Tin Tức
 
Căn cứ chương trình hoạt động Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2014-2017; Căn cứ chương trình phối hợp hoạt động giữa 02 Chi đoàn,
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ IX (2014-2017) và Kế hoạch hoạt động của chi đoàn năm 2014, Được sự quan tâm, hỗ trợ về thời gian, kinh phí của Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở, ...
 
Thực hiện Thông báo số 145-TB/ĐTN ngày 11/11/2014 v/v tham gia Hội nghị Cán bộ chủ chốt, Báo cáo viên - Tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt của Đoàn lần 4 năm 2014
 
Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐTN ngày 01/10/2014 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh v/v tổ chức chương trình chụp ảnh Chủ đề “Vạn trái tim Bình Dương hướng về biển đảo”
 
Thực hiện Công văn số 355-CV/ĐTN ngày 16/9/2014 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
 
Ngày 14/8/2014, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ IX (2014 – 2017).
 
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-ĐTN ngày 08/7/2014 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày hội về nguồn khối các cơ quan lần ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 59 KH/ĐTN ngày 07/04/2014 và Thông báo số 123-TB/ĐTN ngày 16/5/2014 của Ban Thường vụ Đoàn khối về chương trình về nguồn tại Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014.
 
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan tỉnh về việc nhận chăm sóc hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Cụm cơ sở đoàn 2 đã đăng ký nhận chăm sóc, hỗ trợ cho 05 em thiếu nhi ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn QuốcThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra viênSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc/PublishingImages/2022-11/tt trong viet han 1_Key_30112022151315.jpg
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022 được Giám đốc Sở Tài chính ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-STC ngày 05 tháng 01 năm 2022, ngày 22 tháng 11 năm 2022 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc.
30/11/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp công bố Quyết định thanh tra, thành phần Đoàn Thanh tra gồm ông Trần Hữu Phước – Phó Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía nhà trường có ông Nguyễn Tấn Trung – Phó Hiệu Trưởng Phụ trách và các thành viên Ban Giám hiệu cùng bộ phận Kế toán.

Thay mặt Đoàn Thanh tra ông Trần Hữu Phước công bố Quyết định số 129/QĐ-STC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc; giới thiệu tóm tắt Kế hoạch tiến hành thanh tra. Thời gian thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra. Xác định đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch hàng năm, vì vậy đề nghị nhà trường phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

tt trong viet han 1.jpgÔng Trần Hữu Phước – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi họp, nhà trường thống nhất với Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn Thanh tra, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo bộ phận Kế toán là đầu mối cung cấp số liệu, hồ sơ cho Đoàn.

 tt trong viet han 2.jpgÔng Nguyễn Tấn Trung – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.​

Trần Hữu Thế - Thanh tra viên

True
Triển khai thực hiện nội dung đính chính Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện nội dung đính chính Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2022-11/diem tin VB_Key_30112022143838.jpg
Căn cứ Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;
30/11/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

Ngày 17/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12066/BTC-ĐT về việc đính chính Thông tư số 108/2021/TT-BTC,

Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 108/2021/TT-BTC đã in: "Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/01/2021 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng".

Nay sửa thành: "Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/01/2022 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng".

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nội dung được quy định cụ thể tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC và nội dung đính chính tại Công văn số 12066/BTC-ĐT để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 12066_BTC-ĐT.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưQuy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2022-11/diem tin VB_Key_30112022144310.jpg
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
30/11/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

​Ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Theo đó, nội dung văn bản quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN do UBND các cấp quản lý theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế cho Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 36_2022_QD-UBND.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ/PublishingImages/2022-11/IMG_9047_Key_01112022134508.JPG
Sáng ngày 01/11/2022, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 03 đồng chí lãnh đạo phòng.
01/11/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng úy, Giám đốc sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí là lãnh đạo các phòng Quản lý ngân sách, Quản lý giá và công sản, Tài chính hành chính sự nghiệp và Văn phòng.

IMG_9047.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm – Phó Chánh Văn phòng thông qua các quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm thông qua Quyết định số 125/QĐ-STC ngày 26/10/2022 về điều động bà Trịnh Thị Linh Nhâm, Phó Chánh Văn phòng đến nhận công tác tại phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng; Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 26/10/2022 về bổ nhiệm bà Đặng Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý ngân sách; Quyết định số 127/QĐ-STC ngày 26/10/2022 về bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản.

IMG_9055.JPGĐồng chí Út  và đồng chí Thúy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đặng Thị Hạnh.
IMG_9060.JPGĐồng chí Út  và đồng chí Thúy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Ngô Thị Thanh Bình. 
IMG_9064.JPGĐồng chí Út  và đồng chí Thúy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ:

IMG_9075.JPGĐồng chí Ngô Thị Thanh Bình – Phó trưởng phòng Quản lý giá công sản.
IMG_9080.JPGĐồng chí Đặng Thị Hạnh – Trưởng phòng Quản lý ngân sách.
IMG_9086.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm  – Phó trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tạo điều kiện và hứa sẽ cố gắng phát huy hết khả năng, năng lực bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG_9102.JPGĐồng chí Hà Văn Út –Bí thư Đảng ủy - Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Văn Út gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng thời đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới thường xuyên nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nghiệp vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Út cũng đề nghị cán bộ, công chức Phòng Quản lý ngân sách, Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý giá - công sản luôn hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính Bình Dương tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp năm 2022Thông tin hoạt độngTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNSở Tài chính Bình Dương tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp năm 2022/PublishingImages/2022-10/z3795968032166_9c4bd63077416c75ed20f47e8cb24f6a_Key_13102022114001.jpg
Ngày 07/10/2022, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp năm 2022 tại Khách sạn Palace, Số 1 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
13/10/2022 12:00 CHYesĐã ban hành

Hội nghị thông qua 4 nội dung:

1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13; Triển khai đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025" của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN tại các địa phương: thẩm quyền, nhiệm vụ, công tác tổ chức thực hiện của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Giới thiệu Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

3. Giới thiệu Nghị định số 148/2021.NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn.

4. Triển khai Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS).

Một số hình ảnh tại Hội nghị: z3795968032166_9c4bd63077416c75ed20f47e8cb24f6a.jpg

Ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị. z3795968032166_9c4bd63077416c75ed20f47e8cb24f6a_1.jpg

Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp – Trình bày các nội dung tại Hội nghị.

Qua Hội nghị, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đã giải đáp được một số khó khăn, vướng mắc của các Sở Tài chính và các Doanh nghiệp có vốn nhà nước tham dự tại Hội nghị.

Trần Lê Quang Vinh - p. TCDN

True
Chính sách chế độ mới trong tháng 9 năm 2022 Điểm tin văn bảnTinPhạm Văn Châu_Thanh traChính sách chế độ mới trong tháng 9 năm 2022 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện.
27/09/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư Số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện, gồm 4 Chương và 16 Điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022;

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức, cơ quan, đơn vị và việc ghi sổ, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

2. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ theo quy định của Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

 3. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước khác với mục đích để trợ giúp cho các đối tượng gặp khó khăn, yếu thế trong cuộc sống mà theo quy định phải thực hiện kế toán thì áp dụng quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

1. Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện.

41_2022_TT-BTC.pdf

Phạm Văn Châu - TT

True
Tình hình thu chi ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Bình DươngThông tin hoạt độngTinTrương Minh Thủy_P. QLNSTình hình thu chi ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2022-09/04_hdmg_Key_23092022150440.jpg
Để việc tham mưu UBND tỉnh trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh đạt kết quả tốt, Sở Tài chính đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và các giải pháp để đạt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua.
23/09/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

​Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương đã được kiểm soát nhưng giá hàng hóa, nguyên liệu vẫn còn ở mức cao đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương, tỉnh Bình Dương tiếp tục phấn đấu duy trì mức tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…,  tình hình thu, chi ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể: 

- Tổng thu từ kinh tế - xã hội ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 là 48.500 tỷ đồng, đạt 81% dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bằng 100% so cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa là 33.000 tỷ đồng, đạt 78% dự toán HĐND tỉnh thông qua và bằng 99% so cùng kỳ, thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 15.500 tỷ đồng, đạt 87% dự toán HĐND tỉnh thông qua và bằng 103% so cùng kỳ; 

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 là 11.530 tỷ đồng, đạt 57% dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bằng 92% so cùng kỳ; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 3.900 tỷ đồng, đạt 45% dự toán HĐND tỉnh thông qua và bằng 108% so cùng kỳ.

Để duy trì và phát huy các thành quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cũng như quyết tâm hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, ngành Tài chính đã đặt ra các giải pháp sau:

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại; tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế nhằm khai thác nguồn thu góp phần vào việc tăng thu ngân sách nhà nước.

- Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Trương Minh Thủy - P. QLNS

True
Một số điều trong Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNMột số điều trong Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2022-09/diem tin VB_Key_23092022095413.jpg
Ngày 24/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
23/09/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư số 39/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

Chương I: Quy định chung.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý đồng tiền quy ước; phí cấp phép; chế độ tài chính; giảm giá; chế độ kế toán và báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 12, Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 4 Điều 36, Điều 37 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 121/2021/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

2. Đối tượng được phép chơi và đối tượng được phép ra, vào các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan đến việc cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 39/2022/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022.

Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trịĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị/PublishingImages/2022-09/IMG_8958_Key_22092022162234.JPG
Thực hiện theo Kế hoạch số 747-CV/ĐUK ngày 09/9/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị
22/09/2022 5:00 CHYesĐã ban hành
IMG_8958.JPGToàn cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị vào sáng ngày 22/9/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

IMG_8953.JPGĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, khái quát tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, với mục tiêu tổng quát: Nghị quyết là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy;

Nghị quyết 06-NQ/TW đã đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9-2,3%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030.  Đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hoá thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn.

IMG_8963.JPGĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo nội dung tại Hội nghị.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tuyên đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21/2/2022 cảu Tỉnh uỷ Bình Dương về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

IMG_8985.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên, báo cáo nội dung tại Hội nghị.

Sau khi học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện triển khai xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hoá các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông báo số 73/TB-STC ngày 22/9/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinThông báo số 73/TB-STC ngày 22/9/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2022-09/thong bao_Key_22092022155226.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng công chức.
22/09/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng công chức.​

73_TB-STC.pdf

True
Thông báo số 71/TB-STC ngày 21/9/2022 của Sở Tài chính Bình Dương Thông báoTinThông báo số 71/TB-STC ngày 21/9/2022 của Sở Tài chính Bình Dương /PublishingImages/2022-09/thong bao_Key_22092022154757.jpg
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
22/09/2022 8:30 SAYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương​.

71_TB-STC.pdf

True
Kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãiĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưKiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi/PublishingImages/2022-09/diem tin VB_Key_19092022081034.jpg
19/09/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

1. Công văn số 4740/UBND-KT ngày 13/9/2022 về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Công văn số 7413/BTC-ĐT ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022,

Ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4740/UBND-KT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số nội dung nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Công văn số 4685/UBND-KT ngày 09/9/2022 về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi

Căn cứ Công văn số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022 và Công văn số 5493/VPCP-QHQT ngày 24/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2021,

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4685/UBND-KT về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi. Theo đó, các cơ quan, đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ của mình) rà soát, thực hiện và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện các yêu cầu, nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại 02 văn bản nêu trên.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ văn bản trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

4685_UBND-KT.pdf4740_UBND-KT.pdf5146_VPCP-QHQT.pdf5493_VPCP-QHQT.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Chi đoàn Cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường kỳ tháng 9, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn Cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường kỳ tháng 9, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ năm 2022/PublishingImages/2022-09/SHCD_9_5_Key_19092022094353.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022;
19/09/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Mình Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiều ngày 15/9/2022, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và thực hiện chuyến đi về nguồn tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết của Đoàn viên Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính trong việc triển khai, thực hiện pháp luật trong công việc và đời sống.

Đối với hoạt động về nguồn là việc làm hết sức ý nghĩa trong công tác bảo tồn và phát huy di tích, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương về một thời đấu tranh giành tự do độc lập của thế hệ cha anh đi trước.

Khu di tích là biểu tượng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Dương. Thông qua chuyến đi về nguồn, đoàn viên chi đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, được tìm hiểu về cách thức chống giặc ngoại xâm thần kỳ của quân và dân miền Nam, để từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên chi đoàn, cố gắng phấn đấu hơn trong học tập và lao động cũng như trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Một số hình ảnh hoạt động:

SHCD_9_1.jpgSinh hoạt chi đoàn thường kỳ tháng 9/2022
SHCD_9_2.jpgHoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
SHCD_9_3.jpg                        Đoàn viên Chi đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
SHCD_9_4.jpgĐoàn viên Chi đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
SHCD_9_5.jpgĐoàn viên Chi đoàn chụp hình tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt.
Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Nguồn kinh phí và một số nội dung và mức chi chung kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNNguồn kinh phí và một số nội dung và mức chi chung kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2022-09/diem tin VB_Key_16092022094742.jpg
Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC về việc  Quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022.
16/09/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó về nguồn kinh phí và một số nội dung và mức chi chung kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được quy định như sau như sau:

I. Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình

1. Bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ được giao của Chương trình.

2. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg.

II. Một số nội dung và mức chi chung kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương

1. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực

a) Nội dung chi, mức chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp) theo hướng dẫn của cơ quan chủ dự dự án, tiểu dự án thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC). Riêng chi xây dựng, biên soạn tài liệu trong một số trường hợp đặc thù thực hiện như sau:

- Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn có thời gian dưới 05 ngày:

+ Tiền công viết tài liệu: 70.000 đồng/trang chuẩn (trang A4, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành đối với văn bản hành chính);

+ Tiền công sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/trang chuẩn;

+ Tiền công thẩm định và nhận xét: 30.000 đồng/trang chuẩn;

Trường hợp xây dựng, biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số, mức chi cao hơn 30% so với các mức chi nêu trên;

- Số hóa tài liệu trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng từ xa: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Xây dựng chương trình, giáo trình, số hóa bài giảng đào tạo các cấp trình độ đào tạo thuộc phạm vi Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 10 Điều 16 Thông tư này;

b) Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ cho: học viên; cán bộ, công chức, viên chức; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố được cử đi học; chi phí phát sinh khi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng dưới hình thức đào tạo từ xa và các khoản chi khác có liên quan).

2. Chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BTC).

3. Chi xây dựng, in ấn cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ và các loại sổ, sách, tài liệu chuyên môn khác: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

4. Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn các dự án thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

5. Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

6. Chi thuê chuyên gia trong nước và tổ chức tư vấn độc lập phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

7. Chi điều tra, khảo sát, thống kê nội dung chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

8. Chi sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo, các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án: Nội dung và mức chi thực hiện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC); Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 71/2018/TT-BTC). Nội dung và mức chi hội thảo trong nước, chi các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

9. Chi vận chuyển thuốc, hàng hoá, trang thiết bị, vật tư, gửi thông báo kết quả phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án (nếu có): Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

10. Chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc hoặc ngôn ngữ ký hiệu, người dẫn đường không kiêm phiên dịch tiếng dân tộc hoặc ngôn ngữ ký hiệu: Mức chi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 109/2016/TT-BTC).

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC được đính kèm.

46_2022_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nướcĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước/PublishingImages/2022-09/diem tin VB_Key_16092022095541.jpg
Ngày 09/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC về việc  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước và có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.
16/09/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

​Theo đó Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; xây dựng báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 3 như sau:

"15. Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

"1. Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; chi xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi tổ chức các cuộc họp góp ý, thẩm định đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm và góp ý báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ: Thực hiện theo quy định đối với mức chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở".

4. Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 4 như sau:

"7. Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

b) Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông".

5. Sửa đổi khoản 12 Điều 4 như sau:

"12. Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi số hóa phục vụ công tác cải cách hành chính: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông".

6. Sửa đổi khoản 14 Điều 4 như sau:

"14. Chi làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật hiện hành".

7. Sửa đổi đoạn cuối khoản 1 Điều 6 như sau:

"Chế độ bồi dưỡng ngoài lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 33/2022/TT-BTC được đính kèm.

33_2022_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)/PublishingImages/2022-08/IMG_8905_Key_31082022114302.JPG
Thực hiện theo Kế hoạch số 224-KH/ĐU ngày 12/8/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
31/08/2022 12:00 CHYesĐã ban hành

IMG_8905.JPGToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 29/8/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

IMG_8879.JPGĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai đã trình bày những nội dung cơ bản về tình hình, quan điểm, mục tiêu và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong từng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) của Đảng:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá; hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022  "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới", với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

IMG_8875.JPGĐồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai, báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Qua hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương năm (Khóa XIII) giúp cho các cấp ủy, đảng, đoàn thể, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó các cấp ủy đảng, đoàn thể, xây dụng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT
True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022/PublishingImages/2022-08/IMG_8819_Key_09082022081208.JPG
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
09/08/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

IMG_8819.JPG 

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 05/8/2022 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

IMG_8827.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng ủy viên thông qua báo cáo.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng có tầm quan trọng trong công tác đảng, từ đó đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong tư tưởng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung uwong4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt Chị thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 52/KH/TU ngày 04/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương và Công văn số 475-CV/ĐUK ngày 12/4/2022 của Đảng ủy khối về việc hướng dẫn học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên: Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng về địa phương kịp thời cho đảng viên nghỉ hưu, tiếp nhận đảng viên từ cơ quan khác chuyển về.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng đến toàn thể đang viên, cán bộ, công chức tại cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp như lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt đảng, đoàn thể ….

Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể: Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuyên truyền CBCC thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: trong 6 tháng đầu năm 2022. Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành về tài chính, ngân sách của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Đảng ủy tiếp tục tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt trên các mặt công tác về giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng; lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

IMG_8835.JPGĐồng chí Võ Thị Thu – Bí thư chi bộ 3 góp ý tại hội nghị.
IMG_8836.JPGĐồng chí Võ Văn Tài –  Bí thư chi bộ 4 góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên tham dự cũng đã bổ sung, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung báo sơ kết công tác xây dựng Đảng đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đồng thời góp ý về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

IMG_8849.JPGĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Văn Út đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây đựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Sở Tài chính, phân tích đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế để từ đó chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác kiểm tra, giám sát đồng thời hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCác chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025/PublishingImages/2022-07/IMG_8659_Key_27072022083211.JPG
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 199-KH/ĐUSTC ngày 10/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025; được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, các chi bộ đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
27/07/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

​Từ ngày 21-26/7/2022, tại Hội trường Sở Tài chính, các chi bộ lần lược tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025.

IMG_8618.JPGCác đại biểu, đảng viên chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội.

Tại đại hội, các chi bộ đã thực hiện các nghi thức đại hội, được nghe và thảo luận, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đó, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 về công tác xây dựng Đảng qua các mặt công tác: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, cán bộ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phối hợp lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ.

IMG_8493.JPGCác đảng viên biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Thông qua báo cáo, các chi bộ đã phấn đấu hoàn thành đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đề ra, tập thể chi ủy luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn được coi trọng và tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng được chú trọng và quan tâm về chất lượng, đạt chỉ tiêu về số lượng, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, các chi bộ đã nêu lên một số tồn tại hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân hạn chế.

IMG_8659.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên – Thường vụ Đảng ủy đại diện Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của từng chi bộ đề ra cụ thể: Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sau học tập đều hoàn thành bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân, các chi bộ phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xem xét đề nghị kết nạp đảng cho những quần chúng ưu tú, thực sự nổi trội, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đúng theo kế hoạch, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã thông qua và thảo luận báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ, qua đó cấp ủy các chi bộ đã đánh giá được những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác, đồng thời đã nhìn nhận được những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2020- 2022.

IMG_8609.JPGĐảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Trong đại hội, đảng viên của các chi bộ đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho các báo cáo của chi bộ nhất là những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm giúp cho cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 rút ra bài học kinh nghiệm, lãnh đạo chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đã thông qua.

IMG_8775.JPG 

Đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025 .

Thông qua đại hội, đảng viên đã bầu ra Ban chấp hành mới các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết Đại hội các chi bộ đề ra.

IMG_8790.JPGBan chấp hành các chi bộ 1, 2, 3, 4 nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Phối hợp Tổ chức chương trình về nguồn “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànPhối hợp Tổ chức chương trình về nguồn “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)/PublishingImages/2022-07/TBLS_1_Key_19072022082430.jpg
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 73-KH/ĐTN ngày 15/6/2022 của BCH Đoàn khối cơ quan – Doanh nghiệp về việc Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
18/07/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm mục đích "uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc. Qua đó, động viên tinh thần các Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Vào lúc 08 giờ ngày 17/07/2022, Đoàn xã An Điền, Chi đoàn Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ, Chi đoàn Sở Tài chính, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Viện Quy hoạch và các cơ sở đoàn còn lại trong Cụm 1 phối hợp tổ chức chương trình về nguồn "Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) Đoàn đã dâng hoa tại Đền Ghi Danh và thăm tặng quà cho 03 Mẹ Việt Nam anh hùng15 thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Điền và phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng kinh phí thực hiện 12.200.000 triệu đồng.

Một số hình ảnh hoạt động:

TBLS_1.jpgDâng hoa tại Đền Ghi Danh.
TBLS_2.jpg 

Tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

TBLS_3.jpg 

Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022/PublishingImages/2022-07/SHCD_th7_1_Key_11072022094347.jpg
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022; Căn cứ Giao ước thi đua năm 2022 và Kế hoạch số 72-KH/ĐTN ngày 03/6/2022 của BCH Đoàn khối CQ-DN tỉnh về tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.
11/07/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Chiều ngày 07/7/2022, Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2022 với các hoạt động như sau: Học tập các bài lý luận chính trị; Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và văn hóa giao thông năm 2022. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

Buổi sinh hoạt là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu, vui chơi và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn tự ý thức, nỗ lực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp. Đồng thời cũng trang bị cho đoàn viên thêm kiến thức về bảo vệ môi trường, giao thông.

Việc Đoàn viên chi đoàn tổ chức ra quân dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan cơ quan, giúp cơ quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao hiệu quả trong công tác.

Một số hình ảnh hoạt động:

SHCD_th7_1.jpg Học tập các bài lý luận chính trị.

 SHCD_th7_2.jpg

Kết quả thi trắc nghiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tuyên truyền văn hóa giao thông năm 2022.

 SHCD_th7_3.jpg

Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

SHCD_th7_4.jpg Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh cơ quan.


Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư CĐ

True
Thông tư số  09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNThông tư số  09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_28062022111447.jpg
Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
28/06/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thông tư số 09/2022/TT-BTC đã sửa đổi một số điều Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được sửa đổi như sau:

- Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nội dung Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả dưới hình thức hợp đồng vay gắn với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  • Đối tượng áp dụng:

     + Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

     +  Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không bao gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng;

     +  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 09/2022/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

09_2022_TT-BTC.pdf

​Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022/PublishingImages/2022-06/02d1e1b17eaebdf0e4bf_Key_28062022112137.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-ĐTN ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.
28/06/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

Chiều ngày 24/6/2022, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, Chi đoàn Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương phối hợp tổ chức thăm tặng quà Lớp học tình thương phường Phú Lợi với tổng giá trị là 3.000.000 đồng, trong đó, kinh phí mỗi chi đoàn đóng góp là 1.000.000 đồng.

Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương triển khai hằng năm; thông qua hoạt động được tổ chức ngày 24/6/2022 sẽ góp phần động viên tinh thần học tập cũng như tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh hoạt động:

39efb98f2690e5cebc81.jpgTrao tặng Công trình "Vì đàn em thân yêu" năm 2022.
02d1e1b17eaebdf0e4bf.jpg 

Tặng quần áo mới cho các em tại Lớp học tình thương phường Phú Lợi.

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_23062022153446.jpg
Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BTC về việc  hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2022.
23/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó về nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 được quy định như sau như sau:

1. Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí cho người học (gồm học bổng, học phí và các chi phí cho học viên được đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ) được cử đi đào tạo trong phạm vi chỉ tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền giao và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này.

2. Nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học thuộc đối tượng tham gia Đề án:

a) Các cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí từ nguồn tài chính hợp pháp để bồi dưỡng về ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho người học được tuyển chọn đi đào tạo tại nước ngoài; hỗ trợ người học tham gia các chương trình đào tạo của Đề án ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này (nếu có). Nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

b) Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí từ nguồn tài chính hợp pháp để bồi dưỡng nâng cao năng lực của giảng viên và cán bộ quản lý, thu hút các nhà khoa học và người có trình độ tiến sĩ; triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định. Nội dung và mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

 

Các nội dung còn lại như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nội dung hỗ trợ, lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí,…chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 30/2022/TT-BTC được đính kèm.

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra viênMột số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 5016/KH/STC-TT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-STC ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2022, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được các nội dung.
16/06/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

1. Công tác thanh tra.

Đã ban hành Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách huyện Dầu Tiếng; Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Sở đã triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An, đồng thời cử 02 cán bộ thanh tra tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Công tác phúc tra.

Song song với việc thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra Tài chính còn thường xuyên rà soát các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của các năm vừa qua do Sở Tài chính ban hành, có văn bản nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kết luận, báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở Tài chính thực hiện đúng Quy chế tiếp công dân, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận và giải quyết 03 đơn theo quy định (02 đơn khiếu nại: 01 đơn không thuộc thẩm quyền và 01 đơn thuộc thẩm quyền; 01 đơn tố cáo). Trong kỳ, không phát sinh trường hợp tiếp công dân nào.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện PCTN năm 2022 (Kế hoạch số 5016/KH-STC ngày 29/12/2021). Công tác PCTN luôn được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại Sở Tài chính quan tâm, tổ chức thực hiện: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ…

Thường xuyên triển khai và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương.

Thực hiện nghiêm túc tác phong của người cán bộ, công chức (CBCC); chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc kiểm tra nội bộ về chấp hành pháp luật khi thi hành công vụ của CBCC thông qua công tác thanh tra, kiểm tra góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong đấu tranh PCTN, cụ thể: duy trì số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Tài chính để tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng của CBCC trong ngành (nếu có) để tham mưu Ban Giám đốc xử lý, thực hiện thùng thư góp ý và kiểm tra để lấy ý kiến định kỳ đối với các góp ý của CBCC Sở Tài chính.

Về phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện đúng các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng để công chức nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về quản lý tài chính; hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022; tăng cường hiệu lực và đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra tài chính.

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có)./.​

Trần Hữu Thế - P. Thanh tra

True
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưKéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022/PublishingImages/2022-06/diem tin VB_Key_14062022154557.jpg
14/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ Công văn số 2988/VPCP-KTTH ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022 và Công văn số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022,

Ngày 31/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5009/BTC-ĐT hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành các Công văn số 2718/UBND-KT ngày 03/6/2022 và Công văn số 2792/UBND-KT ngày 08/6/2022 chỉ đạo các đơn vị có dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được phép kéo dài trước ngày 31/12/2022.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các văn bản trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

5009_BTC-DT.pdf 2718_UBND-KT.pdf 2792_UBND-KT.pdf 3261_BKHDT-TH.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC đầu tư

True
Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sáchThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchSở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách/PublishingImages/2022-06/Tap huan 1_Key_14062022155403.jpg
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương phối hợp Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách.
14/06/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Tap huan 1.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 12/6/2022 tại Phòng máy 7, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đến dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng cục Tin học, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, các giảng viên hướng đẫn lớp tập huấn, toàn thể công chức Sở Tài chính và công chức phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị 04 học viên).

Tap huan 2.jpg 

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng cục Tin học, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Xuân Nam đã giới thiệu về phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách, yêu cầu các giảng viên trình bày các nội dung cốt lõi, trọng tâm để học viên dễ hiểu, dễ khai thác, sử dụng, cần giải thích, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc khi sử dụng phần mềm. Ông đề nghị, sau lớp tập huấn Trung tâm, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng, khai thác phần mềm.

Tap huan  3.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại buổi khai mạc, Ông Nguyễn Ngọc Huấn đề nghị tất cả học viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung, tiếp thu kiến thức truyền đạt từ người hướng dẫn, nắm vững chức năng, cách thức sử dụng phần mềm, cần trao đổi những khó khăn, các chức năng, thao tác chưa phù hợp khi sử dụng phần mềm (trong thời gian dùng thử). Sau khi tập huấn cần khai thác, sử dụng hiệu quả các chức năng quản lý, khai thác của phần mềm.

Tap huan  4.jpgGiảng viên trình bày các nội dung lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được các nội dung cơ bản về khai thác báo cáo thu, chi theo mục lục ngân sách, theo sắc thuế, chi sự nghiệp, theo dõi dự toán, chi đầu tư, chi thường xuyên, tạm ứng … nguồn của đơn vị quan hệ ngân sách; khai thác báo cáo ngân sách, quyết toán tổng hợp thu chi (dành cho cán bộ cơ quan tài chính làm tổng hợp), quyết toán đơn vị (dành cho cán bộ cơ quan tài chính kiểm tra, báo cáo quyết toán chi tiết đơn vị).

Nguyễn Thanh Vỹ - P. QL ngân sách

True
Tổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànTổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022/PublishingImages/2022-05/41dddb7410e7d1b988f6_Key_17052022152415.jpg
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 28/02/2022 của Cụm thi đua số 1 về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022. Ngày 15/5/2022, Cụm thi đua số 1 tổ chức “Về nguồn” và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2022 tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát.
17/05/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

Qua chuyến đi về nguồn và ra quân Ngày chủ nhật xanh năm 2022 tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát nhằm mục đích cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong lực lượng đoàn viên thanh niên nói chung và tại các cơ sở đoàn trong Cụm thi đua số 1 (Cụm 1) nói riêng về hoạt động tình nguyện và bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức, từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp tại Di tích.

41dddb7410e7d1b988f6.jpg 

Về nguồn tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Bến Cát.

b04078eeb37d72232b6c.jpg 

Hoạt động ra quân trồng cây ngày chủ nhật xanh.

Nguyễn Hữu Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn

True
Sở Tài chính Bình Dương Chung tay hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022Thông tin hoạt độngTinTrần Trọng Nhân_P. QL GCSSở Tài chính Bình Dương Chung tay hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022/PublishingImages/2022-05/ATLD_Key_10052022145005.png
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; ngày 22/4/2022 Sở Tài chính đã phát động thực hiện phong trào với nội dung “Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.
06/05/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

Hàng năm, Đảng ủy - Ban Giám đốc đã tăng cường chỉ đạo đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại cơ quan. Thời gian phát động từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

ATLD.pngNguồn: Website

Triển khai tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa thiết thực của công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) cho cán bộ, công chức (CBCC) của cơ quan, thông qua các hoạt động hưởng ứng như:

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN cho CBCC tại cơ quan, bằng các tài liệu, hình ảnh phù hợp, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của bản thân và bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; triển khai các Chỉ thị về ATVSLĐ-PCCN của tỉnh thông qua Ngày pháp luật hàng tháng.

- Đôn đốc các phòng tự kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy … và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN do cơ quan nhà nước ban hành. 

- Lồng ghép nội dung về ATVSLĐ-PCCN trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc sinh hoạt của các phòng và lồng ghép vào tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC.

- Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc, sinh hoạt tại các phòng.

Qua hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022", đã hướng dẫn các phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng tùy theo điều kiện thực tế và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC trong việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, tạo ra văn hóa an toàn lao động tại cơ quan.

Trần Trọng Nhân - Văn phòng

True
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình DươngThông tin hoạt độngTinNguyễn Hoàng Tố Uyên_P. QL Giá-CSLễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2022-05/Ky ket 1_Key_06052022111812.jpg
Ngày 01/4/2022, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương
29/04/2022 12:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp có Bà Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cùng đại diện Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

Ky ket 1.jpg

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài chính và Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh tại buổi lễ ký kết.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp và nội dung thực hiện công tác định giá tài sản theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự giữa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương (Hội đồng định giá cấp tỉnh), Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Hội đồng định giá cấp huyện) với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Cơ quan điều tra Công an tỉnh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện), Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Quy chế; hầu hết ý kiến góp ý tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy chế cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019, Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018, Quyết định số 4108/QĐ-BCA ngày 09/8/2018, Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019. Theo đó, Quy chế phối hợp mới gồm có 3 chương và 9 Điều.

Ky ket 2.jpgCác đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp đã được ký kết với sự thống cao của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Tố Quyên - P. QL G-CS

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022/PublishingImages/2022-06/IMG_8470_Key_30062022142224.JPG
Thực hiện theo Kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng nhụ cầu nhiệm vụ hiện nay.
26/04/2022 3:00 CHYesĐã ban hành
IMG_8470.JPGToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 25/4/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

IMG_8463.JPGĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó cán bộ được coi là cái gốc của mọi công việc. Về công tác cán bộ, phải đánh giá đúng cán bộ, chú trọng, công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện "đủ đức, đủ tài", vững về kiến thức lý luận, tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng. Cán bộ và công tác cán bộ gắn liền với nhau, không thể tách rời. Muốn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phải hiểu cán bộ, đánh giá đúng cán bộ, phải khéo dùng cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phải nghiên cứu, học tập những quan niệm đúng đắn về cán bộ theo Bác thì mới có thể làm tốt công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác cán bộ là biện pháp tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng phát triển.

IMG_8472.JPGĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Duân cũng đã nêu ra một số giải pháp thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2022.

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

- Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2022.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. 

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3051632 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0