Tin Tức
 
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
 
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/ĐTN ngày 05/3/2024 của Ban chấp hành Đoàn Khối về việc Tổ chức Đại hội Đoàn trường, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, ...
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 6732/KH-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 và Quyết định số 22/QĐ-STC ngày 30/01/2024 của Sở Tài chính phê duyệt Kế ...
 
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024
 
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1136/YC-VPCQCSĐT
 
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/ĐUS ngày 26/6/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính, sáng ngày 01/7/2024, tại ...
 
Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập, có hiệu lực ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Thông báo số 108/TB-STC ngày 19/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngNewThông báoTinVăn phòngThông báo số 108/TB-STC ngày 19/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_22072024132009.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
22/07/2024 8:00 SAYesĐã ban hành

Sở Tài chính thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ (Nhân viên lái xe)
​​​108_TB-STC.pdf
True
Giới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tưĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tư/PublishingImages/2024-07/diem tin VB_Key_19072024080918.jpg
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
19/07/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 16/7/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy định trên được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các công trình áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành, có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiên cứu nội dung cụ thể tại Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND để nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 17-2024-QD.signed.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Tổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Bình Dương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànTổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Bình Dương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027/PublishingImages/2024-07/z5620126229555_3705f829939cdd968e4ae6ce07c29007_Key_19072024083052.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/ĐTN ngày 05/3/2024 của Ban chấp hành Đoàn Khối về việc Tổ chức Đại hội Đoàn trường, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2024 - 2027;
Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/CĐCS ngày 15/3/2024 của BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Bình Dương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027;
19/07/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính và Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Đoàn Khối), ngày 10/7/2024, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Tổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Bình Dương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Biện Tuấn Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối và đại biểu đại diện cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, Chi đoàn Cụm đoàn 1 và toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

Tại Đại hội đã nghe, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, Phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2024 - 2027; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Trong nhiệm kỳ XII (2022 - 2024), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sở, Ban Giám đốc cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Ban Chấp hành Đoàn Khối; sự phối hợp, hỗ trợ của BCH Công đoàn, các chi đoàn bạn, chi đoàn kết nghĩa; sự đoàn kết, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao của BCH Chi đoàn và tập thể chi đoàn trong các mặt hoạt động giúp Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm chi đoàn đều được xếp loại "Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn lần thứ XII đạt nhiều thành công và thắng lợi cũng như phát huy tốt vai trò tiên phong của lực lượng trẻ tại cơ quan, đơn vị.

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đoàn ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, phương hướng nhiệm vụ của Đoàn Khối, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm 2022 - 2024, BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2024 - 2027 cụ thể với các chỉ tiêu như sau:

 * Các chỉ tiêu cơ bản

- 100% đoàn viên được quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, các văn bản pháp luật của Nhà nước, bài học lý luận chính trị;

- 100% đoàn viên chi đoàn thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

- Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đánh giá CBCC hàng năm;

- 100% đoàn viên cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội;

- Tổ chức ít nhất 01 chuyến về nguồn nhằm khơi gợi lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong ĐVTN;

- Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn...ít nhất 02 lần/năm;

- Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo trẻ...ít nhất 1 lần/năm;

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức;

- 100% đoàn viên Chi đoàn hưởng ứng các đợt phát động của Đoàn cấp trên, Công đoàn về công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng;

- Hàng năm chi đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Giới thiệu cho Đảng ủy ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để xem xét phát triển Đảng;

* Công trình thanh niên

Thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn, phát huy vai trò thanh niên.

Tại Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm 3 đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2027, đồng chí Bí thư Lê Hữu Thanh Tuấn hứa trước Đại hội sẽ mang hết sức trẻ, lòng nhiệt tình, trách nhiệm và trí tuệ cùng với các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đoàn kết, nhất trí thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để lãnh đạo Chi đoàn hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, đồng thời phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

z5620128402794_70c03ae8605175542b6c3987d2173f67.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, BCH chi đoàn tiếp tục phát huy những ưu điểm trong các phong trào đoàn, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, phát triển.

z5620128391800_b93fcd41743a3bfa073580ec4a37c2b4.jpg 

Đồng chí Biện Tuấn Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Biện Tuấn Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối đã đánh giá cao những kết quả mà BCH Chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng trong nhiệm kỳ mới, BCH Chi đoàn cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên; tập trung các hoạt động cấp Cụm và phối hợp với Công đoàn trong các hoạt động chăm lo cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện phong trào "3 trách nhiệm"; quan tâm đến công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét phát triển Đảng…

z5620126229555_3705f829939cdd968e4ae6ce07c29007.jpg

BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2024 - 2027 ra mắt Đại hội.

z5619757469843_d19bc34f0a03660fea0b25a2a21b0aad.jpg 

​Cụm thi đua số 1 chúc mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Bình Dương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bia thư Chi đoàn

True
Công văn số 279/STC-HĐĐGTSTT ngày 17/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 279/STC-HĐĐGTSTT ngày 17/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_17072024131922.jpg
chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản
17/07/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

​chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản​

279_STC-HDDGTSTT.zip

True
Thanh tra Sở Tài chính triển khai thanh tra ngân sách huyện Bàu BàngThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_P. Thanh traThanh tra Sở Tài chính triển khai thanh tra ngân sách huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 6732/KH-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 và Quyết định số 22/QĐ-STC ngày 30/01/2024 của Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thanh tra năm 2024, ngày 25/6/2024 Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại huyện Bàu Bàng
15/07/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

Tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, tham dự buổi họp công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra, đại diện UBND huyện Bàu Bàng gồm có ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Võ Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra.

Theo đó nội dung thanh tra gồm: thanh tra công tác lập, thực hiện dự toán thu; công tác quản lý thu ngân sách địa phương; Thanh tra công tác lập, phân bổ, giao và thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương; công tác quản lý, chấp hành chi thường xuyên. Thời kỳ thanh tra năm 2023. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Với mục đích và yêu cầu qua thanh tra đó là: đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách chế độ về tài chính, ngân sách trong lập, quyết định dự toán, chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước của huyện, từ đó có những kiến nghị chấn chỉnh, xử lý về tài chính, kinh tế,…để đưa công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước của huyện đi vào nề nếp; Phòng ngừa, phát hiện các sai phạm và xử lý hành vi vi phạm phát luật; giúp cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Phát hiện, kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ về kinh tế, tài chính còn thiếu hoặc không phù hợp thực tế để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục,…

Thay mặt UBND huyện, ông Võ Thành Giàu thống nhất Quyết định thanh tra cũng như mục đích và yêu cầu của cuộc thanh tra, mong muốn qua đợt thanh tra sẽ giúp cho địa phương trong lãnh đạo, điều hành quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định, đồng thời cũng giúp cho huyện tháo gở khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ theo đề nghị của Đoàn Thanh tra./.

Trần Hữu Thế - P.TT

True
Công văn số 256/STC-HĐĐGTSTT ngày 09/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 256/STC-HĐĐGTSTT ngày 09/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_03072024160742.jpg
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024
09/07/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024

256_STC-HĐĐGTCTT.rar

True
Công văn số 247/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 247/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_03072024160742.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1136/YC-VPCQCSĐT
03/07/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1136/YC-VPCQCSĐT​

247_STC-HĐĐGTCTT.rar

True
Quyết định số 97/QĐ-STC ngày 02/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngBan Biên TậpTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTQuyết định số 97/QĐ-STC ngày 02/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
02/07/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

      SỞ TÀI CHÍNH

      Số: 97/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,​

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Bà, Trịnh Thị Linh Nhâm, Phó chánh Văn phòng: Phó Ban thường trực.

3. Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư: Ủy viên.

5. Bà Lê Thụy Thùy Trang, Trưởng phòng Quản lý giá công sản: Ủy viên.

6. Bà Trương Minh Thủy, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

7. Bà Lê Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Võ Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra: Ủy viên.

9. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Bí thư Chi đoàn: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Lê Thị Thu Vân, Kế toán Văn phòng Sở: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 05/4/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT tỉnh BD;                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                                                                         (đã ký)

- Như điều 1;

- Lưu VT.                                                                                                                                      Hà Văn Út​​97_QĐ-STC.pdf

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định điều động công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định điều động công chức/PublishingImages/2024-07/TCCB_01072024 (28)_Key_02072024085910.jpg
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/ĐUS ngày 26/6/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính, sáng ngày 01/7/2024, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 03 cán bộ công chức.
02/07/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Tài chính doanh nghiệp và Văn phòng.

TCCB_01072024 (28).jpgBà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua các quyết định.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua Quyết định số 92/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm bà Trịnh Thị Linh Nhâm - Phó Trưởng Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, kể từ ngày 01/7/2024; Quyết định số 93/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, điều động, bổ nhiệm bà Đỗ Xuân Mai - Phó Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, kể từ ngày 01/7/2024; Quyết định số 94/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân - Chánh Văn phòng Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp, kể từ ngày 01/7/2024.

TCCB_01072024 (20).jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn trao quyết định và tặng hoa cho bà Nhâm.
TCCB_01072024 (23).jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn trao quyết định và tặng hoa cho bà Vân.

TCCB_01072024 (18).jpgBà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bà Lê Thị Hồng Vân, đại diện cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tin tưởng giao nhiệm vụ, với vị trí công tác mới, các công chức được điều động sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp cận công việc và trong thời gian tới, mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và các phòng thuộc sở hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 TCCB_01072024 (3).jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Huấn gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng giao nhiệm vụ và mong muốn các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. QL GCSCác chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập./PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_24062024162627.jpg
Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
24/06/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư 32/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và thay thế Thông tư 126/2015/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10. Ban hành kèm theo Thông tư 32/2024/TT-BTC gồm:

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thị trường;

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ chi phí;

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thu nhập.

1. Cách tiếp cận từ thị trường ban hành kèm theo Thông tư 32/2024/TT-BTC, quy định chung như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam này quy định và hướng dẫn về cách tiếp cận từ thị trường khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

- Đối tượng áp dụng:

+ Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thẩm định giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

+ Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá, bên thứ ba sử dụng báo cáo thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá (nếu có).

- Cách tiếp cận từ thị trường:

+ Cách tiếp cận từ thị trường xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường; trường hợp thẩm định giá doanh nghiệp được sử dụng thêm các thông tin về giá của chính tài sản thẩm định giá.

+ Tùy theo loại tài sản, cách tiếp cận từ thị trường có thể được cụ thể hóa thành các phương pháp gồm phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch. Phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch chỉ áp dụng đối với thẩm định giá doanh nghiệp và được quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp.

- Việc điều chỉnh theo các yếu tố so sánh và xác định mức giá chỉ dẫn của tài sản so sánh được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2024/TT-BTC.

2. Tương tự đối với cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập được quy định cụ thể trong Thông tư 32/2024/TT-BTC.

Thông tư 32/2024/TT-BTC kèm theo

32_2024_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân  - P.QL GCS

True
Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/04/2024 của Chính phủĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNNghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/04/2024 của Chính phủ/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_24062024085605.jpg
Ngày 26/04/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
24/06/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Nghị định số 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

"1. "Người quản lý Quỹ" là người giữ chức danh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc.

2. "Người lao động của Quỹ" là người làm việc cho Quỹ theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Quỹ theo quy định pháp luật về lao động nhưng không giữ các chức danh, chức vụ quy định tại khoản 1 Điều này.".

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

"2. Ban kiểm soát;".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm d, điểm đ và bổ sung điểm i, điểm k khoản 4 như sau:

"a) Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

d) Quyết định Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

đ) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc thuê theo phương án nhân sự đối với Giám đốc sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận;

i) Quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm;

k) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc.".

b) Bổ sung điểm e khoản 5 như sau:

"e) Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc.".

c) Sửa đổi điểm c khoản 6 như sau:

"c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Quỹ;".

d) Sửa đổi điểm d khoản 7 như sau:

"d) Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên khác có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.".

…………………………"

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Nghị định số 45/2024/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2024.

45_2024_NĐ-CP.pdf

Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Công văn số 226/STC-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 226/STC-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_21062024152621.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024
21/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024​

Dang web.rar

True
Thông báo số 225/TB-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 225/TB-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_24062024092314.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
21/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8​

3498_hs_chao_gia.pdf225_TB-HĐĐGTSTT.pdf

True
Thông báo số  224/TB-HĐĐGTSTT ngày 20/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số  224/TB-HĐĐGTSTT ngày 20/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_24062024085118.jpg
Thông báo V/v chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu
21/06/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu

224_TB-HĐĐGTSTT.pdf

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức/PublishingImages/2024-06/TraoQĐ0624_Key_18062024161631.jpg
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐUS ngày 10/5/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính và cuộc họp Ban Giám đốc ngày 17/5/2024, sáng ngày 17/6/2024, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho 01 cán bộ công chức giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng
18/06/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Lê Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng và các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư.

​​Van0624.jpg

Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua quyết định.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 12/6/2024 về Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vinh - Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư kể từ ngày 15/6/2024.

TraoQĐ0624.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn và bà Lê Thị Thanh Thúy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vinh.
Vinh0624.jpgÔng Nguyễn Hữu Vinh– Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Tại bổi lễ, ông Nguyễn Hữu Vinh gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tin tưởng, tạo điều kiện, các cán bộ công chức tại phòng Tài chính đầu tư đã phối hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ ông để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Ở vị trí công tác mới sẽ cố gắng phấn đấu, học hỏi nâng cao trình độ quả lý, cùng chung sức, đoàn kết cùng tập thể phối hợp, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huan0624.jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn –Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Huấn gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Hữu Vinh đã được lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng giao nhiệm vụ mới và mong muốn ông Vinh tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, cần nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo lĩnh vực tài chínhĐiểm tin văn bảnTinPhạm Văn Châu_P. Thanh traThời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo lĩnh vực tài chính/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_13062024152310.jpg
Ngày 03/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.
13/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc lĩnh vực tài chính.

Theo đó, quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2024/TT-BTC là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo quy định (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

- Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

          Phương thức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tácđối với công chức, viên chức không giữ chức lãnh đạo thuộc lĩnh vực tài chính

- Việc chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.

- Định kỳ hằng năm, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan phải ban hành, công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.

Việc rà soát, xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện trong Quý I hằng năm.

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan trong phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

- Đối với cơ quan chỉ có một vị trí trong danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Chi tiết tại Thông tư 27/2024/TT-BTC 27_2024_TT-BTC.pdf

Phạm Văn Châu - P. TT


True
Công văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024141608.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất​

207_STC-GĐĐGTSTT.pdf

True
Công văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024142242.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

208_STC-GĐĐGTSTT.pdf


True
Thông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_11062024155817.jpg
Thông báo v/v chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
11/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
True
Thông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044241.jpg
Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu​

73_TB-HĐĐGS.pdf

True
Công văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044655.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu ​

1806_STC-QLGCS.pdf

True
Công văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024045024.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ​

1808_STC-QLGCS.pdf

True
Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoàiĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024122747.jpg
Ngày 17/5/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2024/TT-BTC Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài được quy định tại Điều 3 Thông tư số 40/2024/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Khi phát sinh trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này gửi đề xuất đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục chi trả kinh phí cho lưu học sinh, người học (bao gồm sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài) bằng đồng đô la Mỹ (USD) vào tài khoản cá nhân của lưu học sinh, người học mở tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Các Bộ, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ đề xuất gửi đến Kho bạc Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

2. Mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cấp cho lưu học sinh, người học được thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài như sau:

a) Điểm 3.2 Mục II Phần II Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và quy định tại Khoản 3,4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG.

b) Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 88/2017/TT-BTC).

c) Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao (sau đây gọi là Thông tư số 54/2022/TT-BTC).

d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (sau đây gọi là Thông tư số 30/2022/TT-BTC).

đ) Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 42/2023/TT-BTC).

e) Các quy định về mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài quy định tại các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài khác theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý kinh phí để chi trả cho lưu học sinh, người học đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức chi theo quy định; theo dõi, quản lý số tiền chi trả đảm bảo không cấp trùng và thực hiện giảm trừ tương ứng số tiền đã chi trả tại Việt Nam trong tổng số kinh phí của người học được hưởng theo chế độ quy định.

4. Khi xác định được thời điểm có thể thực hiện chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài phối hợp với Kho bạc nhà nước chấm dứt việc thực hiện phương thức thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, khôi phục việc chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo quy định hiện hành tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài (gồm: Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG; Thông tư số 88/2017/TT-BTC; Thông tư số 54/2022/TT-BTC; Thông tư số 30/2022/TT-BTC; Thông tư số 42/2023/TT-BTC) và các quy định khác có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 40/2024/TT-BTC được đính kèm.​

40_2024_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TCHCSN

True
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchChỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024123241.jpg
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm;
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Để thực hiện hóa mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã đặt ra đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hướng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi phải có tư duy phát triển mới, quan điểm, giải pháp đột phá, quyết tâm chính trị cao ở tất cả các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030, tóm tắt nội dung như sau:

1. Nội dung chủ yếu

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025: Bối cảnh triển khai các nhiệm vụ, những yếu tố thuận lợi, thách thức trong tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý các vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm, các yếu tố khách quan (dịch bệnh, xung đột,...) có tác động đến lĩnh vực tài chính - ngân sách; Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; Trên cơ sở tình hình thực hiện các năm giai đoạn 2021 - 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá tình hình huy động và phân phối các nguồn lực tài chính trong 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá chi tiết việc triển khai từng nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong giai đoạn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm; Trên cơ sở đó làm rõ các mặt được và chưa được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 – 2025: Đánh giá việc ban hành các chế độ, chính sách về thu, chi theo thẩm quyền; số thu và số chi đối với các chế độ, chính sách này trong từng năm và 05 năm 2021 – 2025; Đánh giá các kết quả chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước; Việc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù và các quy hoạch của địa phương gắn với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương; Đánh giá thực hiện cần tập trung lưu ý làm rõ về các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được.

2. Lập kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 – 2030: Dự báo bối cảnh, tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; Phân tích những khó khăn, thách thức, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2030; Xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước, gồm: Thu và cơ cấu thu ngân sách, chi và cơ cấu chi ngân sách; bội chi ngân sách nhà nước; nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động và phân phối các nguồn lực, cơ cấu ngân sách nhà nước trong 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Xác định khung cân đối ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Các chỉ tiêu về quản lý nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với định hướng thu hút vốn ODA thế hệ mới; Các nhiệm vụ giải pháp tài chính nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia.

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2026 - 2030: Dự báo tình hình kinh tế, tài chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tại địa phương; Xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương; mục tiêu, định hướng huy động và phân phối các nguồn lực của địa phương trong thời gian 05 năm kế hoạch; Xác định mục tiêu cụ thể, chủ yếu; khung cân đối về tài chính - ngân sách của địa phương trên cơ sở các chính sách, chế độ hiện hành; Các chỉ tiêu về quản lý nợ của địa phương, gồm: Hạn mức vay, dư nợ vay của chính quyền địa phương; dự kiến vay, trả nợ; Dự báo những rủi ro tác động đến khung cân đối ngân sách địa phương và các chỉ tiêu quản lý về nợ của chính quyền địa phương; Các giải pháp tài chính khác nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem chi tiết tại tệp tin đính kèm (Chỉ thị số 18/CT-TTg)​

18_CT-TTg.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024/PublishingImages/2024-06/Phuc 1_Key_07062024124104.jpg
Hòa cùng không khí Tết thiếu nhi, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Với sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Ban tổ chức và sự tham gia nhiệt tình của các cháu thiếu nhi là con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ, Chương trình "Vui Tết thiếu nhi 1/6" đã mang đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết thiếu nhi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười qua việc cùng nhau tham gia các trò chơi vận động, được gặp gỡ giao lưu bạn bè và được tặng quà, thắt chặt tình đoàn kết, khích lệ các cháu cố gắng học tập trong năm học mới.

Một số hình ảnh hoạt động:

Phuc 1.jpgĐại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức
Phuc 2.jpgphuc 3.jpg 

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính trao quà cho các em nhỏ

Nguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoàn

True
Công văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)

195_Gui chao gia khu dat xe lua Di An (1).rar

True
Công văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8 ​

197_Chao gia khu dat tai Dong Hoa Di An.rar

True
Công văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT

196_Gui chao gia 04 khu dat Lai Uyen BB.rar

True
Đoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoànĐoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024/PublishingImages/2024-05/Quyen 52024_3_Key_23052024090136.jpg
Hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”; Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17/5/2024, Cụm thi đua số 1 phối hợp Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2024.
23/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Hội thi quy tụ 10 đội thi đến từ cơ sở Đoàn trong Cụm thi đua số 1 và Chi đoàn cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bến Cát. Các đội thi đã truyển tải đến hội thi nhiều câu chuyện ý nghĩa từ sách về các chủ đề như: kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; gương người tốt việc tốt trong lao động và học tập của đoàn viên thanh niên Việt Nam...được trình bày với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn.

Tham gia Hội thi, Chi Đoàn Sở Tài chính đã mang đến câu chuyện xúc động và hào hùng về Chị Võ Thị Sáu từ quyển sách cùng tên của hai tác giả Bùi Việt Thanh và Hoài Lộc, xuất bản năm 2023, phần thi đã truyền tải nội dung, ý nghĩa câu chuyện cùng những liên hệ thực tiễn sâu sắc. Qua hội thi Chi Đoàn Sở Tài chính đạt được giải khuyến khích.

Tại hội thi, Cụm thi đua số 1 đã tặng 20 suất học bổng gồm tập sách và tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của công chức, viên chức đoàn viên thanh niên trong Cụm thi đua, các em ở lớp học tình thương phường Tương Bình Hiệp, con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh hoạt động:

 Chi doan 52024 (3).jpg

Các đội tham gia nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức hội thi.

Chi doan 52024 (1).jpg Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính thể hiện câu chuyện từ sách "Võ Thị Sáu".
 Chi doan 52024 (2).jpg

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận giải thưởng từ cuộc thi​.

Nguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoàn

True
Thông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinVăn phòngThông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_16052024160856.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
20/05/2024 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động​​

59_TB-STC.pdf

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4259438 16
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0