TÌM KIẾM THƯ MỤC DOWNLOAD

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 29
STTSố ký hiệuTrích yếuLoại Văn BảnTải về
12028/BTC-CSTLấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về biểu thuế BVMTDự thảo
 
2Dự thảo Nghị định 1Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản côngDự thảo
 
3Dự thảo Nghị định 2Dự thảo Nghị định v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệpDự thảo
 
4Dự thảo NĐ 2_Phụ lục 1Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp - Phụ lục 1 - Tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc Trung ương Dự thảo
 
5Dự thảo NĐ 2_Phụ lục 2Dự thảo Nghị định v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp - Phụ lục 2 - Tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc địa phương Dự thảo
 
6Dự thảo Nghị định 3Dự thảo Nghị định v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiDự thảo
 
7Dự thảo Nghị định 4Dự thảo Nghị định v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôDự thảo
 
8Dự thảo Nghị định 5Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự thảo
 
9Dự thảo NĐ 6_Phụ lụcDự thảo NĐ 6_Phụ lụcDự thảo
 
10Dự thảo Quyết định 6Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bịDự thảo
 
11Dự thảo Tờ trình 1Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Dự thảo
 
12Dự thảo Tờ trình 2Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp ______________ Dự thảo
 
13Dự thảo Tờ trình 3Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiDự thảo
 
14Dự thảo Tờ trình 4Dự thảo Tờ trình về ban hành Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Dự thảo
 
15Dự thảo Tờ trình 5Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tữ xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giaoDự thảo
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1000076 56
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0