Tìm kiếm Văn Bản Pháp Luật - Hành Chính

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 452
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
188/2021/TT-BTC11/10/2021Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhVăn bản đang có hiệu lực
 
277/2021/TT-BTC17/09/2021Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
367/2021/NĐ-CP15/07/2021Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản côngVăn bản đang có hiệu lực
 
446/2021/TT-BTC23/06/2021Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
542/2021/TT-BTC04/06/2021Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt NamVăn bản đang có hiệu lực
 
636/2021/TT-BT26/05/2021Thông tư hướng dẫ một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 03/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ.Văn bản đang có hiệu lực
 
732/2020/TT-BTC17/05/2021Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phầnVăn bản đang có hiệu lực
 
845/2021/NĐ-CP31/03/2021Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hộiVăn bản đang có hiệu lực
 
915/2021/TT-BTC18/02/2021Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
1010/2021/NĐ-CP09/02/2021Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
1106/2021/NĐ-CP26/01/2021Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
1217/BTC-TCND04/01/2021Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt độngVăn bản đang có hiệu lực
 
136327/UBND-KT23/12/2020Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủVăn bản đang có hiệu lực
 
146119/UBND-KT14/12/2020Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 31/11/2020 của Chính phủVăn bản đang có hiệu lực
 
15134/2020/NQ-CP15/11/2020Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.Văn bản đang có hiệu lực
 
1627/2020/QĐ-UBND05/11/2020Ban hành Quy chế về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản đang có hiệu lực
 
173109/STC-TCDN 31/08/2020V/v yêu cầu về năng lực tài chính và hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tưVăn bản đang có hiệu lực
 
1802/2020/TT-BXD 20/07/2020Thông tu sửa đổi, bổ sung một số điều cảu 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
19108/NQ-CP17/07/2020Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
2062/2020/TT-BTC22/06/2020Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
2151/2020/TT-BTC02/06/2020Thông tư Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác cấp xuất, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợVăn bản đang có hiệu lực
 
2240/2020/TT-BTC15/05/2020Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.Văn bản đang có hiệu lực
 
2329/2020/TT-BTC17/04/2020Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.Văn bản đang có hiệu lực
 
2420/2020/TT-BTC01/04/2020Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiển tiền gửi Việt NamVăn bản đang có hiệu lực
 
2519/2020/TT-BTC31/03/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2329957 27
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0