Thư mục DownLoad
Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và phụ lục 
Số Ký hiệu:
Dự thảo 
Ngày ban hành:
14/09/2018 
Loại văn bản:
Dự thảo 
Ngày đăng:
14/09/2018 
Trích yếu:
Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195792 37
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0