Tin Tức - Sự kiện
 
Hội nghị tập huấn chế độ chính sách quản lý tài chính đầu tư 20-07-2011 - Webmaster Từ ngày 12 đến ngày 13/7/2011 tại Hội An, Quảng Nam Bộ Tài chính đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn chế độ ...
 
Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và Chi cục thú y bàn giao tài sản tịch thu cho Bảo tàng tỉnh Bình Dương.     ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018Thông báoTinP. Ngân sáchThông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_Key_15102018080807.jpg
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh
Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 92/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân 9 tháng đầu năm 2018, như sau:

 1. Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 59/CK-NSNN).
 2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
 3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
True
Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-10/diem tin VB_Key_09102018081933.jpg
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
09/10/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán; hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập và sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu báo cáo quyết toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 và thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn./.

Thông tư số 64/2018/TT-BTC​

Nguyễn Hữu Vinh - P. TC- Đầu tư XDCB

True
Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018Thông tin hoạt độngTinVăn phòng SởHội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018/PublishingImages/2018-10/IMG_6481_Key_03102018154849.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 2624/KH-STC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.
03/10/2018 1:00 CHYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Ngày 28/9/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Hội trường Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo viên hội nghị, các đồng chí lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

IMG_6481.JPG 

Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính đến toàn thể CBCC để nắm vững nội dung cơ bản về cải cách hành chính.

IMG_6471.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự được đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên truyền đạt một số nội dung về: cải cách hành chính là gì, vì sao phải cải cách hành chính, những nội dung cơ bản về cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2018 của Chính phủ, công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Tuyên đã giới thiệu Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Sở của tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch số 2608/KH-STC ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo, Công văn số 2607/STC-VP ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính về việc tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện.

IMG_6485.JPG 

Cán bộ, công chức tham gia Hội nghị.

Hội nghị tuyền truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dich vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2017 đã rút ra kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan trong năm 2018 và những năm tiếp theo từ đó phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”./PublishingImages/2018-09/IMG_6444_Key_12092018105106.JPG
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề “Văn hóa công sở”.
13/09/2018 1:00 CHYesĐã ban hành
IMG_6444.JPG 

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tham gia buổi sinh hoạt.

Sáng ngày 11/9/2018, tại Hội trường Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề "Văn hóa công sở". Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Gián đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn – Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh – Báo cáo viên buổi sinh hoạt và các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6435.JPG 

Đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Văn hóa công sở phản ánh đạo đức, lối sống và cách ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, văn hóa công sở được hình thành từ nhận thức, thái độ, tinh thần làm việc của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc chung.

IMG_6446.JPG 

Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp, trao đổi nội dung "Văn hóa công sở".

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đã được Tiến sĩ Lưu Văn Phú trao đổi về nội dung ứng xử văn hóa nơi công sở, xây dựng văn hoá công sở, xây dựng một nề nếp, lối sống, làm việc khoa học, cách thức lãnh đạo, phân công công việc, kỷ năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập thực hành kỷ năng trong giải quyết những công việc cụ thể.

IMG_6466.JPG 

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ đã hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm rất bổ ích, ý nghĩa và từ đó cho thấy rằng, để có một môi trường làm việc có văn hóa, mỗi cá nhân trong môi trường đó phải xây dựng cho mình có được "nếp sống văn hóa", xây dựng mối quan hệ hòa đồng trong công sở, luôn nở nụ cười thân thiện, có lời chào khi giao tiếp, khi gặp đồng chí đồng nghiệp, gặp người đến liên hệ công tác, luôn sống chân thành, trao đổi với nhau về cả những điều tốt và những điều cần góp ý, rèn luyện một thói quen làm việc nghiêm túc, chấp hành, thực hiện đúng quy định, nội quy của cơ quan, nhất là rèn tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, rèn thói quen nề nếp, gọn gàng, ngăn nắp trong sắp xếp phòng làm việc, bàn làm việc, lưu trữ tài liệu khoa học, dễ tìm, luôn tạo một sự lạc quan, chú ý cách ăn mặc, trang điểm tại nơi làm việc, đừng thờ ơ, vô cảm với những điều đang diễn ra xung quanh, luôn bảo vệ uy tín của tổ chức, cơ quan, đồng nghiệp và của chính mình.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_CC.TCDNThông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC./PublishingImages/2018-09/diem tin VB_Key_13092018074744.jpg
Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
12/09/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngoài việc sửa đổi một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC còn bổ sung một số điều mới cụ thể như:

- Bổ sung Điều 2a, Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong các trường hợp như sau:

a) Đối với doanh nghiệp thực hiện giảm vốn điều lệ: cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

b) Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP:

+ Trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp; chênh lệch giữa vốn đầu tư của chủ sở hữu với vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

- Bổ sung Điều 3a, Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đầu tư tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) như sau:

1. Cấp có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn căn cứ vào nội dung cụ thể của hợp đồng BCC, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển nhượng vốn để thực hiện thoái vốn thì quyết định việc áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp theo một trong hai trường hợp dưới đây:

a) Trường hợp chỉ được phép chuyển nhượng vốn cho các thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp không có quy định ràng buộc chuyển nhượng vốn cho thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước góp vốn tham gia hợp đồng BCC bằng giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) nhưng thực hiện chuyển nhượng vốn không tiếp tục tham gia hợp đồng BCC thì việc xử lý đất đai theo quy định pháp luật đất đai.

Trường hợp việc chuyển nhượng vốn gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) thì phải xác định giá trị quyền sử dụng đất theo sát giá thị trường để đưa vào giá trị vốn chuyển nhượng làm cơ sở xác định giá khởi điểm."

 - Bổ sung Điều 4a, Chuyển nhượng dự án đầu tư, xây dựng do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư như sau:

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng (đầu tư, xây dựng dở dang), nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được thực hiện chuyển nhượng dự án (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) cho nhà đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

- Bổ sung Điều 10 a. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến của Cơ quan đại diện chủ Sở hữu về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ Sở hữu phải căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước và các tài liệu liên quan cần thiết khác để có văn bản gửi xin ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp (trong văn bản, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải nêu rõ ý kiến của mình về nội dung người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp phải có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên."

Ngoài ra, Thông tư số 59/2018/TT-BTC bãi bỏ quy định tại Điều 6 Thông tư số 219/2015/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

​​Nội dung, hình, ảnh (mỗi hình, ảnh phải có ghi chú - giải thích về hình ảnh đó, ghi rõ nguồn gốc nếu lấy từ nơi khác) của bài viết.

59-2018_TT.PDF.pdf

Lê Nguyễn Thanh Tuấn - CC-TCDN

True
Sở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”./PublishingImages/2018-08/20180824_085015_Key_27082018142359.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-TC.KH ngày 20/7/2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An về tổ chức Hội thao “Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.
27/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

20180824_083631.jpg

Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng TC-KH thị xã Dĩ An tuyên bố khai mạc Hội thao.

Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm: Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2018); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018); Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2018), Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An đã đăng cai tổ chức Hội thao. Đến dự buổi khai mạc Hội thao có Bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bà Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính, Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An, các ông / bà là lãnh đạo các Phòng, Chi cục thuộc Sở, lãnh đạo thị xã Dĩ An, các Phòng chuyên môn, Kho bạc Nhà nước thị xã Dĩ An cùng toàn thể trưởng đoàn, vận động viên, cổ động viên Sở Tài chính và các phòng Tài chính – Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

20180824_085015.jpg 

Đoàn Sở Tài chính tham gia Hội thao.

Hội thao diễn ra trong 02 ngày (23-24/8/2018) tại Sân cầu lông Đồng Giao và Sân vận động thị xã Dĩ An. Trong 02 ngày diễn ra Hội thao các vận động viên tranh tài các môn: Cầu lông, Cờ tướng, Kéo co, Bánh xe đồng đội, Chuyền ghế, Lựa đậu. Các vận động viên Sở Tài chính tham gia Hội thao với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi, thi đấu quyết liệt, cao thượng, thắm tình đoàn kết, trung thực và kết quả đạt được như sau: Giải nhất, nhì, ba nội dung cầu lông đơn nam, giải nhất đơn nữ, giải nhì đôi nam – nữ, giải ba đôi nữ, giải nhì, ba môn cờ tướng, giải nhì trò chơi lựa đậu, giải ba môn chuyền ghế, bánh xe đồng đội và kéo co.

20180824_083958(0).jpg 

Ban tổ chức tặng hoa và cờ cho các đoàn tham gia Hội thao.

Qua kết quả Hội thao, đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thi đua trong hoạt động thể dục, thể thao giữa cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tài chính của tỉnh Bình Dương, làm gắn kết hơn nữa hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phong trào có sức lan rộng, tạo được không khí thi đua phấn khởi, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của ngành./.

Một số hình ảnh liên quan.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên.Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra TCSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên./PublishingImages/2018-08/Thanh ra BB_1_Key_28082018162205.jpg
Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-STC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên, ngày 10 tháng 8 năm 2018 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện.
27/08/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp về phía Sở Tài chính có bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện có ông Thái Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

Tiếp đến Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra đó là qua thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về tài chính để kiến nghị với cơ quan nhà nước có biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đung quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thanh ra BB_1.jpg 

Ảnh: Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

thanh tra BB_2.jpg 

Ảnh: Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện bày tỏ sự ủng hộ việc thanh tra, xem đây là dịp để giúp huyện rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng tốt hơn, đồng thời lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh tra có 30 ngày làm việc để tiến hành thanh tra./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra TC

True
Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchĐoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương./PublishingImages/2018-08/IMG_6428_Key_09082018104256.JPG
Thực hiện Công văn số 9021/BTC-THTK-CNTT ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính v/v làm việc và điền phiếu khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính. Sáng ngày 08/8/2018 tại Hội trường Sở, Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.
09/08/2018 11:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát có Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng – Cục Tin học Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Ông Trần Văn Trình – Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Ông Đặng Hồng Sơn – Chuyên viên Phòng Thống kê, Ông Nguyễn Đăng Lê – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và triển khai CNTT Tài chính - Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị thực hiện khảo sát Công ty TNHH PwC (Việt Nam) có Ông Nguyễn Mậu và Ông Hoàng Quốc Huy – Trưởng phòng Tư vấn, về phía Sở Tài chính có Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Chi cục thuộc Sở.

IMG_6428.JPG 

Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính giới thiệu tổng quan về kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và nội dung tư vấn kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, Thành viên đoàn khảo sát giới thiệu về Hệ thống công khai tài chính ngân sách dự kiến áp dụng năm 2019.

IMG_6416.JPG 

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng Cục Tin học giới thiệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Đơn vị thực hiện khảo sát giới thiệu bộ câu hỏi khảo sát về mức độ hỗ trợ của các hệ thống thông tin về chức năng, nhiệm vụ, công việc của Sở Tài chính, khảo sát về mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính mà Sở Tài chính đang thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan, hiện trạng và mong muốn tương lai đối với các chức năng của các hệ thống thông tin đang và sẽ được Sở Tài chính sử dụng, đồng thời hướng dẫn các đồng chí tham dự cách thức trả lời bộ câu hỏi và giải đáp thắc mắc. ​

IMG_6422.JPG 

Ông Nguyễn Mậu – Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giới thiệu, hướng dẫn khảo sát.

Qua buổi khảo sát đã ghi nhận vài kết quả liên quan đến một số nội dung cụ thể như sau:

       - Mức độ trao đổi các hệ thống thông tin đang được sử dụng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công việc tại Sở Tài chính.

       - Mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính được thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan.

       - Các chức năng của hệ thống thông tin đang được Sở Tài chính sử dụng.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Ông Hà Văn Thuận đã phát biểu kết luận, chỉ đạo các Phòng, Chi cục trả lời các câu hỏi trên phiếu khảo sát, Phòng Ngân sách - Sở Tài chính tổng hợp và gửi về Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P.Ngân sách

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). /PublishingImages/2018-08/IMG_6389_Key_03082018152921.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
03/08/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, sáng thứ Sáu, ngày 03/8/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Trưởng phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên và cán bộ công chức của Sở Tài chính.

IMG_6405.JPG 
Toàn thể hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nêu rõ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp phương pháp nghe giới thiệu nội dung, thảo luận và tự nghiên cứu, tránh tình trạng hình thức; kết hợp học tập, quán triệt các Nghị quyết với việc thảo luận kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Vân đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm túc thời gian của hội nghị, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

IMG_6389.JPG 

Đồng chí Dương Ngọc Vân – Phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau khi khai mạc hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Hoàng Khanh truyền đạt 03 Nghị quyết, một là Nghị quyết số 26-ND/TW ngày 21/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hai là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ba là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

IMG_6395.JPG 

Đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Báo cáo nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được giới thiệu những nội dung cơ bản về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, về chính sách tiền lương, về chính sách bảo hiểm xã hội; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện của 03 Nghị quyết trên.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Gắn với việc thực hiện kế hoạch số 37-KH/ĐUK của Đảng ủy khối, các đồng chí sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ nghiên cứu và viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thành Tài_P.Ngân sáchSở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018/PublishingImages/2018-07/IMG_6379_Key_30072018151608.jpg
Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-STC ngày 25/12/2017 của Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018, ngày 27/7/2018 tại Hội trường, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
30/07/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Chủ trì hội nghị đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là thủ trưởng các phòng, Chi cục thuộc Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_6379.jpg 

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo ước kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, các đồng chí tham dự đã nắm tình hình công tác điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm trên toàn địa bàn. Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu mới NSNN 6 tháng thực hiện 24.600 tỷ đồng, đạt 47% dự toán được HĐND tỉnh thông qua, tăng 9% so cùng kỳ năm 2017, trong đó thu nội địa 18.000 tỷ đồng, đạt 46% dự toán HĐND tỉnh, tăng 10% so cùng kỳ, thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 6.600 tỷ đồng, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh của khối huyện ước thực hiện 7.747 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 tháng thực hiện 4.800 tỷ đồng, đạt 28% dự toán được HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so cùng kỳ năm 2017, trong đó chi đầu tư XDCB thực hiện 1.500 tỷ đồng, đạt 23% dự toán HĐND tỉnh, tăng 15% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách khối huyện, thị xã, thành phố ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2.870 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, chi đầu tư XDCB ước thực hiện 430 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ.

Thông qua Hội nghị, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thành phố đã trình bày những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý điều hành ngân sách và đã được Ban Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ trả lời, giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Nhìn chung các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2018, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm sau đây:

- Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2019-2021; tiếp tục tổ chức thẩm định quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 của cấp huyện và các đơn vị khối tỉnh, thực hiện công tác khóa sổ năm 2018.

- Hoàn chỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã, thời gian UBND các cấp gửi báo cáo; thời gian UBND các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách của địa phương đến các Ban và Thường trực HĐND cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách của UBND các cấp cho các đơn vị và NSĐP cấp dưới; thời gian gửi biểu mẫu báo cáo lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán NSĐP; Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN; làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên,... để chuyển các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp.

- Điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,...; chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi NSNN khi thật sự cần thiết có nguồn đảm bảo, kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên NSĐP đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách; tiếp tục phối hợp rà soát chính sách đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả trong sử dụng NSNN.

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị cấp 1 xây dựng dự toán điều hành chi tiết năm 2019; nắm tại tình hình hoạt động của Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC; lập báo cáo phương án tiền Tết Kỷ Hợi năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chi trả hỗ trợ lãi suất đối với 10 doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố ngày 13/5/2014; chủ trì cùng các cấp, các ngành xây dựng và trình UBND tỉnh thông qua Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ về đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020; đôn đốc và báo cáo việc thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn giai đoạn 2017-2020, kiểm tra báo cáo tài chính và quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng năm 2018 của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước; tổng hợp báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh; có ý kiến về xây dựng kế hoạch năm 2019 của DNNN; phối hợp với Sở Công Thương góp ý kiến về kế hoạch bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư điều chỉnh, điều hòa năm 2018 và kế hoạch năm 2019; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; nhắc nhở các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ quyết toán công trình, tập trung quyết toán các công trình đủ điều kiện đã được Sở Tài chính tiếp nhận.

- Khảo sát, lập đề cương và triển khai thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách huyện Bắc Tân Uyên và công tác quản lý tài chính của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương; hoàn chỉnh báo cáo và thông qua kết luận thanh tra tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và Hội Văn học Nghệ thuật; tham gia phối hợp cùng UBKT Tỉnh ủy theo quy chế; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị sau thanh tra.

- Tổ chức kiểm điểm thực hiện công tác hàng tháng và họp xét thi đua khen thưởng hàng quý, xét nâng lương đợt 2/2018 cho CBCC; thực hiện đánh giá, phân loại CBCC, kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định; báo cáo tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo công tác cải cách hành chính và công tác pháp chế năm 2018; xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2019.


IMG_6374.jpg 

Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu đánh giá và kết luận tại Hội nghị những việc đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm và trả lời một số kiến nghị của các đại biểu trong Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số việc phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

Nguyễn Thành Tài  - P. Ngân sách

True
Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P.Ngân sáchTăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_30072018093858.jpg
Ngày 20/07/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
26/07/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 theo chỉ tiêu Trung ương giao, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với một số nội dung chính như sau:

1. Sở Tài chính: Phối hợp với các ngành có liên quan nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện thu NSNN; thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu NSNN của các cấp ngân sách, chủ động đề xuất tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

2. Cục Thuế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để nhân dân hiểu, chấp hành; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% dự toán thu nội địa do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Cục Hải quan: Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Phấn đấu không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế chuyên thu đến 31/12/2018 theo đúng chỉ tiêu của Ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp NSNN.

 

(Chi tiết tại Chỉ thị số 14/CT-UBND đính kèm)  14-CT.signed.pdf

                                                                                                   Nguyễn Thành Tài - Phòng NS 

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./PublishingImages/2018-07/IMG_6358_Key_24072018140759.JPG
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
24/07/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Ngày 23/7/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

IMG_6350.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy thông qua báo cáo.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời cho cán bộ, đảng viên và quần chúng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời các văn bản, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, giúp cho cán bộ, đảng viên có đầy đủ các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 31/3/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020" và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối về một số nội dung cụ thể trong sinh hoạt chi bộ; cấp ủy các chị bộ đã thường xuyên chú trọng cải tiến phương pháp, nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú hơn, thực hiện đúng quy trình, sinh hoạt định kỳ hàng tháng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đề án việc làm của CBCC Sở Tài chính. Đảng ủy và Ban Giám đốc đã lãnh đạo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng và tương đương theo đúng quy định.

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành năm 2018, Ủy ban kiểm tra đã thực hiện chức năng giám sát các đối tượng theo phân cấp quản lý, qua giám sát, đảng viên đã thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, quy định số 47/QĐ/TW, Quyết định số 413/QĐ-STC ngày 08/8/2012 của Sở Tài chính quy định những việc CBCC phải làm và không được làm. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và thực hiện nghị quyết của Chính phủ trong công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp ngành, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của địa phương theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt,…

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể và Ban chỉ huy quân sự cơ quan, Đảng ủy lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, đoàn viên các đoàn thể tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.

IMG_6370.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Đảng viên chi bộ 4 – Phó Giám đốc góp ý tại hội nghị.

IMG_6369.JPG 

Đồng chí Phạm Minh Tâm – Đảng viên chi bộ 3 – Chi cục phó CC.TCDN góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên tham dự cũng đã bổ sung, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung báo báo công tác xây dựng Đảng đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đồng thời góp ý về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

 

IMG_6358.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Văn Út đã đánh giá cao việc thực hiện công tác xây đựng Đảng của Đảng bộ Sở Tài chính, phân tích đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế để từ đó chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trong các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, công tác kiểm tra, giám sát đồng thời hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức hoạt động Về nguồn hưởng ứng Chiến dịch Hè tình nguyện 2018Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức hoạt động Về nguồn hưởng ứng Chiến dịch Hè tình nguyện 2018/PublishingImages/2018-07/Ve nguon 2018 (1)_Key_23072018075027.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/ĐTN ngày 29/5/2018 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 13-KH/CĐCS ngày 01/6/2018 của BCH Chi đoàn v/v tổ chức hoạt động Hè tình nguyện năm 2018;
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/CĐCS ngày 27/6/2018 của BCH Chi đoàn v/v tổ chức hoạt động Về nguồn năm 2018,
17/07/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở, ngày 14/7/2018 Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương đã tổ chức cho đoàn viên Về nguồn, tham quan, tìm hiểu một số di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như: Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Núi Dinh, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu và Di tích lịch sử Trận địa pháo cổ và Hầm thủy lôi Núi Lớn tại Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Căn cứ Núi Dinh thuộc loại di tích lịch sử cách mạng, là nơi ghi dấu những sự tích anh hùng của quân và dân Huyện Châu Thành trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Căn cứ Núi Dinh gồm các điểm: Hang Dây Bí (gồm Hang Huyện ủy Châu Đức, Hang giao liên), Hang Tổ, Hang Mai (chùa Ông Sáu Trọng, chùa Bà Huệ Tiên), Hang chùa Ông Trọng, Bưng Lùng, Hang Dơi, Căn cứ Chùa Diệu Linh.

Trong đó, Khu Chùa Diệu Linh là căn cứ kháng chiến của Thị ủy, Thị đội và các cơ quan thị xã Bà Rịa từ năm 1972 -1975, là cơ sở cách mạng cung cấp lương thực, thực phẩm của Thị ủy Bà Rịa trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đây cũng là nơi Tỉnh ủy mở lớp học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng đến cơ sở, xây dựng phong trào, phát động quần chúng nổi dậy giải phóng Bà Rịa ngày 27/4/1975.

Ve nguon 2018 (1).jpeg 

          Đoàn viên Chi đoàn tham quan Khu căn cứ Chùa Diệu Linh thuộc Di tích lịch sử Căn cứ cách mạng Núi Dinh

Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng đã đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử Trận địa pháo và Hầm thủy lôi Núi Lớn.Trận địa pháo là một trong ba tuyến phòng thủ quân sự do thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ XIX, với quy mô kiên cố và hiện đại nhất lúc bấy giờ ở Đông Dương nhằm phòng thủ, tấn công và kiểm soát toàn bộ cửa biển miền Đông Nam bộ và trấn giữ an toàn cho trung tâm nghỉ dưỡng của thực dân Pháp tại Vũng Tàu, được khởi công năm 1885 và kéo dài trong vòng 15 năm mới hoàn thành. Nằm cách trận địa pháo không xa, dưới thung lũng kín đáo, là Hầm thủy lôi (loại vũ khí quân sự có sức công phá lớn như sấm sét, dùng để tiêu diệt các loại tàu phà chống phá dưới nước). Tuy cùng nằm ở một vị trí, nhưng đây lại là hai công trình quân sự hoàn toàn khác nhau.Về lịch sử, trận địa pháo được xây dựng bởi thực dân Pháp thì hầm thủy lôi lại được phát xít Nhật lập nên. Khác với trận địa pháo với một hệ thống đồ sộ thì hầm thủy lôi lại đơn thuần chỉ là kho dùng để cất giữ vũ khí quân sự của Nhật nhưng cũng không kém phần công phu trong quá trình xây dựng. Hầm thủy lôi được xây dựng vào năm 1944 sau bốn tháng thì hoàn tất.

Chuyến khám phá trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi tại Núi Lớn Vũng Tàu đã giúp đoàn viên hiểu thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng của quân và dân Vũng Tàu cùng những khó khăn, gian khổ trong những năm kháng chiến đánh Pháp đuổi Nhật góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước.

Ve nguon 2018 (2).jpeg 

Đoàn viên Chi đoàn tham quan Di tích lịch sử Trận địa pháo và Hầm thủy lôi Núi Lớn

Ve nguon 2018 (3).jpeg

Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các bé tại Mái ấm Hồng Quang…

 Ve nguon 2018 (4).jpg

…và vui chơi cùng các em nhỏ

Trong chuyến đi, Chi đoàn đã đến thăm và tặng quà Mái ấm Hồng Quang – Thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là ngôi chùa kiêm mái ấm của hàng trăm đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Chi đoàn đã gửi đến các em nhiều phần quà gồm gạo, sữa, tã,…với tổng kinh phí là 8.600.000 đồng do chính các bạn đoàn viên và gia đình ủng hộ với mong ước góp một phần nhỏ về vật chất cũng như tinh thần để chăm lo, chia sẻ tình thương cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh không may mắn.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ Khối Các Cơ quan tỉnh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần nhắc nhở đoàn viên thanh niên biết trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                                                                                                   Trần Ngọc Lan - Bí thư CĐ

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bảnĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. ĐT-XDCBGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018074316.jpg
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC.
16/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn NSNN thì phần nguồn vốn NSNN của dự án được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; các dự án bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Thông tư cũng đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan nguyên tắc tạm ứng vốn, quy định và thời hạn về việc thu hồi tạm ứng vốn nhằm tăng cường kiểm soát công tác thanh toán và thu hồi tạm ứng.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN đối với trường hợp ủy thác quản lý dự án; quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù và công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và công trình xây dựng tạm.

Ngoài ra, Thông tư cũng đã quy định cụ thể nội dung kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN, bao gồm các dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý và các dự án do địa phương quản lý.​​​

​​Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết c​ụ thể xem tại file đính kèm./.

52-2018_TT.PDF.pdf

Trần Ngọc Lan _ P. Đầu tư XDCB

True
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hoàng Hải_P. TC-HCSNHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018121444.jpg
Một số điểm mới của thông tư số 36/2018/tt-btc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
16/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

1. Đối với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư số 36/2018/TT-BTC bổ sung thêm đối tượng:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định:

“- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung đào tạo gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ;

4. Bổ sung nội dung chi: “Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

5. Điều chỉnh mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).

Đối với giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định”.

Chi tiết xem file đính kèm

36-2018_TT.PDF.pdf

Nguyễn Hoàng Hải - P. TC HSCN

True
Ngày 10/7/2018, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 72/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Điểm tin văn bảnTinP. Ngân sáchNgày 10/7/2018, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 72/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018121924.jpg
Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018;
Sở Tài chính xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 với những nội dung như sau:
16/07/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

​1. Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở trong công tác THTK, CLP gắn với công tác quản lý của ngành để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đầy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước năm 2018 của tỉnh.  

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP là một trong các nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm vụ, phương hướng năm 2018 của Sở;

- THTK, CLP là trách nhiệm của các phòng, chi cục thuộc sở, cũng như toàn thể cán bộ, công chức và hợp đồng lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu;

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất;

- THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan;

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục mọi lúc, mọi nơi.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và THTK, CLP được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh. Đối với Văn phòng Sở tích cực THTK, CLP trong việc thực hiện nhiệm vụ để tiết kiệm kinh phí theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra năm 2018. Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP năm 2018 của Sở Tài chính cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu với UBND tỉnh: tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đúng quy định của pháp luật; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN; chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN;

b) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN;

c) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản liên quan: xây dựng phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

d) Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp với từng lĩnh vực, giảm mạnh chi NSNN, hướng tới thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với đơn vị sự nghiệp;

đ) Rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành: phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; chế độ công tác phí trong nước và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng; danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn;

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở;

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện THTK, CLP trên địa bàn tỉnh.

72_QD-STC.pdf

True
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương quý II năm 2018Thông báoTinP. Ngân sáchThông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương quý II năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_Key_15102018081051.jpg
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh
Bình Dương quý II năm 2018
13/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 76/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương quý II năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II năm 2018, như sau:

 1. Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
 2. Thực hiện chi ngân sách nhà nước quý II năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).
 3. Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2018  (biểu số 59/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. ĐT-XDCBGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản./PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_03072018152925.jpg
Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
03/07/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nghị định này quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nghị định này thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời, bãi bỏ các nội dung quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án PPP tại các Điều 10, 17, 19, 24 và 33 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công.

Về quyết toán công trình dự án cần lưu ý:

- Kể từ ngày hoàn thành công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời hạn sau đây:

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A: 09 tháng;

b) Đối với dự án nhóm B: 06 tháng;

c) Đối với dự án nhóm C: 03 tháng.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận trong hợp đồng dự án với nhà đầu tư việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án.

- Đối với dự án BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Về quy định chuyển tiếp cần lưu ý:

- Dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (bằng văn bản riêng hoặc trong quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch), phê duyệt đề xuất dự án, chấp thuận sử dụng phần vốn đầu tư của Nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này.

- Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư được ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục này. Các bên tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của Nghị định này.

- Hợp đồng dự án được ký tắt hoặc thỏa thuận đầu tư được ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải đàm phán lại.

- Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp cần điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

- Hợp đồng dự án được ký chính thức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án.

- Dự án đã có cam kết hoặc chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về ưu đãi, bảo đảm đầu tư và các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các văn bản đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm.​

Nghi dinh 63-2018-CP.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC ĐT - XDCB

True
Sở Tài chính phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Thông tin hoạt độngTinLê Thị Kim Nhân_P. Giá-CSSở Tài chính phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. /PublishingImages/2018-06/Tham dinh gia 2018_Key_28062018094012.jpg
Ngày 18/6/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương
28/06/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Để hoàn thiện điều kiện chuyên môn cho các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định giá nhà nước (giá đất cụ thể của tỉnh) theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Ngày 18/6/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Thành phần học viên tham dự gồm các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân và các phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dinh gia 2018.jpg
Hình ảnh lớp học thẩm định giá nhà nước.

Qua hơn 05 ngày học tập (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018), các học viên đã được học 06 chuyên đề theo quy định, cụ thể:

Chuyên đề 1: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá và nguyên lý hình thành giá cả thị trường.

Chuyên đề 2: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá nhà nước

Chuyên đề 3: Thẩm định giá doanh nghiệp.

Chuyên đề 4: Thẩm định giá máy, thiết bị.

Chuyên đề 5: Thẩm định giá bất động sản.

Chuyên đề 6: Thẩm định giá tài sản vô hình.

Kết quả sau khóa học, toàn thể học viên đã tiếp thu tất cả các chuyên đề và hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.

Lê Thị Kim Nhân - P. Giá - CS

True
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Điểm tin văn bảnTinVương Văn Năm_Chánh Văn phòngNghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_28062018074133.jpg
Ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61//2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
28/06/2018 8:00 SAYesĐã ban hành

Nghị định số 61//2018/NĐ-CP thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đồng thời cũng thay thế các Điều 13,14 và 15 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018.

Nghị định có tất cả 07 Chương, 41 Điều với nhiều nội dung mới so với Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng áp dụng bao gồm:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ.
 • UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Cán bộ, công chức, viện chức của các cơ quan có thẩm quyền, sĩ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.
  ( Đối tượng áp dụng theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg chỉ bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND quận, huyện. thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương)

2.     Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: "Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viện chức và cơ quan có thẩm quyền."

3.     Một số hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính:

 • Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.
 • Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.     Về tổ chức:

 • UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Lãnh đạo Trung tâm PVHC công cấp tỉnh gồm 01 Giám đốc là 01 lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh hoặc tương đương và không quá 02 Phó giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc văn phòng UBND tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm PVHC công.
 • UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Bộ phận TN & TKQ do một lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đứng đầu. Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận TN & TKQ.
 • Tại cấp xã, Bộ phận TN & TKQ cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, phụ trách. Công chức làm việc tại đây là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức, do Chủ tịch UBND cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương.
 •  Bộ phận TN & TKQ của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương do người đứng đầu cơ quan đó quyết định.

Thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 12 tháng mỗi đợt./.

Vương Văn Năm - Chánh VP


True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tổng kết chuyên đề năm 2017.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tổng kết chuyên đề năm 2017./PublishingImages/2018-06/IMG_6329_Key_25062018083535.jpg
Thực hiện Công văn số 1730-CV/ĐUK ngày 13/3/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tổng kết chuyên đề năm 2017, sáng ngày 22/6/2018, Đảng ủy Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tổng kết chuyên đề năm 2017.
25/06/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Sở Tài chính.

Tại Hội nghị, các Đảng viên và quần chúng được nghe Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tổng kết chuyên đề năm 2017 bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua 02 năm, công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, Đảng ủy Sở đã quan tâm chỉ đạo, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ hăng hái làm việc, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

IMG_6329.jpg

Đảng viên, quần chúng tham dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Sở cũng tuyên dương, khen thưởng các đảng viên có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Làm theo Bác" năm 2017.

IMG_6345.jpg

Tuyên dương, khen thưởng các đồng chí có thành tích tốt.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 Điểm tin văn bảnTinLê Thị Cẩm Vân_P.Ngân sáchHướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 /PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_22062018074803.jpg
Ngày 08/6/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
22/06/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư bao gồm 4 chương và 20 điều:

Chương I: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016-2018

Chương II: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chương III: Lập kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Trong đó xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 quy định tại chương II và lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 quy định tại chương III.

1. Về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019:

Lưu ý: Xây dựng dự toán thu, chi NSĐP năm 2019 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chế độ, chính sách chi NSNN, bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương đã ban hành và theo đúng quy định của Luật NSNN.

* Về biểu mẫu lập và báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2019:

- Đối với dự toán năm 2019: áp dụng mẫu biểu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP (trong đó lưu ý, các lĩnh vực sự nghiệp áp dụng mẫu biểu số 12.1 đến 12.5) và các mẫu biểu số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC.

- Đối với dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập chi tiết theo các mẫu biểu số 04, 05 ban hành kèm theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC.

2. Về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021:

Lưu ý: Lập kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019 - 2021 trên cơ sở dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2019 - 2021 như sau: năm 2019, 2020 tăng trưởng phấn đấu cao hơn năm 2018, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 - 2020 ở mức 6,5 - 7%; năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng chậm lại do quy mô GDP ở mức cao, xu hướng tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; chỉ số giá tiêu dùng ổn định ở mức dưới 4%/năm; tốc độ tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa có xu hướng giảm.

Việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2019.

* Về biểu mẫu lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021:

Đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021: áp dụng các mẫu biểu từ số 01 đến số 06 và mẫu biểu từ số 13 đến số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019-2021 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư số 54/2018/TT-BTC.

(Đính kèm Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018).

Lê Thị Cẩm Vân - P. Ngân sách

True
Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thị Hồng Ngọc_P. TC-HCSNSở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC./PublishingImages/2018-06/PGDVanphatbieu_Key_18062018141133.JPG
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2275/UBND-KTTH ngày 29/5/2018, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017.
18/06/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Lớp tập huấn khai mạc lúc 8h ngày 15/6/2018 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.​

PGDVanphatbieu.JPGĐồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn gồm: đồng chí Toán Thị Ngoan – Trưởng phòng Kế toán nhà nước – Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán nhà nước ; đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp – Sở Tài chính và hơn 600 đồng chí là thủ trưởng, kế toán các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

600nguoi.jpgCác đồng chí tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 01 ngày với mục đích cập nhật các chế độ, quy định mới trong lĩnh vực kế toán Hành chính Sự nghiệp cho Thủ trưởng và kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

hinhcoNgoan.jpgĐồng chí Toán Thị Ngoan – Trưởng phòng Kế toán nhà nước – Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán nhà nước - phổ biến các nội dung tại lớp tập huấn.

Thông qua Lớp tập huấn, các đồng chí tham dự sẽ nắm bắt được những điểm mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và được giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nguyễn THị Hồng Ngọc - P. TC-HCSN

True
Những bổ sung, điều chỉnh về kinh phí khuyến công.Điểm tin văn bảnTinP. Tài chính - HCSNNhững bổ sung, điều chỉnh về kinh phí khuyến công./PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_18062018081514.jpg
Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2018 (thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương).
15/06/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, một số nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung như:

1. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công

a. Theo Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT

a1. Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với những hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa toàn quốc hoặc khu vực, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp vùng, ngành và lãnh thổ.

Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

a2. Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu theo quy định của Bộ Công Thương (đối với kinh phí khuyến công quốc gia), Ủy ban nhân dân các cấp (đối với kinh phí khuyến công địa phương).

b. Thông tư số 28/2018/TT-BCT

b1. Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có quy mô vùng, miền, quốc gia; các đề án khuyến công quốc gia điểm có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn. Tiêu chí xác định hoạt động khuyến công theo quy mô vùng, miền, quốc gia, đề án khuyến công quốc gia điểm do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch tỉnh.

b2. Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn theo quy định của Bộ Công Thương (đối với kinh phí khuyến công quốc gia), Ủy ban nhân dân các cấp (đối với kinh phí khuyến công địa phương) hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành.

2. Về nội dung chi hoạt động khuyến công có điều chỉnh và bổ sung thêm một số như sau:

- Đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động; đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ; chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

3. Mức chi chung đã cập nhật mới theo các văn bản quy định hiện hành

Bổ sung

- "Chi tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại Việt Nam áp dụng theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước".

- "Chi thuê chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước".

- "Chi nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng và Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh. Mức chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

4. Mức chi hoạt động khuyến công quốc gia

- Mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới: tăng từ 500 triệu đồng/mô hình lên 1.000 triệu đồng/mô hình

- Mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tăng từ 200 triệu đồng/cơ sở lên 300 triệu đồng/cơ sở;

Trường hợp hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 450 triệu đồng/cơ sở

- Mức chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực tăng từ 100 triệu đồng/lần lên 200 triệu đồng/lần, đối với cấp quốc gia tăng từ 200 triệu đồng lần lên 400 triệu đồng/lần;

- Mức chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: tăng từ 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp lên 6.000 triệu đồng/cụm công nghiệp./.

Phòng TC-HSCN

True
Thông tư hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Điểm tin văn bảnTinTrần Thị Lưu_CC.TCDNThông tư hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần./PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_14062018090713.jpg
Ngày 04/5/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
14/06/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐCP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ.

Nội dung Thông tư gồm 03 Chương, 14 Điều.

Theo đó, Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định trước đây, điển hình một số nội dung sau:

- Nguyên tắc về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa: khi xác định giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải áp dụng tối thiểu 02 phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác nhau trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định; trường hợp phát hiện kê khai thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa do nguyên nhân chủ quan thì doanh nghiệp cổ phần hoá và các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm bồi hoàn nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp toàn bộ giá trị tài sản, công nợ kê khai thiếu hoặc bỏ sót; trường hợp cố tình kê khai thiếu hoặc cố tình bỏ sót thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Xử lý về tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện điều chỉnh lại số liệu trong sổ sách kế toán đã lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện xử lý tài chính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Các nội dung xử lý tài chính này chỉ sử dụng để xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp cổ phần hoá phải thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp và gửi về Cổng thông tin điện tử Chính phủ và có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình cổ phần hoá và các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai công tác cổ phần hoá theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đăng tải công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp cổ phần hoá; đồng thời gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2018; Các nội dung quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

         Thông tư này thay thế Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Trần Thị Lưu - CC. TCDN
True
Tăng mức lương cơ sở năm 2018  Điểm tin văn bảnTinPhan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra SởTăng mức lương cơ sở năm 2018  /PublishingImages/2018-06/diem tin VB_Key_07062018092921.jpg
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.
07/06/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

- Đối tượng áp dụng: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật cán bộ công chức năm 2008; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố…

- Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng.

- Kinh phí thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao; Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao; Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết và nguồn kinh phí còn dư sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.300.000 đồng... Đối với các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khó khăn, sau khi sử dụng các nguồn theo quy định trên mà vẫn thiếu thì sẽ được bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện.

- Trách nhiệm hướng dẫn:

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở này, thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương khó khăn.
PTTChi - Thanh Tra Tài chính
True
Sở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNNThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchSở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNN/PublishingImages/2018-06/IMG_6297_3_Key_07062018083922.jpg
Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tiếp và làm việc với Đoàn công tác KTNN về việc thực hiện điều tra, khảo sát những nội dung vướng mắc, bất cập của Luật KTNN năm 2015
29/05/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

IMG_6297.JPG

Đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài chính – Chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức vào sáng ngày 28/5/2018 tại Hội trưởng Sở Tài chính, đến dự buổi làm việc gồm: Đoàn KTNN có: Đ/c Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng KTNN, đ/c Nguyễn Lê Sơn – Phó Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực IV, các đồng chí là lãnh đạo các Phòng thuộc Vụ pháp chế - Tổng KTNN và KTNN Khu vực IV; Sở Tài chính Bình Dương có: đ/c Hà Văn Út – Giám đốc, đ/c Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc, Các đồng chí là Trưởng, Phó và Chuyên viên các phòng Ngân sách, Giá – Công sản, Tài chính Đầu tư - Xây dựng cơ bản, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính; đại điện các đơn vị: Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và  Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Thủ Dầu Một, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã Dĩ An.

IMG_6312.JPG

Đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng KTNN.

Thực hiện chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN về kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật KTNN trong những năm qua. Để đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân từ thực tiễn thi hành Luật KTNN năm 2015, qua đó kiến nghị giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vự KTNN. Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã lấy ý kiến khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực KTNN theo Luật KTNN năm 2015 tại tỉnh và ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất đối với các quy định của Luật KTNN năm 2015. Đoàn đã đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế của tỉnh Bình Dương./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. Ngân sách

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp./PublishingImages/2018-06/DTN_Thi_1_1_Key_07062018082420.jpg
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
22/05/2018 1:00 CHYesĐã ban hành

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/5/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề “Nhớ về Bác” và thi tìm hiểu kiến thức tổng hợp về các nội dung bao gồm: Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, lịch sử và ý nghĩa các ngày lễ lớn, những kiến thức cơ bản, những mốc thời gian đáng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng và những câu nói nổi tiếng của Bác, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung tuyên truyền về Biển đảo…

Toàn thể đoàn viên chi đoàn chia làm 3 đội, nhiệt tình tham gia cuộc thi với các phần tranh tài sôi nổi qua 4 vòng: “Khởi động – Trắc nghiệm kiến thức”; “Sắp xếp từ”; “Đoán ý đồng đội” và “Nào ta cùng hát”. Vòng 4 là ấn tượng nhất khi các đội thể hiện được sự đoàn kết qua việc cùng nhau điền vào chỗ trống lời của bài hát và cùng nhau hát vang bài hát đó.

Một số hình ảnh cuộc thi:

DTN_Thi_1.jpg

Đoàn viên chi đoàn tham gia phần thi Khởi động – Trắc nghiệm kiến thức

DTN_Thi_2.jpg

Đ/c Phạm Nhất Tiến – PBT Chi đoàn trao giải nhất cho đội chiến thắng.

         Cuộc thi nhằm góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn ôn lại kiến thức, cập nhật những thông tin mới, quan trọng, để đoàn viên tự ý thức được cần phải noi gương Bác, tiếp tục nỗ lực, rèn luyện bản thân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp./.
Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn
True
Sở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương./PublishingImages/2018-05/IMG_6288_Key_29052018100553.JPG
Thực hiện Công văn số 2350-CV/BKTTW ngày 24/4/2018 của Ban Kinh tế Trung ương về việc khảo sát phục vụ các đề án nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương, ngày 10/5/2018 Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tiếp và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương tại hội trường Sở.
11/05/2018 1:00 CHYesĐã ban hành

IMG_6288.JPG

Đ/c Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đ/c Hoàng Xuân Hòa –  Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp – Trưởng đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Thành phần tham dự buổi làm việc gồm: Sở Tài chính có đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở, đồng chí Hà Văn Thuận –  Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là Trưởng/Phó Phòng Ngân sách, Tài chính Đầu tư – Xây dựng cơ bản, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Văn phòng Sở; Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Hoàng Xuân Hòa –  Vụ trưởng – Trưởng đoàn công tác và 09 đồng chí là Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, chuyên viên; Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng và 03 đồng chí của trường; đại diện văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Trương Thành Tạo – Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Chuyên viên tổng hợp.

IMG_6272.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc.

Để có cơ sở thực tiễn phục vụ cho công tác nghiên cứu các đề án " Chủ trương, định hướng phát triển thị tường tài chính Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035", "Đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức" và " Đổi mới cơ chế phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan", các đồng chí đã làm việc một số nội dung về:

- Tình hình phát triển kinh tế (tốc độ tăng trưởng và cơ cấu GRDP) và thu – chi Ngân sách địa phương 3 năm gần nhất (gồm các khoản thu được giữ lại, thu điều tiết từ Ngân sách Trung ương và các khoản chi).

- Các kênh tài chính địa phương huy động vốn trong 3 năm qua (các kênh vay vốn và kết quả vay như ODA, phát huy trái phiếu chính quyền địa phương, kênh khác …).

- Nhu cầu huy động vốn cho phát triển kinh tế địa phương và những khó khăn trong huy động vốn hiện nay.

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đề xuất các giải pháp đổi mới cở chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Nhận định về cơ chế phân cấp ngân sách hiện nay; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế phân cấp thu – chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí đã trao đổi về một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý nợ công hiện hành có thể gây cản ngại đến khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quyết định số 49/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngBan Biên TậpNguyễn Thanh Vỹ_BBTQuyết định số 49/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
04/05/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 49/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hà Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Ông Vương Văn Năm, Chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

3. Bà Phan Thị Thanh Chi, Chánh Thanh tra: Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Ủy viên.

5. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Ủy viên.

7. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp: Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sơ, trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 41/QĐ-STC ngày 28/3/2017 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                     
- Như điều 1;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

(Kèm theo Quyết định số 49 /QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính)

I. Bộ phận thường trực:

Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.Bộ phận thường trực gồm 05 người, được phân công cụ thể như sau:

1. Ông Hà Văn Thuận, Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban, định hướng nội dung và hình thức của Website;

2. Ông Vương Văn Năm, Phó trưởng Ban biên tập, duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website. Đăng ký lịch tuần để Ban biên tập tham dự các cuộc họp lấy thông tin biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên, tổng hợp tin bài của các đơn vị trực thuộc gửi lên và trình Phó trưởng Ban biên tập phê duyệt, tham gia đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban biên tập trong báo cáo hàng quý, năm; dự toán kinh phí hoạt động của Website (nhuận bút…).

4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, ủy viên, biên tập chung; phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, duy trì wesite), xử lý, đăng tải bài viết (sau khi được Phó Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, tin tức, thông báo, lịch tuần, danh bạ, …; tổng hợp, báo cáo hàng quý, năm số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục; thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban Biên tập giao.

5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, ủy viên, tập hợp, thống kê số lượng tin, bài (có nhuận bút hàng tháng), tính nhuận bút, báo cáo Trưởng ban biên tập làm thủ tục chi nhuận bút cho tác giả; thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng Ban biên tập có liên quan đến hoạt động của Website.

II. Các thành viên Ban biên tập:

1. Bà  Phan Thị Thanh Chi,  Chánh thanh tra: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra và mảng công việc phụ trách.

2. Ông  Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp:  Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp và mảng công việc phụ trách.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản và mảng công việc phụ trách.

5. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Giá - Công sản và mảng công việc phụ trách.

6. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp và mảng công việc phụ trách./.

QD49.pdf

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1088375 89
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0