Tin Tức
Thứ 3, Ngày 16/04/2024, 14:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2024 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện theo Kế hoạch số 404-KH/ĐU ngày 05/02/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

z5336567252360_5860134d28ea0b9ea0d4d993a11678b7.jpgToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 09/4/2024 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó trưởng ban tổ chức tuyên giáo - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

Hoi nghi dang 04-2024_Hung.jpgĐồng chí Đoàn Thế Hùng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã báo cáo chuyên đề năm 2024 vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để  "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Duan.jpg Đồng chí Nguyễn Đức Duân, trình bày các nội dung tại Hội nghị.

 "Ý Đảng, lòng dân" là hai nhân tố có mối liên hệ chặt chẽ, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam. Ý Đảng là chỉ quan điểm, đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng. Lòng dân là chỉ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Khi ý Đảng và lòng dân đồng thuận, hòa quyện với nhau sẽ tạo thành sức mạnh vô địch, giúp cho đất nước ta vượt qua mọi chướng ngại, tiến bước trên con đường phát triển.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc và là một trong những điều kiện tiên quyết để Đảng có thể giữ vững vai trò lãnh đạo của mình. Để nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ý Đảng - lòng dân trong xây dựng và thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh: trong xây dựng nghị quyết, Hồ Chí Minh đã cảnh báo "đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo" là làm việc theo cách quan liêu. Vì vậy, muốn ra chỉ thị, nghị quyết thì phải xuất phát từ thực tế, mà thực tế quan trọng nhất là tâm tư, nguyện vọng và đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân; trong tổ chức thực hiện nghị quyết, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cần quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình tổ chức thực hiện là một nội dung có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Quan điểm của Đảng ta về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nghị quyết, để "ý Đảng hợp lòng dân", Nghị quyết của Đảng là sự thể hiện quan điểm chính thức của Đảng về nhiệm vụ mà mọi tổ chức, mọi đảng viên đều có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Để ra nghị quyết, Đảng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các mặt: nhận định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài; có sự nghiên cứu trước, đưa ra những kế hoạch, phương án và tổ chức thảo luận trong nội bộ Đảng thật sự dân chủ, nếu cần thiết thì mở rộng cho nhân dân tham gia ý kiến…; trong thực hiện nghị quyết, hiện nay, nhiệm vụ cách mạng của nước ta đang đặt ra yêu cầu rất cao trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Vì vậy, việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện nghị quyết, văn kiện của Đảng hiện nay là rất quan trọng, cần tập trung vào những vấn đề chính như: xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đúng đắn, bảo đảm cụ thể, tỉ mỉ, toàn diện; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chặt chẽ, nghiêm túc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; phải thể hiện được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc bằng hành động toàn tâm, toàn ý thực hiện thật tốt nghị quyết của Đảng.

Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân": xây dựng nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân": Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách chính trị của tỉnh; đẩy mạnh việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh; "Ý Đảng, lòng dân" thể hiện trong các nghị quyết, chủ trương của tỉnh.

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản của đất nước, địa phương trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, việc xây dựng, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết phải thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động, từ đó phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Qua buổi Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để  "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   474
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248646 48
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức