Nghiên cứu trao đổi
Thứ 6, Ngày 06/11/2015, 14:00
Bài tham luận ''Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2015
Tại Hội nghị có nhiều tham luận được trình bày, Ban biên tập sẽ lần lượt cho đăng tải các tham luận đã trình bày tại Hội nghị trong chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi.

     1. BÀI THAM LUẬN 

Chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

     Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” được xem là chủ đề năm thứ hai của cuộc vận động, vì cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để nhớ về những sự kiện, những cột mốc lịch sử có tính bước ngoặt, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thật sự của đất nước, dân tộc ta từng bước thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, Tổ quốc ta hoàn toàn Độc lập - Tự do - Thống nhất. Đúng như tâm nguyện của Bác “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Lời di chúc ấy của Bác đã ăn sâu vào con tim khối óc và trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, đoàn viên chi đoàn Sở Tài chính nói riêng hôm nay, đã và đang tiếp bước trên con đường cách mạng với sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Với mục đích của việc vận động là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới; đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc “Làm theo Bác” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nhưng luôn luôn suy nghĩ, trăn trở với trách nhiệm của mình trước những thời cơ và thuận lợi với thử thách và khó khăn đang đặt ra cho sự phát triển đi lên của đất nước. Câu hỏi đặt ra là: mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay làm gì và làm như thế nào để “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”? Qua đó, phát huy được truyền thống cao đẹp, sự kỳ vọng tin tưởng của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân, để xứng đáng là lớp người kế thừa xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân mình. Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình và xã hội là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy bản thân cần phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

     Gắn với công tác chuyên môn, tôi hiểu rằng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trước hết cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc; đặt độc lập, dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết. Ra sức phấn đấu, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Việc học tập cần phải thể hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

     Là một người đoàn viên thanh niên, đồng thời là một công chức, để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần kiên quyết đấu tranh, phê phán và chống lại những biểu hiện xa rời dân, quan liêu, mệnh lệnh, tham ô lãng phí, lười học tập, không có tinh thần cố gắng vươn lên trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

     Bên cạnh đó, muốn phục vụ nhân dân được tốt thì theo tôi phải làm thật tốt công việc của mình, bản thân phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tham dự các khóa đào tạo về chuyên môn do cơ quan tổ chức, và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước đồng thời tích cực học hỏi, nghiên cứu các chế độ, chính sách phục vụ cho công tác chuyên môn, cố gắng nắm bắt, cập nhật kịp thời, đầy đủ những đổi mới trong công việc và vận dụng vào thực tiễn, nhằm đảm bảo giải quyết công việc một cách chính xác theo đúng chế độ, quy định và loại bỏ những chi phí bất hợp lý để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cải tiến phương pháp làm việc, chủ động, xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, cụ thể; rèn luyện lối làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho khách hàng và hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác, đúng qui định; không quan liêu, hách dịch, không gây khó dễ, phiền hà cho các đơn vị đến liên hệ công tác.

     Với cương vị là Bí thư chi đoàn, thường xuyên định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, đặc biệt về lý luận chính trị, về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, về đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động: “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của Ban chấp hành chi đoàn, tôn trọng đoàn viên, gần gũi đoàn viên và có trách nhiệm với yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

     Bên cạnh những nhiệm vụ, vị trí, vai trò của bản thân, tập thể chi đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động phong trào Đoàn có những hành động thiết thực mục đích là rèn luyện, phát huy được tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, trở thành những đoàn viên ưu tú qua đó phấn đấu để có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuổi trẻ chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đang tự giác quyết tâm, nỗ lực tổ chức thi đua học tập và thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chi đoàn nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, truyền thụ lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức công dân, xây dựng lối sống văn minh, nghĩa tình; không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn; tiếp thu tri thức thời đại; phát huy cao nhất hoài bão cống hiến, sức trẻ tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu giữ gìn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

     Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở nên hết sức quan trọng, Người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc, trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, dân là chủ, là gốc của nước, cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân. Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc, đó cũng là những vấn đề cốt lõi của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức của Bác. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam, nguyện học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác suốt đời, bản thân sẽ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ công bằng và văn minh./.

Nguyễn Hữu Vinh    

BT Chi đoàn cơ sở STC

2. BÀI THAM LUẬN

Chuyên đề về "thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc"

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn cách mạng Việt Nam, Người đã để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo.

     Thực hiện kết luận tại Hội nghị Trung ương 12, khóa IX, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với những nội dung, hình thức sinh động, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

     Năm 2008 chúng ta đã được học tập chuyên đề là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

     Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là làm theo tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và hiện nay, đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

     Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng bởi vì tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ, muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch những thói xấu của xã hội cũ, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng đội ngũ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ ta tiến bộ. Hồ Chí Minh đã phân tích có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành, hăng hái, không sợ nguy hiểm, không sợ khổ cực, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song, đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng, chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm, liêm chính, cho nên phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó, ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu còn là dân chủ, bởi vì mọi tầng lớp trong xã hội đoàn kết để kháng chiến thành công là một hình thức dân chủ tập trung, không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu hách dịch với người khác; phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải biết dựa vào quần chúng mới thành công, chúng ta phải biết phát huy dân chủ để động viên được quần chúng tham gia và nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu vì đây là một thứ “Giặc ở trong lòng”, nếu chúng ta chỉ chú trọng chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà pháp quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân.

     “Sửa đối lối làm việc” là tác phẩm của Hồ Chí Minh đã viết đầu năm 1948, đây là tài liệu cho cán bộ đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. Ra đời trên 60 năm nay nhưng tác phẩm sửa đổi lối làm việc vẫn là một trong những văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trở thành người cách mạng trung thành với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân, góp phần tạo động lực đẩy mạnh kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công; tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân, mang lại sự hứng khởi, niềm tin tưởng cho họ vào sự nghiệp cách mạnh do Đảng lãnh đạo với mục tiêu duy nhất phục vụ nhân dân, vì độc lập dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của mọi người dân, làm cho quần chúng nhân dân tin yêu Đảng, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng thật sự trở thành một Đảng cầm quyền “là đạo đức, là văn minh” như mong muốn của Bác Hồ.

     Trong giai đoạn hiện nay, lãng phí quan liêu, tham nhũng đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở các ngành, các cấp, trong các cơ quan hành chính và bộ máy nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, trong nhân dân, trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trong chi tiêu hành chính,…Tuy nhiên, theo tôi khi tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh thì lĩnh vực lãng phí, quan liêu, tham nhũng diễn ra đang tập trung trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản.

     Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng khẳng định rõ năng lực và bản lĩnh của một Đảng cầm quyền, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, tụt hậu tiến nhanh trên con đường hội nhập quốc tế. Song, bên cạnh đó những biểu hiện của mặt trái nền kinh tế thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi cũng đã bộc lộ và trở thành vấn nạn xã hội nhức nhối, thậm chí đang là thách thức lớn đối với thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đó là tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí ..., vì vậy, cùng với nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và nhà nước ta luôn xác định đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và lãng phí trong xã hội là nhiệm vụ hàng đầu có ý nghĩa sống còn của chế độ, hiện nay, chống tham nhũng không còn là vấn đề riêng của bất kì quốc gia nào, nó đang là cuộc chiến quyết liệt mang tính toàn cầu không phân biệt sắc tộc, lãnh thổ hay chế độ chính trị. Với nước ta, đấu tranh chống tham nhũng, bên cạnh việc hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm, tạo dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, đề ra các giải pháp hiệu quả...thì việc triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là một con đường sáng để Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh này.

     Công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng, nhà nước hết sức quan tâm. Qua nhiều năm thực hiện, công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản, tham nhũng vẫn còn xảy ra ở nhiều ngành, địa phương và trên nhiều lĩnh vực. Rõ ràng vẫn còn nhiều yếu kém chậm được khắc phục. Điều đáng nói ở đây là các quy định về phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí không thiếu, thậm chí rất chặt chẽ, chỉ cần làm tốt các quy định đã có thì việc chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí sẽ cho hiệu quả và khả thi.

     Gắn với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí hiện nay theo tôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

     Một là các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở trực tiếp lãnh đạo việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu bằng những chương trình hành động cụ thể và tổ chức động viên quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo ra bước chuyển biến mạnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, xét xử công khai, thu hồi tài sản về công quỹ những vụ việc đã phát hiện và có chứng cứ, những vụ việc đã có đơn thư tố giác hoặc biểu hiện nhưng chưa có chứng cứ cụ thể phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, nếu đúng thì đưa ra xét xử, nếu không đúng thì giải thích cho nhân dân rõ, không được che đậy, bưng bít làm mất lòng tin của nhân dân.

    Hai là về thể chế, cần rà soát và bãi bỏ những chế độ chi tiêu không đúng quy định và không hợp lý đang tồn tại trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế -xã hội hiện nay. Điều này đòi hỏi các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội theo chức trách của mình rà soát lại các văn bản, quy định và những chế độ, chính sách liên quan để bổ sung, sửa đối cho phù hợp với quy định hiện hành của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những chính sách, chế độ nào không còn phù hợp thì kiên quyết bãi bỏ và ban hành văn bản mới để thay thế.

     Ba là phải củng cố và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước ở các cấp, tránh cồng kềnh, chức năng quản lý chồng chéo, lựa chọn để có một đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, quản lý kinh tế đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và cơ sở có đủ năng lực quản lý kinh tế- xã hội theo tiêu chuẩn khách quan đặt ra, song song với vấn đề trên là việc tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 9 (khóa X) đã đề ra, chống mọi thủ tục phiền hà, sách nhiễu do quan liêu và vô trách nhiệm gây ra làm thiệt hại của cải xã hội, đặc biệt là tệ nạn nhận hối lộ của một số cán bộ trong cơ quan quản lý hành chính và kinh tế của nhà nước.

     Bốn là về con người, cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là những cán bộ quản lý nhà nước có quyền lực và trách nhiệm liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, các hoạt động quản lý kinh tế và đời sống xã hội, cải cách chế độ tiền lương sao cho tương xứng, bảo đảm chế độ cho cán bộ công chức có thu nhập ở mức sống trung bình và có chính sách ưu đãi phù hợp với từng đối tượng. Cải cách tiền lương đi đôi với tăng cường giáo dục và kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, gắn trách nhiệm với việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác, xây dựng và giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước có đạo đức và nhiệt tình cách mạng, trung thực, chí công vô tư, trong quản lý phải biết sử dụng tiền của đúng lúc, đúng chỗ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trên mọi lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi người trong đó có bản thân và gia đình mình, như lời Bác Hồ dạy “Muốn giữ nhân cách, tránh khỏi hủ hóa thì phải luôn luôn thực hành 4 chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.

     Năm là trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, các cơ quan thông tin đại chúng cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên hơn trong nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp về tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ, của Đảng và nhà nước ta về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, để tạo ra được quy tắc trong đời sống xã hội. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh thì “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến”. Trong tình hình lạm phát hiện nay, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt những biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã đề ra nhất là chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, tránh đầu tư dàn trải trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, giảm bội chi ngân sách nhà nước.

     Sáu là phát huy dân chủ cơ sở, công khai mọi thủ tục hành chính, phải biết coi trọng nhân dân như Bác Hồ đã nói “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, biết lấy dân làm gốc thì nhiệm vụ khó khăn mấy cũng giành được thắng lợi. Để thành công trong việc phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực trong xã hội và nền kinh tế nước ta cần phải tổ chức thành phong trào cách mạnh của quần chúng để đấu tranh và thực hiện, Bác Hồ đã đưa ra những giải pháp mà giá trị thời đại của nó vẫn còn đang nóng hổi, đó là dựa vào dân, chỉ có dựa vào quần chúng nhân dân thì việc phòng ngừa và chống tham nhũng mới có hiệu quả, dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công./.

Nguyễn Xuân Tuyên              

Bí thư Chi bộ 1 – Đảng bộ Sở Tài chính
 

3. BÀI THAM LUẬN

 

Chuyên đề về "xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”".

     Việt Nam chúng ta đang đứng trước thời cơ và thách thức rất lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, do vậy Đảng ta tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ, từ đó xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Xác định nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, mỗi cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, cùng nhau xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, đây cũng là chủ đề của Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010.

     Việt Nam đã mở rộng quan hệ - hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tạo nhiều cơ hội cho mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, giữ môi trường hòa bình, thức đẩy sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn, khẳng định thế và lực đi lên của chúng ta. Điều ấy đòi hỏi Đảng ta phải vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đưa đất nước phát triển bền vững cả về chính trị và kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo đúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “ Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

     Bác đã ví đạo đức của con người ngang với trời, đất khi Người viết:

     “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

     Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

     Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính”.

     Trên cơ sở đó Người nhấn mạnh:

     “Thiếu một mùa, thì không thành trời

     Thiếu một phương, thì không thành đất

     Thiếu một đức, thì không thành người”.

     Bác còn khẳng định: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc mình và thời đại, chỉ khi nào Đảng Cộng sản thực sự là tổ chức của những người có đạo đức và văn minh cao, thì Đảng mới có thể làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong xây dựng xã hội mới _ xã hội XHCN, đó là sự lựa chọn khách quan của lịch sử. Bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng thì mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao năng lực trí tuệ khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

     Liên hệ thực tế đối với tổ chức Đảng tôi đang sinh hoạt là chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, gồm hai đơn vị thuộc Sở là Thanh tra Tài chính và Chi cục TCDN, với 14 đồng chí đang sinh hoạt, vì vậy tương đối thuận lợi trong tổ chức, điều hành. Các đồng chí đảng viên đều có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cao, có 3 đồng chí là Đảng ủy viên thuộc Đảng ủy Sở nên công tác lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng luôn được thực hiện sát sao, triệt để. Hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy chi bộ luôn quán triệt đến toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc như tổ chức cho đảng viên học tập các chuyên đề theo từng năm, tham gia nghiên cứu, phân công các đảng viên soạn thảo các chủ đề để tham gia tọa đàm tại các buổi sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy Sở tổ chức, bên cạnh đó Chi ủy Chi bộ 3 cũng đã tổ chức riêng các buổi sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ, mới nhất là cuộc sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2011 với chủ đề “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, qua đợt sinh hoạt nhằm giúp cấp ủy, đảng viên xác định vai trò, trách nhiệm của từng người trong công tác xây dựng đảng, có hướng phấn đấu và góp phần xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời đây cũng là dịp để tập thể chi bộ cùng trao đổi tìm ra biện pháp tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Và cũng để cho các cuộc sinh hoạt chi bộ có chất lượng, đi vào chiều sâu, tạo ra không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi giữa các đảng viên trong chi bộ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có Hướng dẫn số 01/HD-ĐUK ngày 8/3/2011 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ gồm 4 bước với nội dung chính như sau:

     Bước 1: Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ: thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, chưa làm được, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị …; Dự kiến chương trình công tác tháng tới.

     Bước 2: Chi bộ thảo luận: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị,…Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biện pháp tổ chức thực hiện, những kiến nghị, đề xuất với cấp trên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt.

     Bước 3: Kết luận của chủ tọa: đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng ủy; Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị nổi lên những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết. Kết luận những nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng ủy viên phụ trách từng việc cụ thể để tổ chức thực hiện. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên.

     Bước 4: Biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ:

     - Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận, thư ký phải ghi ý kiến tham gia bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ tổng số đảng viên đồng ý, tổng số đảng viên không đồng ý, tỷ lệ %;

     - Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải thông qua toàn văn biên bản kỳ sinh hoạt chi bộ để đảng viên tham gia bổ sung, ghi chép hoàn chỉnh phản ánh đúng tinh thần nội dung sinh hoạt chi bộ;

     - Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gi sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký tên vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

     Với vai trò là một đảng viên, tôi xin có một số ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng được trong sạch, vững mạnh:
- Tổ chức nhiều hơn nữa các buổi sinh hoạt chuyên đề, nội dung ngắn dễ trao đổi để có hiệu quả thiết thực;

     - Thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ này, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình để kịp thời trao đổi góp ý lẫn nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng là để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh;

     - Để làm cho buổi sinh hoạt chi bộ thêm phong phú về nội dung, nên lồng ghép một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đã được kiểm duyệt và cho phép thông tin để đảng viên có thể nắm bắt kịp thời các tin tức một cách chính thống.

     “ Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”, thấm nhuần lời dạy của Bác và qua học tập chủ đề trên tôi xác định cho mình hướng phấn đấu và rèn luyện: trước hết là thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên, cần chú trọng:

     Một là thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, không làm gì ảnh hưởng đến uy tín của đảng, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến mang tính xây dựng và có trách nhiệm tại các cuộc họp chi bộ, giữ gìn tác phong làm việc nghiêm túc mà gần gũi, lịch thiệp trong ứng xử giao tiếp cả nơi công sở và ngoài xã hội, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người và có hướng giải quyết phù hợp, thỏa đáng.

     Hai là phải xác định không ngừng học tập, ra sức nghiên cứu, trau dồi các kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhất là trong lĩnh vực tài chính nhà nước để phục vụ tốt cho nhiệm vụ được giao. Có ý thức tiết kiệm trong sử dụng tài sản công.

     Tóm lại, để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên, sự nỗ lực ấy trước hết tập trung vào việc nâng cao hai mặt trí và đức của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như nâng cao mặt bằng trí đức cho toàn xã hội. Phải có trí tuệ ngang tầm với thời đại và cái đức theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường lịch sử 81 năm với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta giành được thắng lợi này đến thành công khác mà mới nhất là đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Với niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào mà nhắc lại nhận định bất hủ của Người rằng:

     “Đảng ta là đạo đức, là văn minh

     Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”./.

Trần Hữu Thế                     

Đảng viên chi bộ 3 - Đảng bộ Sở Tài chính.

 


 

 


Lượt người xem:  Views:   51341
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195733 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Nghiên cứu trao đổi