Tin Tức
Thứ 6, Ngày 29/09/2017, 16:45
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2017
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã soạn thảo và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung:

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, gồm các nội dung sau:

- Thẩm quyền quyết định bán trụ sở: đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bán trụ sở làm việc thuộc thẩm quyền của địa phương.

- Thẩm quyền chuyển đổi công năng: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý đã được phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phương thức bán tài sản công là niêm yết giá: Sau khi niêm yết công khai trong một thời gian nhất định, nếu chỉ có một tổ chức cá nhân đăng ký mua thì bán cho tổ chức cá nhân đó, nếu có nhiều tổ chức cá nhân đăng ký thì tổ chức đấu giá giữa những người đăng ký.

- Xử lý tài sản trong trường hợp đấu giá không thành: Bán chỉ định trong trường hợp đấu giá từ lần 2 trở lên mà đã hết thời hạn đăng ký chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Tại Điều này đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất với ngành Tài nguyên và Môi trường, ngành Tư pháp trong quá trình hướng dẫn Luật Đất đai và Luật Đấu giá vì các quy định trước đây chưa thống nhất với nhau.

- Cơ quan làm chủ tài khoản tạm giữ quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công: Sở Tài chính đối với tài sản công của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Bộ Tài chính đối với tài sản công của cơ quan nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

- Phân cấp thẩm quyền quyết định cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: do hiện nay có rất ít đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên vì vậy nên phân cấp chung đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quản lý số tiền thu được từ sử dụng tài sản công tại đơn vị vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh: phần còn lại sau khi trừ các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đơn vị được quản lý, sử dụng theo quy định của chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các trường hợp cơ quan, tổ chức đơn vị phải thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán: định kỳ 5 năm một lần.

- Về mua sắm tập trung: theo Luật Đấu thầu có 2 chủ thể tham gia thực hiện là chủ đầu tư và người có thẩm quyền. Luật Đấu thầu quy định chủ đầu tư là người trực tiếp quản lý vốn được giao theo Luật Ngân sách do vậy sẽ là chủ thể trực tiếp quản lý và sử dụng số tiền được giao theo quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền (phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu..), tuy nhiên nếu thực hiện mua sắm tập trung thì chủ đầu tư sẽ mất đi nhiệm vụ cơ bản về trình tự được quy định của Luật Đấu thầu, do đó đề nghị xem lại các quy định hiện hành trước khi ban hành Nghị định.

            Các nội dung trên là những nội dung cơ bản ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản, dự kiến sẽ ban hành từ ngày 01/01/2018./.

Nguyễn Thanh Tâm - PP. Giá- Công sản
Lượt người xem:  Views:   1447
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1933946 19
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức