Tin Tức
Thứ 3, Ngày 09/08/2022, 09:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/08/2022 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

IMG_8819.JPG 

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 05/8/2022 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

IMG_8827.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên thông qua báo cáo.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng có tầm quan trọng trong công tác đảng, từ đó đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong tư tưởng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung uwong4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt Chị thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 52/KH/TU ngày 04/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương và Công văn số 475-CV/ĐUK ngày 12/4/2022 của Đảng ủy khối về việc hướng dẫn học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên: Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng về địa phương kịp thời cho đảng viên nghỉ hưu, tiếp nhận đảng viên từ cơ quan khác chuyển về.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng đến toàn thể đang viên, cán bộ, công chức tại cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp như lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt đảng, đoàn thể ….

Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể: Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuyên truyền CBCC thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: trong 6 tháng đầu năm 2022. Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành về tài chính, ngân sách của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Đảng ủy tiếp tục tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt trên các mặt công tác về giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng; lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

IMG_8835.JPGĐồng chí Võ Thị Thu – Bí thư chi bộ 3 góp ý tại hội nghị.
IMG_8836.JPGĐồng chí Võ Văn Tài –  Bí thư chi bộ 4 góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên tham dự cũng đã bổ sung, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung báo sơ kết công tác xây dựng Đảng đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đồng thời góp ý về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

IMG_8849.JPGĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Văn Út đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây đựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Sở Tài chính, phân tích đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế để từ đó chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác kiểm tra, giám sát đồng thời hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   803
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180953 40
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức