Tin Tức
Thứ 5, Ngày 14/10/2021, 17:00
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2021 | Trần Hữu Thế_Thanh tra viên
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (viết tắt là Chỉ thị số 04-CT/TW); Công văn số 61-CV/BCSĐ ngày 15/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 18/08/2021 của Tỉnh ủy, ngày 12 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5174/KH-UBND để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định mục đích và yêu cầu như sau:

 - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan thi hành án; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW;…

- Các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, đơn vị phải chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế….

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hoàn thiện thể chế về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nội dung Kế hoạch còn lại là việc tổ chức thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 5174/KH-UBND được đính kèm.

5174_KH-UBND.pdf

Trần Hữu Thế - Thanh tra viên

Lượt người xem:  Views:   204
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2464464 23
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức