Nghiên cứu trao đổi
 
Trước hết là tiền thuê đất hàng năm được điều chỉnh tăng lên gấp 3 lần so với quy định trước đây, cụ thể là bằng 1,5% giá đất so với quy định trước đây là bằng 0,5% giá đất.
 
Tại Hội nghị có nhiều tham luận được trình bày, Ban biên tập sẽ lần lượt cho đăng tải các tham luận đã trình bày tại Hội nghị trong chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi.
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chính sách mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng có gì mới?Phân loại Nghiên cứu trao đổiChính sách mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng có gì mới?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trước hết là tiền thuê đất hàng năm được điều chỉnh tăng lên gấp 3 lần so với quy định trước đây, cụ thể là bằng 1,5% giá đất so với quy định trước đây là bằng 0,5% giá đất.
06/11/2015 4:00 CHNoĐã ban hành
Bài tham luận ''Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''Phân loại Nghiên cứu trao đổiBài tham luận ''Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tại Hội nghị có nhiều tham luận được trình bày, Ban biên tập sẽ lần lượt cho đăng tải các tham luận đã trình bày tại Hội nghị trong chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi.
06/11/2015 2:00 CHNoĐã ban hành
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195751 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0