Tin Tức
Thứ 4, Ngày 17/01/2018, 17:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2018 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Sáng thứ Tư, ngày 17/01/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh – Báo cáo viên cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ (trừ các đồng chí trong Ban Giám đốc đã học).

IMG_6066.JPG

Toàn thể hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tuyên đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị cần tập trung trí tuệ, tư duy, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII).

IMG_6069.JPG

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phát biểu khai mạc hội nghị

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp phương pháp nghe giới thiệu nội dung, thảo luận và tự nghiên cứu.

Sau khi khai mạc hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 04 Nghị quyết được ban hành ngày 25/10/2017: Nghị quyết số 18-NQ/TW " về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới".

IMG_6075.JPG

Đồng chí Nguyễn Minh Nghĩa – Báo cáo nội dung tại hội nghị

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Gắn với việc thực hiện kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Đảng ủy khối, các đồng chí sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   1410
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2279477 14
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức