Tin Tức
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 14:00
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2020 | Lê Thị Kim Nhân_P. QL Giá-CS
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính các khoản được trừ về đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công và một số trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Thực hiện quy định nêu trên, ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. Trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến nay, nên giá đất giao dịch ngoài thị trường có biến động tăng nhưng mức tăng không nhiều, nên hầu hết các tuyến (đoạn) đường được huyện đề xuất giữ nguyên hệ số K do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND. Một số tuyến (đoạn) điều chỉnh tăng (34/1816 tuyến (đoạn)) để đảm bảo phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường và điều kiện thực tế tại địa phương.

- Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 cơ bản giữ nguyên các quy định chung liên quan đến áp dụng hệ số K (bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng, phân loại, nguyên tắc xác định giá đất theo hệ số K và các quy định về công tác tổ chức thực hiện);

- Bổ sung khoản quy định Hệ số tăng thêm: Được bổ sung vào Điều quy định Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K; quy định các trường hợp tính Hệ số tăng thêm, cụ thể:

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4,0 đến dưới 6,0 lần thì hệ số K được tính tăng thêm 5% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến 13,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất trên 13,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số K quy định.

(Kèm Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND)./.​

Lê Thị Kim Nhân - P. QL Giá và Công sản

Lượt người xem:  Views:   343
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2270306 11
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức