Tìm kiếm Văn Bản Pháp Luật - Hành Chính

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 480
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
128/2023/TT-BTC12/05/2023Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
227/2023/TT-BTC12/05/2023Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
304/2023/TT-BTC19/01/2023Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Văn bản đang có hiệu lực
 
403/2023/TT-BTC10/01/2023Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệVăn bản đang có hiệu lực
 
54685/KH-STC 12/12/2022Kế hoạch về CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025Văn bản đang có hiệu lực
 
636/2022/QĐ-UBND22/11/2022Quyết định Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
73239/KH-STC 25/08/2022Kế hoạch về tăng cường thực hiện công tác CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022Văn bản đang có hiệu lực
 
847/2022/TT-BTC29/07/2022Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025Văn bản đang có hiệu lực
 
939/2022/TT-BTC24/06/2022Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoàiVăn bản đang có hiệu lực
 
1030/QGPCT11/05/2022V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiện tai năm 2022Văn bản đang có hiệu lực
 
111635/KH-STC09/05/2022Kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030Văn bản đang có hiệu lực
 
12412/QĐ-TTg31/03/2022Quyết định phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030Văn bản đang có hiệu lực
 
13368/QĐ-TTg21/03/2022Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030Văn bản đang có hiệu lực
 
14761/KH-STC03/03/2022Kế hoạch về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giảu quyết TTHC; số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương năm 2022Văn bản đang có hiệu lực
 
15652/KH-STC22/02/2022Kế hoạch về coongtacs CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022Văn bản đang có hiệu lực
 
16652/KH-STC22/02/2022Kế hoạch Công tác cải cánh hành chính Nhà nước tỉnh Bình DƯơng năm 2022Văn bản đang có hiệu lực
 
1708/2022/TT-BTC09/02/2022Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tưVăn bản đang có hiệu lực
 
18128/2021/TT-BTC31/12/2021Thông tư hướng dẫ một số điều của Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt NamVăn bản đang có hiệu lực
 
19137/2021/NĐ-CP31/12/2021Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởngVăn bản đang có hiệu lực
 
20108/2021/TT-BTC08/12/2021Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
212216/QĐ-BTC26/11/2021Quyết định Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chínhVăn bản đang có hiệu lực
 
2299/2021/NĐ-CP11/11/2021Nghị định Quy định về quản lý, thanhtoans, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
231972/QĐ-BTC 08/10/2021Quyết định về việc công bố tỷ lệ vay lại vôn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cảu Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố thuộc trung ươngVăn bản đang có hiệu lực
 
2479/2021/NĐ-CP16/08/2021Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.Văn bản đang có hiệu lực
 
2548/2021/TT-BTC28/06/2021Thông tư Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn bỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722401 43
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0