Tin Tức
Thứ 5, Ngày 11/05/2023, 14:00
Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2023 | Lê Thị Kim Nhân_Văn phòng
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, ngày 18/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

- Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương được kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND gồm có 05 Chương và 09 Điều:

+ Chương I: Vị trí, chức năng (Điều 1: Vị trí,  Điều 2: Chức năng);

+ Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn (Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn);

+ Chương III: Cơ cấu tổ chức và biên chế (Điều 4: Cơ cấu tổ chức, Điều 5: Biên chế);

+ Chương IV: Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác (Điều 6: Chế độ làm việc, Điều 7: Mối quan hệ công tác);

+ Chương V: Tổ chức thực hiện (Điều 8 và Điều 9: Trách nhiệm thực hiện).

(Đính kèm Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND).

Tải về 11_2023-QD-UBND.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   573
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180813 20
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức