Tin Tức
Thứ 5, Ngày 09/02/2023, 09:00
Công văn số 409/STC-QLNS ngày 08/2/2023 của Sở Tài chính Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2023 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
V/v phân công nhiệm vụ thành viên ban biên tập website Sở Tài chính

       UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

                SỞ TÀI CHÍNH

     

          Số: 409/STC-QLNS

       V/v phân công nhiệm vụ

thành viên ban biên tập website

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023

   Kính gửi: Thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 02/02/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Bình Dương, Trưởng Ban biên tập phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập như sau:

I. Bộ phận thường trực:

Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

 Bộ phận thường trực gồm 04 người, được phân công cụ thể:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban biên tập: chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban biên tập, định hướng nội dung và hình thức của Website; duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website.

2. Bà Lê Thụy Thùy Trang - Phó trưởng Ban biên tập: nhận tin bài của các đơn vị trực thuộc gửi lên, kiểm tra chỉnh sửa, duyệt hệ số nhận bút, nội dung và hình thức tin, bài trước khi trình Trưởng Ban biên tập phê duyệt; tham gia đề xuất, kiến nghị với Trưởng Ban biên tập trong báo cáo hàng quý; đề xuất Giám đốc Sở ra quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ban Biên tập. Đăng ký lịch tuần để Ban biên tập tham dự các cuộc họp lấy thông tin biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và lĩnh vực phụ trách.

3. Bà Mai Kim Phượng - Ủy viên: lưu, tổng hợp, báo cáo hàng quý số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục; thống kê số lượng tin, bài (có nhuận bút hàng quý), tính nhuận bút, báo cáo, đề xuất Trưởng Ban biên tập làm thủ tục chi nhuận bút cho tác giả; dự toán kinh phí hoạt động của Website hằng năm (nhuận bút…); thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban biên tập giao.

4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ - Ủy viên: biên tập chung; phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, quản trị, duy trì website); xử lý hình ảnh, đăng tải nội dung bài viết (sau khi được Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, tin tức, thông báo, lịch tuần, danh bạ,…; thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban biên tập giao.

II. Các thành viên Ban biên tập:

1. Ông Trần Hữu Phước - Ủy viên: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và lĩnh vực phụ trách.

2. Bà Đặng Thị Hạnh - Ủy viên: Chỉ đạo đoàn viên công đoàn trong Công đoàn sở biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn sở; Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý ngân sách và lĩnh vực phụ trách.

3. Ông Đoàn Thế Hùng - Ủy viên: Chỉ đạo đảng viên trong Đảng bộ biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Tài chính; Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính đầu tư và lĩnh vực phụ trách.

4. Ông Võ Văn Tài - Ủy viên: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Giá - Công sản và lĩnh vực phụ trách.

5. Bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và lĩnh vực phụ trách.

6. Bà Đỗ Xuân Mai - Ủy viên: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực phụ trách.

7. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn - Uỷ viên: Chỉ đạo đoàn viên trong Chi đoàn biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, ký thông qua các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                                  TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP    

- Giám đốc (để BC);                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC           

- Lưu VT.                                                                                                                   (đã ký)​

                                                                                                                      Lê Thị Thanh Thúy

Tải về 409_STC-QLNS.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   576
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195704 23
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức