Tin Tức
 
Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chính
 
Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, 02 đồng chí chuyên viên điều động, bổ nhiệm công tác.
 
Sáng ngày 19/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, bổ nhiệm 03 đồng chí lãnh đạo phòng.
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 được Giám đốc Sở Tài chính ban hành tại Quyết định số 174/QĐ-STC ngày 05 tháng 11 năm 2020, ngày 05 tháng 4 năm 2021 Sở Tài chính đã tiến hành công bố ...
 
Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh ...
 
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022/PublishingImages/2022-08/IMG_8819_Key_09082022081208.JPG
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
09/08/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

IMG_8819.JPG 

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 05/8/2022 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

IMG_8827.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên thông qua báo cáo.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng có tầm quan trọng trong công tác đảng, từ đó đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong tư tưởng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung uwong4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt Chị thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 52/KH/TU ngày 04/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương và Công văn số 475-CV/ĐUK ngày 12/4/2022 của Đảng ủy khối về việc hướng dẫn học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên: Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng về địa phương kịp thời cho đảng viên nghỉ hưu, tiếp nhận đảng viên từ cơ quan khác chuyển về.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng đến toàn thể đang viên, cán bộ, công chức tại cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp như lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt đảng, đoàn thể ….

Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể: Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuyên truyền CBCC thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: trong 6 tháng đầu năm 2022. Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành về tài chính, ngân sách của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Đảng ủy tiếp tục tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt trên các mặt công tác về giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng; lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

IMG_8835.JPGĐồng chí Võ Thị Thu – Bí thư chi bộ 3 góp ý tại hội nghị.
IMG_8836.JPGĐồng chí Võ Văn Tài –  Bí thư chi bộ 4 góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên tham dự cũng đã bổ sung, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung báo sơ kết công tác xây dựng Đảng đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đồng thời góp ý về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

IMG_8849.JPGĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Văn Út đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây đựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Sở Tài chính, phân tích đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế để từ đó chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác kiểm tra, giám sát đồng thời hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCác chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025/PublishingImages/2022-07/IMG_8659_Key_27072022083211.JPG
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 199-KH/ĐUSTC ngày 10/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025; được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, các chi bộ đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
27/07/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

​Từ ngày 21-26/7/2022, tại Hội trường Sở Tài chính, các chi bộ lần lược tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025.

IMG_8618.JPGCác đại biểu, đảng viên chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội.

Tại đại hội, các chi bộ đã thực hiện các nghi thức đại hội, được nghe và thảo luận, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đó, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 về công tác xây dựng Đảng qua các mặt công tác: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, cán bộ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phối hợp lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ.

IMG_8493.JPGCác đảng viên biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Thông qua báo cáo, các chi bộ đã phấn đấu hoàn thành đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đề ra, tập thể chi ủy luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn được coi trọng và tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng được chú trọng và quan tâm về chất lượng, đạt chỉ tiêu về số lượng, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, các chi bộ đã nêu lên một số tồn tại hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân hạn chế.

IMG_8659.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên – Thường vụ Đảng ủy đại diện Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của từng chi bộ đề ra cụ thể: Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sau học tập đều hoàn thành bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân, các chi bộ phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xem xét đề nghị kết nạp đảng cho những quần chúng ưu tú, thực sự nổi trội, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đúng theo kế hoạch, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã thông qua và thảo luận báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ, qua đó cấp ủy các chi bộ đã đánh giá được những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác, đồng thời đã nhìn nhận được những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2020- 2022.

IMG_8609.JPGĐảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Trong đại hội, đảng viên của các chi bộ đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho các báo cáo của chi bộ nhất là những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm giúp cho cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 rút ra bài học kinh nghiệm, lãnh đạo chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đã thông qua.

IMG_8775.JPG 

Đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025 .

Thông qua đại hội, đảng viên đã bầu ra Ban chấp hành mới các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết Đại hội các chi bộ đề ra.

IMG_8790.JPGBan chấp hành các chi bộ 1, 2, 3, 4 nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Phối hợp Tổ chức chương trình về nguồn “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànPhối hợp Tổ chức chương trình về nguồn “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)/PublishingImages/2022-07/TBLS_1_Key_19072022082430.jpg
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 73-KH/ĐTN ngày 15/6/2022 của BCH Đoàn khối cơ quan – Doanh nghiệp về việc Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
18/07/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm mục đích "uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc. Qua đó, động viên tinh thần các Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Vào lúc 08 giờ ngày 17/07/2022, Đoàn xã An Điền, Chi đoàn Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ, Chi đoàn Sở Tài chính, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Viện Quy hoạch và các cơ sở đoàn còn lại trong Cụm 1 phối hợp tổ chức chương trình về nguồn "Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) Đoàn đã dâng hoa tại Đền Ghi Danh và thăm tặng quà cho 03 Mẹ Việt Nam anh hùng15 thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Điền và phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng kinh phí thực hiện 12.200.000 triệu đồng.

Một số hình ảnh hoạt động:

TBLS_1.jpgDâng hoa tại Đền Ghi Danh.
TBLS_2.jpg 

Tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

TBLS_3.jpg 

Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022/PublishingImages/2022-07/SHCD_th7_1_Key_11072022094347.jpg
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022; Căn cứ Giao ước thi đua năm 2022 và Kế hoạch số 72-KH/ĐTN ngày 03/6/2022 của BCH Đoàn khối CQ-DN tỉnh về tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.
11/07/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Chiều ngày 07/7/2022, Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022 với các hoạt động như sau: Học tập các bài lý luận chính trị; Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và văn hóa giao thông năm 2022. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

Buổi sinh hoạt là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu, vui chơi và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn tự ý thức, nỗ lực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp. Đồng thời cũng trang bị cho đoàn viên thêm kiến thức về bảo vệ môi trường, giao thông.

Việc Đoàn viên chi đoàn tổ chức ra quân dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan cơ quan, giúp cơ quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao hiệu quả trong công tác.

Một số hình ảnh hoạt động:

SHCD_th7_1.jpg Học tập các bài lý luận chính trị.

 SHCD_th7_2.jpg

Kết quả thi trắc nghiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tuyên truyền văn hóa giao thông năm 2022.

 SHCD_th7_3.jpg

Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

SHCD_th7_4.jpg Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.


Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư CĐ

True
Thông tư số  09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNThông tư số  09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_28062022111447.jpg
Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
28/06/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thông tư số 09/2022/TT-BTC đã sửa đổi một số điều Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được sửa đổi như sau:

- Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nội dung Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả dưới hình thức hợp đồng vay gắn với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  • Đối tượng áp dụng:

     + Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

     +  Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không bao gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng;

     +  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 09/2022/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

09_2022_TT-BTC.pdf

​Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022/PublishingImages/2022-06/02d1e1b17eaebdf0e4bf_Key_28062022112137.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-ĐTN ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.
28/06/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Chiều ngày 24/6/2022, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, Chi đoàn Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương phối hợp tổ chức thăm tặng quà Lớp học tình thương phường Phú Lợi với tổng giá trị là 3.000.000 đồng, trong đó, kinh phí mỗi chi đoàn đóng góp là 1.000.000 đồng.

Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương triển khai hằng năm; thông qua hoạt động được tổ chức ngày 24/6/2022 sẽ góp phần động viên tinh thần học tập cũng như tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh hoạt động:

39efb98f2690e5cebc81.jpgTrao tặng Công trình "Vì đàn em thân yêu" năm 2022.
02d1e1b17eaebdf0e4bf.jpg 

Tặng quần áo mới cho các em tại Lớp học tình thương phường Phú Lợi.

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_23062022153446.jpg
Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BTC về việc  hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2022.
23/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó về nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 được quy định như sau như sau:

1. Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí cho người học (gồm học bổng, học phí và các chi phí cho học viên được đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ) được cử đi đào tạo trong phạm vi chỉ tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền giao và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này.

2. Nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học thuộc đối tượng tham gia Đề án:

a) Các cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí từ nguồn tài chính hợp pháp để bồi dưỡng về ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho người học được tuyển chọn đi đào tạo tại nước ngoài; hỗ trợ người học tham gia các chương trình đào tạo của Đề án ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này (nếu có). Nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

b) Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí từ nguồn tài chính hợp pháp để bồi dưỡng nâng cao năng lực của giảng viên và cán bộ quản lý, thu hút các nhà khoa học và người có trình độ tiến sĩ; triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định. Nội dung và mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

 

Các nội dung còn lại như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nội dung hỗ trợ, lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí,…chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 30/2022/TT-BTC được đính kèm.

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra viênMột số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 5016/KH/STC-TT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-STC ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2022, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được các nội dung.
16/06/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

1. Công tác thanh tra.

Đã ban hành Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách huyện Dầu Tiếng; Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Sở đã triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An, đồng thời cử 02 cán bộ thanh tra tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Công tác phúc tra.

Song song với việc thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra Tài chính còn thường xuyên rà soát các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của các năm vừa qua do Sở Tài chính ban hành, có văn bản nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kết luận, báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở Tài chính thực hiện đúng Quy chế tiếp công dân, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận và giải quyết 03 đơn theo quy định (02 đơn khiếu nại: 01 đơn không thuộc thẩm quyền và 01 đơn thuộc thẩm quyền; 01 đơn tố cáo). Trong kỳ, không phát sinh trường hợp tiếp công dân nào.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện PCTN năm 2022 (Kế hoạch số 5016/KH-STC ngày 29/12/2021). Công tác PCTN luôn được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại Sở Tài chính quan tâm, tổ chức thực hiện: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ…

Thường xuyên triển khai và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương.

Thực hiện nghiêm túc tác phong của người cán bộ, công chức (CBCC); chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc kiểm tra nội bộ về chấp hành pháp luật khi thi hành công vụ của CBCC thông qua công tác thanh tra, kiểm tra góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong đấu tranh PCTN, cụ thể: duy trì số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Tài chính để tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng của CBCC trong ngành (nếu có) để tham mưu Ban Giám đốc xử lý, thực hiện thùng thư góp ý và kiểm tra để lấy ý kiến định kỳ đối với các góp ý của CBCC Sở Tài chính.

Về phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện đúng các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng để công chức nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về quản lý tài chính; hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022; tăng cường hiệu lực và đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra tài chính.

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có)./.​

Trần Hữu Thế - P. Thanh tra

True
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưKéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_14062022154557.jpg
14/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ Công văn số 2988/VPCP-KTTH ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022 và Công văn số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022,

Ngày 31/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5009/BTC-ĐT hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành các Công văn số 2718/UBND-KT ngày 03/6/2022 và Công văn số 2792/UBND-KT ngày 08/6/2022 chỉ đạo các đơn vị có dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được phép kéo dài trước ngày 31/12/2022.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các văn bản trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

5009_BTC-DT.pdf 2718_UBND-KT.pdf 2792_UBND-KT.pdf 3261_BKHDT-TH.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC đầu tư

True
Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sáchThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchSở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách/PublishingImages/2022-06/Tap huan 1_Key_14062022155403.jpg
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương phối hợp Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách.
14/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Tap huan 1.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 12/6/2022 tại Phòng máy 7, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đến dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng cục Tin học, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, các giảng viên hướng đẫn lớp tập huấn, toàn thể công chức Sở Tài chính và công chức phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị 04 học viên).

Tap huan 2.jpg 

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng cục Tin học, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Xuân Nam đã giới thiệu về phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách, yêu cầu các giảng viên trình bày các nội dung cốt lõi, trọng tâm để học viên dễ hiểu, dễ khai thác, sử dụng, cần giải thích, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc khi sử dụng phần mềm. Ông đề nghị, sau lớp tập huấn Trung tâm, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng, khai thác phần mềm.

Tap huan  3.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại buổi khai mạc, Ông Nguyễn Ngọc Huấn đề nghị tất cả học viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung, tiếp thu kiến thức truyền đạt từ người hướng dẫn, nắm vững chức năng, cách thức sử dụng phần mềm, cần trao đổi những khó khăn, các chức năng, thao tác chưa phù hợp khi sử dụng phần mềm (trong thời gian dùng thử). Sau khi tập huấn cần khai thác, sử dụng hiệu quả các chức năng quản lý, khai thác của phần mềm.

Tap huan  4.jpgGiảng viên trình bày các nội dung lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được các nội dung cơ bản về khai thác báo cáo thu, chi theo mục lục ngân sách, theo sắc thuế, chi sự nghiệp, theo dõi dự toán, chi đầu tư, chi thường xuyên, tạm ứng … nguồn của đơn vị quan hệ ngân sách; khai thác báo cáo ngân sách, quyết toán tổng hợp thu chi (dành cho cán bộ cơ quan tài chính làm tổng hợp), quyết toán đơn vị (dành cho cán bộ cơ quan tài chính kiểm tra, báo cáo quyết toán chi tiết đơn vị).

Nguyễn Thanh Vỹ - P. QL ngân sách

True
Tổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànTổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022/PublishingImages/2022-05/41dddb7410e7d1b988f6_Key_17052022152415.jpg
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022. Ngày 15/5/2022, Cụm thi đua số 1 tổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022 tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát.
17/05/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Qua chuyến đi về nguồn và ra quân Ngày chủ nhật xanh năm 2022 tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát nhằm mục đích cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong lực lượng đoàn viên thanh niên nói chung và tại các cơ sở đoàn trong Cụm thi đua số 1 (Cụm 1) nói riêng về hoạt động tình nguyện và bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức, từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp tại Di tích.

41dddb7410e7d1b988f6.jpg 

Về nguồn tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát.

b04078eeb37d72232b6c.jpg 

Hoạt động ra quân trồng cây ngày chủ nhật xanh.

Nguyễn Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Sở Tài chính Bình Dương Chung tay hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022Thông tin hoạt độngTinTrần Trọng Nhân_P. QL GCSSở Tài chính Bình Dương Chung tay hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022/PublishingImages/2022-05/ATLD_Key_10052022145005.png
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; ngày 22/4/2022 Sở Tài chính đã phát động thực hiện phong trào với nội dung “Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.
06/05/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

Hàng năm, Đảng ủy - Ban Giám đốc đã tăng cường chỉ đạo đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại cơ quan. Thời gian phát động từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

ATLD.pngNguồn: Website

Triển khai tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa thiết thực của công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) cho cán bộ, công chức (CBCC) của cơ quan, thông qua các hoạt động hưởng ứng như:

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN cho CBCC tại cơ quan, bằng các tài liệu, hình ảnh phù hợp, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của bản thân và bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; triển khai các Chỉ thị về ATVSLĐ-PCCN của tỉnh thông qua Ngày pháp luật hàng tháng.

- Đôn đốc các phòng tự kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy … và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN do cơ quan nhà nước ban hành. 

- Lồng ghép nội dung về ATVSLĐ-PCCN trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc sinh hoạt của các phòng và lồng ghép vào tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC.

- Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc, sinh hoạt tại các phòng.

Qua hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022", đã hướng dẫn các phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng tùy theo điều kiện thực tế và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC trong việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, tạo ra văn hóa an toàn lao động tại cơ quan.

Trần Trọng Nhân - Văn phòng

True
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình DươngThông tin hoạt độngTinNguyễn Hoàng Tố Uyên_P. QL Giá-CSLễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2022-05/Ky ket 1_Key_06052022111812.jpg
Ngày 01/4/2022, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương
29/04/2022 12:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp có Bà Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cùng đại diện Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

Ky ket 1.jpg

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài chính và Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh tại buổi lễ ký kết.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp và nội dung thực hiện công tác định giá tài sản theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương (Hội đồng định giá cấp tỉnh), Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Hội đồng định giá cấp huyện) với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Cơ quan điều tra Công an tỉnh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện), Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Quy chế; hầu hết ý kiến góp ý tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy chế cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019, Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018, Quyết định số 4108/QĐ-BCA ngày 09/8/2018, Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019. Theo đó, Quy chế phối hợp mới gồm có 3 chương và 9 Điều.

Ky ket 2.jpgCác đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp đã được ký kết với sự thống cao của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Tố Quyên - P. QL G-CS

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022/PublishingImages/2022-06/IMG_8470_Key_30062022142224.JPG
Thực hiện theo Kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng nhụ cầu nhiệm vụ hiện nay.
26/04/2022 3:00 CHYesĐã ban hành
IMG_8470.JPGToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 25/4/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

IMG_8463.JPGĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó cán bộ được coi là cái gốc của mọi công việc. Về công tác cán bộ, phải đánh giá đúng cán bộ, chú trọng, công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện "đủ đức, đủ tài", vững về kiến thức lý luận, tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng. Cán bộ và công tác cán bộ gắn liền với nhau, không thể tách rời. Muốn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phải hiểu cán bộ, đánh giá đúng cán bộ, phải khéo dùng cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phải nghiên cứu, học tập những quan niệm đúng đắn về cán bộ theo Bác thì mới có thể làm tốt công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác cán bộ là biện pháp tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng phát triển.

IMG_8472.JPGĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Duân cũng đã nêu ra một số giải pháp thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2022.

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

- Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2022.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. 

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sáchThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách/PublishingImages/2022-04/Thi PTP QLNS (1)_Key_25042022154142.jpg
Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương; Kế hoạch số 1851/KH-STC ngày 31/5/2021 cảu Sở Tài chính về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chính.
25/04/2022 4:00 CHYesĐã ban hành
Thi PTP QLNS (3).jpgToàn cảnh hội trường.

Ngày 23/4/2022 tại Hội trường, Sở Tài chính đã tổ chức phần thi thứ 2 trình bày đề án, tham dự có Ông Hà Văn Út – Giám đốc sở – Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc – Phó chủ tịch, Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Phó Giám đốc – Phó chủ tịch, Ông Nguyễn Kiến Phúc – Trưởng Phòng CC, VC Sở Nội vụ - Thành  viên và các đồng chí là thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, Ban Giám sát, tổ giúp việc.

Thi PTP QLNS (1).jpgÔng Hà Văn Út – Giám đốc sở – Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Ông Hà Văn Út – Giám đốc sở – Chủ tịch Hội đồng thi tuyển khẳng định Hội đồng thi tuyển sẽ khách quan, công tâm trong công tác chấm điểm, đồng thời mong muốn các thí sinh tham dự phần thi bình tĩnh, tự tin, phát huy hết khả năng, năng lực, sở trường của mình để trình bày phần thi tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, ngày 22/02/2022 Sở Tài chính đã tổ chức phần thi viết với sự tham gia của 02 thí sinh Trần Mỹ Nhi và Trương Minh Thủy cùng là Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách, kết quả cả 02/02 thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên.

Hai thí sinh trình bày đề án và trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng với thời gian đảm bảo theo quy định.

Thi PTP QLNS (4).jpgThí sinh Trần Mỹ Nhi trình bày phần thi Đề án.
Thi PTP QLNS (2).jpgThí sinh Trương Minh Thủy trình bày phần thi Đề án.

Các thành viên hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi đề án của 02 thí sinh với kết quả: thí sinh Trần Mỹ Nhi đạt 79/100, thí sinh Trương Minh Thủy đạt 86,5/100 điểm (điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng).

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn Phòng)

True
Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNNội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”/PublishingImages/2022-04/diem tin VB_Key_25042022075355.jpg
Ngày 08/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2022, theo đó nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương như sau:
25/04/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

​1. Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

2. Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT- BTC.

3. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên/hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập, gồm:

a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC;

b) Chi điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC.

5. Chi tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán được giao của đơn vị để thực hiện và thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

6. Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:

a) Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây viết tắt là phổ cập giáo dục): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC;

b) Đối với các học viên các lớp học xóa mù chữ được nhà nước hỗ trợ học phẩm: Tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ trong phạm vi danh mục hỗ trợ học phẩm đối với cấp trung học cơ sở quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

c) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm) và chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: Mức chi cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ;

d) Chi tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập: chi trả theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

d) Chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy): Mức chi tiền công theo hợp đồng lao động trên cơ sở lương tối thiểu vùng và đảm bảo tương quan với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành của nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Trong trường hợp huy động tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ: Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho các đối tượng này theo chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

7. Chi khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chi tiết Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính mời quý độc giả xem file đính kèm./.

Nguyễn Thành Tài - TC. HCSN

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XII (2022 - 2024)Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XII (2022 - 2024)/PublishingImages/2022-04/123_Key_19042022111658.jpg
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính và Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Đoàn Khối), sáng ngày 15/4/2022, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ XII (2022 - 2024).
19/04/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Sở Tài chính; đồng chí Phùng Thị Phương Lê - Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối; tham dự Đại hội còn có đại biểu đại diện cho Cụm đoàn cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

Đại hội đã nghe và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XI (2019 - 2022); mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XII (2022 - 2024); bản kiểm điểm BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ XI (2019 - 2022).

Trong nhiệm kỳ XI (2019 - 2022), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sở, Ban Giám đốc cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Ban Chấp hành Đoàn Khối; sự phối hợp, hỗ trợ của BCH Công đoàn, các chi đoàn bạn, chi đoàn kết nghĩa; sự đoàn kết, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao của BCH Chi đoàn và tập thể chi đoàn trong các mặt hoạt động giúp Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm chi đoàn đều được xếp loại "Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn lần thứ XI đạt nhiều thành công và thắng lợi cũng như phát huy tốt vai trò tiên phong của lực lượng trẻ tại cơ quan, đơn vị.

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đoàn ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, phương hướng nhiệm vụ của Đoàn Khối, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm XI (2019 - 2022) BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ XII (2022 - 2024) cụ thể với các chỉ tiêu như sau:

100% đoàn viên được quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, các văn bản pháp luật của Nhà nước, bài học lý luận chính trị.

100% đoàn viên chi đoàn thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đánh giá CBCC hàng năm.

100% đoàn viên cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Tổ chức ít nhất 02 chuyến về nguồn nhằm khơi gợi lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong ĐVTN.

Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn...ít nhất 02 lần/năm.

Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo trẻ...ít nhất 1 lần/năm.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức.

100% đoàn viên Chi đoàn hưởng ứng các đợt phát động của Đoàn cấp trên, Công đoàn về công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Hàng năm chi đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giới thiệu cho Đảng ủy ít nhất 02 đoàn viên ưu tú để xem xét phát triển Đảng.

IMG_4569.JPGĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, BCH chi đoàn phải tiếp tục đổi mới hoạt động, quan tâm chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, tiếp tục phát huy những ưu điểm trong các phong trào đoàn, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, phát triển.

 IMG_4568.JPG

Đồng chí Phùng Thị Phương Lê - Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phùng Thị Phương Lê - Phó Bí thư Đoàn Khối đã đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn Sở Tài chính đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng trong nhiệm kỳ mới, BCH Chi đoàn cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên; tập trung các hoạt động cấp Cụm và phối hợp với Công đoàn trong các hoạt động chăm lo cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện phong trào "3 trách nhiệm"; quan tâm đến công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét phát triển Đảng…

123.jpgĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên - UVBTV Đảng ủy và Đ/c Phùng Thị Phương Lê – Phó Bí thư Đoàn Khối tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thống nhất bầu ra BCH Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ XII (2022 - 2024) gồm 3 đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ XII, đồng chí Bí thư Lê Hữu Thanh Tuấn hứa trước Đại hội sẽ mang hết sức trẻ, lòng nhiệt tình, trách nhiệm và trí tuệ cùng với các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đoàn kết, nhất trí thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để lãnh đạo Chi đoàn hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, đồng thời phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Trần Ngọc Lan - ĐV Chi đoàn

True
Công chức chuyên trách cải cách hành chính tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chínhThông tin hoạt độngTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngCông chức chuyên trách cải cách hành chính tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính/PublishingImages/2022-04/bd7799a2e0ab2ef577ba_Key_06042022083533.jpg
Ngày 30/3/2022, công chức chuyên trách CCHC Sở Tài chính tham gia khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính theo thông báo tại Văn bản số 418/SNV-ĐTTTr ngày 23/3/2022 của Sở Nội vụ. Thời gian học diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 30/3/2022 đến ngày 01/4/2022).
05/04/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

bd7799a2e0ab2ef577ba.jpgÔng Lý Văn Đẹp Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai giảng

Nội dung lớp học gồm 05 chuyên đề, cụ thể:

1. Cải cách hành chính Nhà nước

2. Nghiệp vụ về cải cách hành chính.

3. Một số kỹ năng bổ trợ đối với công chức làm công tác cải cách hành chính.

4. Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 nhìn từ thực tiễn tỉnh Bình Dương.

5. Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến.

Thông qua khóa học, đã giúp công chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao mức độ hiểu biết về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, được trau dồi một số kỹ năng bổ trợ như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công vụ, ...  góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành của Sở Tài chính nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung. 

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIIIĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII/PublishingImages/2022-04/IMG_8440_Key_01042022163122.JPG
Thực hiện theo Kế hoạch số 171-KH/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, ngày 31/3/2022 Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
01/04/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

IMG_8448.JPG

Đồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị được khai mạc vào lúc 08 giờ 00, ngày 31/3/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên -– Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (Trừ các đồng chí đã được học tập, quán triệt).

IMG_8440.JPGToàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/02/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua học tập, cán bộ đảng viên đã cơ bản nắm được những nội dung cốt lõi của Kết luận số 21, nhận thức được những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cán bộ đảng viên tự soi rọi lại bản thân mình.

IMG_8457.JPGĐồng chí Nguyễn Đức Duân – trình bày các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 "Về những điều đảng viên không được làm" thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011. Thông qua Hội nghị, cán bộ đảng viên đã nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản của Quy định số 37 và những điểm mới nổi bật trong Quy định số 37-QĐ/TW.

Qua Hội nghị, Các Chi bộ thuộc Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo tốt việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.

IMG_8459.JPGĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên phát biểu kết thúc Hội nghị.

Phát biểu kết thức Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên yêu cầu sau khi học tập Nghị quyết các Chi bộ xem xét lựa chọn những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII để bổ sung, lồng ghép đưa vào nội dung lãnh đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết hàng năm và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng Chi bộ. Cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục nghiên cứu các nội dung đã được trình bày tại Hội nghị để hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/PublishingImages/2022-03/z3275251179265_4b72ed27902a428e6952f5ee2f4eba06_Key_23032022152559.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐTN ngày 22/02/2022 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022.
23/03/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Ngày 20/3/2022, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn khu phố 3, Đoàn phường Phú Lợi; Chi đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ ra quân Ngày "Chủ nhật xanh", thực hiện cạo xóa các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép; vệ sinh, dọn dẹp, thu gom rác và chăm sóc các bồn hoa trên tuyến đường kiểu mẫu Phạm Thị Tân trên địa bàn khu phố 3, phường Phú Lợi.

Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính đã phần nào ý thức hơn trách nhiệm và hành động của bản thân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho thế giới ngày càng sạch, đẹp hơn.

z3275251179265_4b72ed27902a428e6952f5ee2f4eba06.jpgz3275255294016_3f27e11109774b732fd88f579c6494ab.jpg 

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn khu phố 3, Đoàn phường Phú Lợi; Chi đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ ra quân Ngày "Chủ nhật xanh"

Cùng ngày, các chi đoàn đã tổ chức trao tặng Công trình "Em nuôi của Đoàn", thăm tặng quà cho 02 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi là em Danh Dương Ý Vy, em Nguyễn Hoàng Bảo Trâm học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân. Bé Ý Vy là người dân tộc Khơme, ba bỏ nhà đi, mẹ là trụ cột chính trong gia đình, nhà cửa xập​ xệ; bé Trâm thì ba mẹ công việc bấp bênh, không ổn định; hoàn cảnh gia đình cả 02 em đều thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn khu phố.

z3275247759812_40d419ec12cc29c1cb78bb4cc97743aa.jpg

z3275247725686_dff6b2f5cf3460be401e7a426252b13c.jpg 

Đoàn viên các chi đoàn tổ chức trao tặng Công trình "Em nuôi của Đoàn"

​Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò tình nguyện của đoàn viên thanh niên đối với các hoạt động xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những thiệt thòi, khó khăn và thiếu thốn với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Trần Ngọc Lan _ Bí Thư Chi đoàn

True
Giới thiệu văn bản mới: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch 1052/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Bình Dương)Điểm tin văn bảnTinTrương Minh Thủy_P. QLNSGiới thiệu văn bản mới: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch 1052/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Bình Dương)/PublishingImages/2022-03/diem tin VB_Key_21032022100841.jpg
Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1052/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.
18/03/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Bám sát các định hướng, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ gắn với điều kiện của địa phương để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh.

- Triển khai quyết liệt, nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp ngay khi các cơ quan Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn cho địa phương; tiếp tục huy động, phân bổ và xây dựng lộ trình, phương án sử dụng nguồn lực thích hợp để vừa nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chú trọng công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Kế hoạch được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 8,5 – 8,7%/năm và năm 2022 đạt 8 – 8,3%. Đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tích cực, chủ động triển khai và thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2022 về phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

1052_KH_UBND.pdf

Trương Minh Thủy - QLNS

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Thông tư số 08/2022/TT-BTC)Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Thông tư số 08/2022/TT-BTC)/PublishingImages/2022-03/diem tin VB_Key_17032022083733.jpg
Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.
17/03/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án:

- Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP) quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022. Các nội dung quy định về chi phí lựa chọn nhà đầu tư tại Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo phương thức PPP và chi phí lựa chọn nhà đầu tư hết hiệu lực kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư nghiên cứu Thông tư này để thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

08_2022_TT-BTC.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)Điểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngTriển khai kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)/PublishingImages/2022-03/diem tin VB_Key_11022022103141_jpg_Key_09032022164236.jpg
Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương năm 2022 được Sở Tài chính ban hành tại Kế hoạch số 761/KH-STC ngày 03/3/2022
09/03/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

Kế hoạch số 761/KH-STC được đề ra nhằm từng bước tham gia giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện được Kế hoạch trên cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị thuộc sở để từng bước hình thành và hoàn thiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

2. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

3. Thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền của Sở để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước (các thông tin, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC đều được lưu trữ và chia sẻ).

KH761.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Thông tư số 108/2021/TT-BTC)Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Thông tư số 108/2021/TT-BTC)/PublishingImages/2022-03/diem tin VB_Key_17032022080416.jpg
Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.
04/03/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Áp dụng đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập, ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực sử dụng vốn đầu tư công được thành lập theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2022, bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công nghiên cứu Thông tư này để thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.​

108_2021_TT-BTC.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Công bố dự thảo kết luận thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hìnhThông tin hoạt độngTinPhạm Văn Châu_Thanh traCông bố dự thảo kết luận thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình/PublishingImages/2022-02/2a1f8eba4c74802ad965_Key_18022022113744.jpg
Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-STC ngày 20/10/2021 của Giám đốc Sở Tài chính v/v thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH)tỉnh, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Đài PTTH từ ngày 25/10 đến ngày 19/11/2021.
18/02/2022 12:00 CHYesĐã ban hành

Sáng ngày 16/02/2022 Đoàn Thanh tra tiến hành công bố dự thảo kết luận thanh tra tại Đài PTTH tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có Ông Nguyễn Ngọc Huấn - Phó giám đốc Sở, Bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra; về phía Đài PTTH  tỉnh có Ông Lâm Phi Hùng - Giám đốc, các phó Giám đốc và Kế toán.

Được sự phân công của Đoàn Thanh tra, ông Trần Hữu Phước - Phó Chánh thanh tra công bố toàn văn dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài PTTH tỉnh.

 

9f0c7901c1cf0d9154de.jpg 

Ông Trần Hữu Phước, phó Chánh thanh tra, công bố dự thảo kết luận thanh tra  Đài PTTH tỉnh.

Phát biểu tại buổi công bố, các thành viên của Đài PTTH đều thống nhất với dự thảo kết luận của Đoàn Thanh tra và giải trình thêm một số nội dung nêu trong dự thảo kết luận.

2a1f8eba4c74802ad965.jpg 

Ông Lâm Phi Hùng - Giám đốc Đài PTTH phát biểu tại buổi dự thảo công bố kết luận thanh tra.

Ông Lâm Phi Hùng cám ơn Đoàn Thanh tra đã chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý tài chính của Đài PTTH trong năm 2020 và thống nhất với nội dung dự thảo kết luận của Đoàn Thanh tra đã nêu, lãnh đạo Đài PTTH sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu sót Đoàn Thanh tra đã nêu đồng thời đề nghị kế toán đơn vị cung cấp bổ sung hồ sơ cho Đoàn Thanh tra nhằm hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra. 

Phạm Văn Châu - Thanh tra viên

True
Nội dung và mức chi chung thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội,... giai đoạn 2021 – 2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNNội dung và mức chi chung thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội,... giai đoạn 2021 – 2030/PublishingImages/2022-02/diem tin VB_Key_11022022103141.jpg
Ngày 12/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.
11/02/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó nội dung và mức chi chung thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 theo quy định tại Quyết định số 1190/QĐ-TTg; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo quy định tại Quyết định số 112/QĐ-TTg; Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 theo quy định tại Quyết định số 1929/QĐ-TTg và Quyết định số 2096/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung (sau đây viết tắt là Chương trình) như sau:

1. Chi xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (sau đây viết tắt là Thông tư số 338/2016/TT-BTC) và Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chi thực hiện công tác tuyên truyền

a) Chi sản xuất, biên tập các chương trình, tọa đàm, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí), sự kiện truyền thông khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; chi mua, sản xuất, nhân bản, phát hành, sửa chữa các sản phẩm truyền thông, thông tin khác (tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, đoạn băng hình (video clip)) để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền: Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương trình truyền thông đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ;

b) Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền tại cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương III Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC);

c) Chi biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng: 150.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ; 200.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên;

d) Chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm về thông tin, tuyên truyền: Mức chi theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

đ) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật, bao gồm:

- Chi đăng báo và thông tin trên các phương tiện truyền thông để phát động và thông báo thể lệ cuộc thi: Mức chi theo hợp đồng và chứng từ chi tiêu hợp pháp khác, trong phạm vi dự toán được giao;

- Các khoản chi khác (nếu có) như xây dựng kịch bản; thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi; thuê dẫn chương trình; chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức; chi giải thưởng cho cá nhân, tập thể, bồi dưỡng cho người phục vụ, người dẫn chương trình (MC); văn phòng phẩm; hỗ trợ chi phí đi lại, tiền án, thuê phòng nghỉ cho người dự thi ở xa nơi tổ chức: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

3. Chi nghiên cứu phục vụ các hoạt động của Chương trình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

4. Chi xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu

a) Đối với các chương trình, giáo trình đào tạo: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

b) Đối với tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng: Mức chi 70.000 đồng/trang (350 từ).

5. Chi hỗ trợ xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình

Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương phê duyệt đối với các mô hình do các bộ, cơ quan trung ương thực hiện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định lựa chọn mô hình và tổng mức kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số nhiệm vụ chỉ có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung và mức chi như sau:

a) Lập hồ sơ đối tượng: 45.000 đồng/hồ số (bao gồm cả ảnh);

b) Hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho đối tượng: 20.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 600.000 đồng/cán bộ/tháng;

c) Hỗ trợ mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng: Tối đa 700.000 đồng/đối tượng;

d) Hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/người/tháng (trừ thuốc chữa bệnh cho người tâm thần theo chỉ định của bác sĩ và hóa đơn chứng từ thực tế phát sinh);

đ) Hỗ trợ tiền ăn trên đường, chi phí đi lại: Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng trong thời gian trên đường 70.000 đồng/đối tượng/ngày, không quá 03 ngày; Hỗ trợ tiền tàu xe cho đối tượng hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê;

e) Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với dự án do các bộ, ngành, cơ quan trung ương thực hiện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các dự án do địa phương thực hiện) xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền Quyết định phê duyệt Dự án trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (sau đây viết tắt là Thông tư số 65/2021/TT-BTC);

6. Chi xây dựng sổ tay hỗ trợ, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ: Mức chi theo thực tế phát sinh, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

7. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC). Riêng chi tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng: Mức chi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

8. Chi thực hiện đánh giá quy hoạch: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra thực hiện chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

9. Chi chia sẻ thông tin, trao đổi, hợp tác và học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước, Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và Chương II, Chương III Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

10. Chi điều tra, rà soát, khảo sát đánh giá các hoạt động thuộc phạm vi quy định tại Quyết định số 1190/QĐ-TTg, Quyết định số 1929/QĐ-TTg, Quyết định số 112/QĐ-TTg: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 109/2016/TT-BTC).

12. Chi tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi tiết Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính mời quý độc giả xem tại đây.​

03_2022_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC_HCSN

True
Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2022Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNThực hiện cơ chế tạo nguồn để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2022/PublishingImages/2022-02/diem tin VB_Key_08022022134056.jpg
Ngày 24/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 áp dụng cho năm ngân sách 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2022, theo đó
08/02/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

​1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025.

Ủy ban nhân dân các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025.

Số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của các địa phương đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

2. Năm 2022, các địa phương thực hiện tạo nguồn để tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025, gồm:

a) 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện so với dự toán, (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) được Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển sang;

c) 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao;

d) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2022. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước (trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương): Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

+ Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí): Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

+ Đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ (như: chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh; chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ,... và chi phí tiền lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá).

+ Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định).

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

3. Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch Covid - 19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong năm 2021 và năm 2022 theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng chống dịch Covid-19.

Chi tiết Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tài chính xem tại đây./.

122_2021_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. HCSN

True
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022Công ĐoànTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022/PublishingImages/2022-01/IMG_8365_Key_28012022095024.JPG
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, ngày 26/01/2022 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022.
28/01/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

Hội nghị diễn ra tại hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng úy – Phó Giám đốc, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC), đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_8358.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính đại diện Ban Giám đốc; đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn đại diện Công đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ đại diện Đảng ủy và Hội nghị cũng bầu ra Tổ thư ký Hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân – Phụ trách phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra.

IMG_8369.JPG

Đồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Sở thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày một số báo cáo.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được nghe đồng chí Thúy thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021 tiếp tục thực hiện Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương (NSĐP) và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ ổn định ngân sách. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 tại Bình Dương như sau:

Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện đạt 114% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: thu nội địa đạt 111% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu bằng 122% dự toán TTCP giao và 121% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối NSĐP đạt 124% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: chi đầu tư phát triển  ước thực  hiện đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua (bao gồm dự kiến cả chi chuyển nguồn sang năm sau), tăng 42% so với thực hiện năm 2020, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 43% so với cùng kỳ, chi thường xuyên đạt 151% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 92% so cùng kỳ, trường hợp loại trừ kinh phí phòng, chống Covid-19 thì chi thường xuyên đạt 95% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021, phương hướng công tác thi đua năm 2022; dự thảo Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2021, phương hướng năm 2022; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động 2022-2024; thông qua một số điểm mới Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan so với năm 2021; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2021.

IMG_8365.JPG

Đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở điều hành Hội nghị.

Hội nghị CBCC đã phát động phong trào thi đua năm 2022, phát huy những kết quả đã đạt được, toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn Sở luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng về công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào, đoàn thể xây dựng đơn vị vững mạnh , xuất sắc về mọi mặt. Từ đó đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;

Toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với phương châm hành động mỗi CBCC, đoàn viên công đoàn phấn đấu trở thành người cán bộ "trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu".

Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung của các phong trào thi đua. Trong năm qua đã thực hiện hoàn thành vượt dự toán thu - chi ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của địa phương. Căn cứ vào 06 mục tiêu đã đăng ký và các nội dung của Quy chế thi đua khen thưởng, các phòng đã lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể để đăng ký và bình xét thi đua hàng quý và cả năm theo đúng Luật thi đua – Khen thưởng, phù hợp tình hình hoạt động tại đơn vị. Căn cứ vào các chỉ tiêu đã đăng ký, kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm, Hội đồng thi đua khen thưởng đã bình chọn các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong năm 2021 đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét đề xuất cấp thẩm quyền các danh hiệu: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Sở Tài chính và 02 cá nhân, Bằng khen Bộ Tài chính cho tập Phòng Quản lý ngân sách và 07 cá nhân, Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và 05 cá nhân, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 05 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 33 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

IMG_8426.JPG

Đồng chí Hà Văn Út –Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Qua phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể, cá nhân cũng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực, trong năm 2021,  Đảng bộ Sở Tài chính được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn được Liên đoàn lao động tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và Công đoàn viên chức tặng giấy khen cho 01 cá nhân, Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

IMG_8385.JPGĐồng chí Võ Văn Tài – Trưởng phòng Quản lý giá và công sản phát biểu tại Hội nghị.

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, toàn thể CBCC tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh; Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2022, Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế dân chủ sơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCC thực hiện văn minh nơi công sở góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Một số hành ảnh trong Hội nghị​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (VP)

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022/PublishingImages/2022-01/IMG_8329_Key_27012022131446.JPG
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
27/01/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

​Chiều ngày 26/01/2022 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng  bộ.

IMG_8329.JPG
​Đ/c Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy thông qua các báo cáo.

Hội nghị được nghe đồng chí Tuyên thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Đảng bộ Sở Tài chính là đảng bộ cơ sở, có 04 chi bộ trực thuộc, đảng bộ hiện có 43 đảng viên chính thức, chiếm 84% tổng số CBCC.  Về trình độ lý luận chính trị của đảng viên, trình độ cử nhân và cao cấp có  16 đ/c, trung cấp có 08 đ/c, đang theo học cao cấp 01 đ/c, còn lại có trình độ sơ cấp; 100% đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học chuyên ngành trở lên (trong đó 10 đ/c có trình độ thạc sỹ), đây là thuận lợi lớn cho việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết năm 2021 trên tất cả các mặt trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

IMG_8340.JPG

Đ/c Hà Văn Út – Bí Thư Đảng ủy điều hành Hội nghị.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; luôn nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo; lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ đã đề ra trong năm 2021.

Trong năm 2021, Đảng ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng có tầm quan trọng trong công tác đảng, từ đó đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong tư tưởng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra; đảng viên trong đảng bộ luôn an tâm công tác, cho đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Sở Tài chính chưa phát hiện có tập thể hay cá nhân nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" hoặc "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương, qua thực hiện cán bộ, đảng viên luôn tự giác, gương mẫu, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiên phong, ý thức trách nhiệm trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 trên tinh thần nghiêm túc, chất lượng; kết quả, về tập thể có 01 chi bộ (CB1) HTXSNV, 03 chi bộ HTTNV, về cá nhân có 42/43 đảng viên được xếp loại HTTNV, trong đó có 9 đảng viên HTXSNV. Đảng bộ STC xếp loại HTTNV.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại: Trong công tác tổ chức cán bộ một số phòng còn thiếu cán bộ lãnh đạo mặc dù đã có kế hoạch nhưng chưa tổ chức thi tuyển được do tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid 19.

IMG_8344.JPGĐ/c Hà Văn Út trao giấy khen tập thể Chi bộ 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

IMG_8348.JPG

Đ/c Hà Văn Út trao giấy khen các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, năm 2022 Đảng bộ Sở Tài chính lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:  đảm bảo 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến" hoặc "tự chuyển hóa" trong nội bộ; 100% đảng viên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính khách quan, trung thực, đúng sự thật, không gây mất đoàn kết nội bộ; chấp hành  nghiêm các quy định của Đảng; đảng bộ và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết năm 2022, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; 100% đảng viên thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Làm theo Bác"; phấn đấu các đoàn thể đều đạt danh hiệu "Vững mạnh, xuất sắc", tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 01 chi bộ đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; Đảng bộ đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Đoàn thanh niênTrần Ngọc Lan_ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022/PublishingImages/2022-01/Hinh 1_Key_25012022145235.jpeg
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022;
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027,
25/01/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

Sáng ngày 23/01/2022, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn Viện Quy hoạch phát triển đô thị, Chi đoàn Sở Xây dựng, Chi đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ và Đoàn Thanh niên phường Tân Định tổ chức chương trình "Mùa xuân cho em" – Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Trong chương trình, đã trao tặng 64 phần quà trị giá 12.000.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, các em nhỏ tại lớp học tình thương phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Trong đó kinh phí Chi đoàn đóng góp là 2.800.000 đồng.

Hinh 1.jpegĐ/c Lê Hữu Thanh Tuấn (mặc áo Thanh niên Việt Nam, đứng giữa) đại diệnChi đoàn Sở Tài chính tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hinh 2.jpegĐ/c Lê Hữu Thanh Tuấn (mặc áo Thanh niên Việt Nam, thứ ba từ trái sang) đại diện Chi đoàn Sở Tài chính thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại lớp học tình thương phường Tân Định.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò tình nguyện của đoàn viên thanh niên đối với các hoạt động xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những thiệt thòi, khó khăn và thiếu thốn với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2771500 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0