy - PP. Giá - Công sảnQuy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách  trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2017-12/diem tin VB_Key_26122017141823.jpg
Nhằm quản lý về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách theo quy định tại Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải, ngày 18/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND quy định bảng giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
12/26/2017 3:00 PMYesĐã ban hành

Theo Quyết định thì đối tượng áp dụng là các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe; các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt tại các bến xe ô tô và các tổ chức, cá nhân có liên quan và được xây dựng trên nguyên tắc:

- Đối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh thu theo trọng tải số ghế ngồi hoặc số giường nằm ghi trong Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Đối với xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thu theo chuyến (lượt) xuất bến.

- Giá dịch vụ tại các bến xe ô tô khách (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và mức giá được ổn định trong thời gian 5 năm, như sau:

1. Đối với tuyến cố định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách

                                         Đơn vị tính: đồng/ghế ngồi hoặc giường nằm

 

STT

 

Cự ly vận chuyển

Bến xe ô tô khách
Bến xe khách Bình DươngBến xe khách Bàu Bàng, Phú Chánh, Bến CátBến xe khách An PhúBến xe khách Lam Hồng
1Tuyến có cự ly ≤ 200km
 - Ghế ngồi

 

-

1.5002.700

 

1.700

 - Giường nằm1.8002.750
2Tuyến có cự ly ≤ 400km
 - Ghế ngồi

 

2.000

2.0002.750

 

2.200

 - Giường nằm2.4002.800
3Tuyến có cự ly trên 400km
 - Ghế ngồi

 

2.200

2.5002.800

 

3.000

 - Giường nằm3.0002.900

2. Đối với xe buýt, mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách cho tất cả các loại bến xe: 6.000 đồng/lượt xe.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đính kèm Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Lê Thị Thủy - PP. Giá - Công sản

True
Điều chỉnh chế độ hưu trí mớiĐiểm tin văn bảnTinTrịnh Thị Linh Nhâm_Văn phòng SởĐiều chỉnh chế độ hưu trí mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016: Từ ngày 01/01/2018, lao động nam đạt 31 năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nữ đạt 30 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75 % mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.
12/22/2017 9:00 AMYesĐã ban hành

Từ năm 2018 nam giới phải đủ 31 năm tham gia bảo hiểm xã hội , năm 2019, phải đủ 32 năm tham gia bảo hiểm xã hội, năm 2020 đạt 33 năm, năm 2021 đạt 34 năm và từ năm 2022, nam giới phải có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng mức lương hưu 75 %.

Với nữ giới, sau ngày 01/01/2018 áp dụng đồng loạt quy định hưởng lương hưu ở mức 75 % khi đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội, không cần lộ trình tăng dần như nam giới.

Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy định hiện hành của Luật lao động: Nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55

Dưới đây là bảng so sánh quy định về số năm người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu tối đa nêu trên dựa trên quy định tại Khoản 1, 2 Điều 56  Luật Bảo hiểm xã hội  2014:

 Hiện nayTừ ngày 01/01/2018
Lao động nữTừ đủ 25 năm đóng BHXHTừ đủ 30 năm đóng BHXH


Lao động nam ​ ​ ​ ​


Từ đủ 30 năm BHXH trở lên ​ ​ ​ ​

Từ đủ 31 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2018)

Từ đủ 32 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2019)

Từ đủ 33 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2020)

Từ đủ 34 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2021)

Từ đủ 35 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi)

Link Luật Bảo hiểm xã hội
Trịnh Thị Linh Nhâm - Văn phòng Sở

True
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Tâm_Phó phòng GCSTriển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2017-12/diem tin VB_Key_20122017080759.jpg
Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công, Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.
12/19/2017 4:00 PMYesĐã ban hành

Luật Quản lý sử dụng tài sản công gồm 10 Chương, 134 Điều với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mới. Trong đó, có 5 chương quy định về các vấn đề chung và 5 chương quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công. Luật Quản lý sử dụng tài sản công sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng; quy định các cơ chế quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công hợp lý, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công Luật điều chỉnh những nội dung cơ bản sau:

- Xac định những đặc tính cơ bản của tài sản công về chế độ sở hữu, quyền quản lý, quyền đại diện chủ sở hữu, nguồn gốc hình thành và những loại tài sản chủ yếu.

- Quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước. Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Điều chỉnh thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô công, trụ sở làm việc cho Chính phủ nhằm nâng cao tính pháp lý của hệ thống tiêu chuẩn định mức thay cho thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung các quy định để đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức được chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đối với tài sản chuyên dùng, có cấu tạo đặc biệt hoặc phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực sẽ do các bộ quản lý chuyên ngành quy định.

- Quy định rõ trách nhiệm tuân thủ, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua.

- Bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư (PPP), khoán kinh phí sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng.

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự thực hiện quản lý vận hành, hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành tài sản công để tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý vận hành tài sản công.

- Bãi bỏ quy định về việc xác định lại giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để giảm thủ tục hành chính và chi phí xác định lại giá trị tài sản; tăng quyền tự chủ về tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong việc quyết định định mức sử dụng tài sản, bảo đảm tài sản phục vụ hoạt động, sử dụng kết quả khai thác tài sản, huy động vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

- Những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công như: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dưới mọi hình thức; Đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, chiếm đoạt sử dụng trái phép tài sản công; Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Quy định cụ thể xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: người có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Cộng đồng được giám sát đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trên cơ sở quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 05/12/2017, tại Công văn số 5528/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và đối chiếu thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc sở, ngành, địa phương mình quản lý lập phương án quản lý, sử dụng cho phù hợp điều kiện thực tế và điều chỉnh của các văn bản qui phạm pháp luật, hạn chế đến thấp nhất tình trạng lãng phí, tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản nhà nước. Trước mắt cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét tình hình thực tế và đối chiếu với Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND có ý kiến cụ thể gửi cho Sở Tài chính trước ngày 30/12/2017 tổng hợp và xây dựng dự thảo điều chỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (riêng máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho y tế và giáo dục sẽ chờ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định định mức của ngành) để áp dụng cho các ngành còn lại và các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng đã được bố trí dự toán năm 2018, phải đăng ký với Sở Tài chính (đến ngày 30/12/2017)  để tổng hợp xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 01/2018. Đối với các trường hợp có dự toán mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng nếu không nằm trong danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ không được mua sắm vì Kho bạc nhà nước sẽ không giải ngân theo quy định.

3. Đối với xe ô tô

Theo dự thảo nghị định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ còn lại 01 xe ô tô phục vụ công tác, các đơn vị cấp 2 sẽ không được bố trí mặc dù lãnh đạo đơn vị có hệ số lãnh đạo là 0,7. Vì vậy đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị phương án xử lý cần thiết để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh của nghị định. Trước mắt thống kê lại số xe ô tô đang quản lý, số xe ô tô dự kiến trả lại để xử lý theo quy định, chậm nhất đến ngày 30/12/2017 phải có phương án xử lý gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực ngày 01/01/2018./.

Nguyễn Thanh Tâm _PP. Giá-Công sản

True
Công tác Thanh tra tài chính năm 2017Thông tin hoạt độngTinPhan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra SởCông tác Thanh tra tài chính năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính Bình Dương đã tiến hành triển khai 03 đoàn thanh tra theo kế hoạch và thực hiện thanh tra tại 18 cơ quan, đơn vị.
12/19/2017 8:00 AMYesĐã ban hành

Cụ thể: Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 07 đơn vị trực thuộc; Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore và thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách huyện Bàu Bàng gồm Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, 05 đơn vị dự toán thuộc huyện và 03 xã.

Qua thanh tra, hầu hết các đơn vị đều có nhiều nổ lực trong công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách theo chế độ quy định và dự toán được giao, đảm bảo nội dung chi theo dự toán, có tiết kiệm trong chi tiêu đối với kinh phí tự chủ/ kinh phí thường xuyên, tích cực khai thác nguồn thu… để tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức.

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng phát hiện những sai sót về công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị như:

- Việc trích nguồn cải cách tiền lương: đối với nguồn thu sự nghiệp, một số đơn vị chưa tính toán đầy đủ chi phí phát sinh để đảm bảo trích nguồn cho phù hợp, ngược lại một số đơn vị hạch toán vào chi phí đối với khoản chi không phục vụ cho công tác thu.

- Trong quy chế chi tiêu nội bộ, còn đơn vị còn chưa xây dựng chi tiết nội dung thu, mức thu, chưa xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nhân công, tiêu thức phân bổ công cụ, dụng cụ phù hợp với thời gian sử dụng làm cơ sở cho việc xác định chi phí hoạt động, xác định đúng cơ cấu giá…

- Việc xây dựng dự toán còn chưa sát; Một số nội dung chi chưa đảm bảo đúng nguồn, đúng định mức.

- Trong mua sắm, trang bị, sửa chữa tài sản vẫn còn sai sót về thủ tục, thẩm quyền…

Ngoài ra, trong năm 2017 Thanh tra tài chính tổ chức tiến hành xác minh để giải quyết kiến nghị của Xí nghiệp công trình công cộng huyện Dầu Tiếng, qua đó hướng dẫn đơn vị thực hiện việc xây dựng dự toán, thanh quyết toán theo chế độ quy định.

Cùng với việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra sở Tài chính còn thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị đối với cơ quan đã được thanh tra để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, công tác phòng chống tham nhũng cũng luôn được quan tâm, chỉ đạo và đưa ra các giải pháp để thực hiện tại Sở Tài chính cũng như Thanh tra tài chính, đó là: cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động của cơ quan được thực hiện công khai, minh bạch; Bản thân từng cán bộ công chức thanh tra luôn nổ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm với công việc được phân công,… nhằm góp phần vào việc phòng ngừa và chống tham nhũng.

Phan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra Sở


True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

948834 10
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0