TÌM KIẾM THƯ MỤC DOWNLOAD

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 35
STTSố ký hiệuTrích yếuLoại Văn BảnTải về
14424/STC-TCĐTV/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Dự thảo
 
22013/STC-TCĐTLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách NN theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh.Dự thảo
 
31600/STC-VPLấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Bình DươngDự thảo
 
4Dự thảoNGHỊ ĐỊNH Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư côngDự thảo
 
5Lấy ý kiến tham gia dự thảoLấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức.Dự thảo
 
6Dự thảoDự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phươngDự thảo
 
72028/BTC-CSTLấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về biểu thuế BVMTDự thảo
 
8Dự thảo Tờ trình 6Dự thảo Tờ trình V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị Dự thảo
 
9Dự thảo Tờ trình 5Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tữ xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giaoDự thảo
 
10Dự thảo Tờ trình 4Dự thảo Tờ trình về ban hành Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Dự thảo
 
11Dự thảo Tờ trình 3Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiDự thảo
 
12Dự thảo Tờ trình 2Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp ______________ Dự thảo
 
13Dự thảo Tờ trình 1Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Dự thảo
 
14Dự thảo Quyết định 6Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bịDự thảo
 
15Dự thảo NĐ 6_Phụ lụcDự thảo NĐ 6_Phụ lụcDự thảo
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4261367 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0