Tin Tức
Thứ 6, Ngày 23/09/2022, 10:00
Một số điều trong Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2022 | Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN
Ngày 24/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Thông tư số 39/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

Chương I: Quy định chung.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý đồng tiền quy ước; phí cấp phép; chế độ tài chính; giảm giá; chế độ kế toán và báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 12, Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 4 Điều 36, Điều 37 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 121/2021/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

2. Đối tượng được phép chơi và đối tượng được phép ra, vào các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan đến việc cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 39/2022/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022.

Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

Lượt người xem:  Views:   3688
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4196043 149
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức