Tin Tức
Thứ 3, Ngày 07/04/2015, 03:32
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2015
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
22-01-2015 - Webmaster
     Ngày 13/01/2015, tại Hội trường A, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. 

Chủ trì Hội nghị, Ông Võ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phồ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục năm 2015 của tỉnh Bình Dương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2015, triển khai các luật vừa được Quốc hội thông qua; các văn bản có liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, cụ thể:

     a) Triển khai, phổ biến sâu rộng và chỉ đạo thực hiện các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2015 như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Công chứng, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư công, Luật Hải quan, Luật Xây dựng, Luật nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Kinh doanh bất động sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

     b) Triển khai các luật, nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong thời gian tới như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật.

     c) Tiếp tục phổ biến các văn bản luật có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân trong các lĩnh vực: Dân sự; đất đai; an toàn giao thông; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống mua bán người; phòng, chóng mại dâm, ma túy; phòng, chóng HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng – an ninh…

     2. Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo kế hoạch

     3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 04-KL/TW và các Đề án của Quyết định số 1133/QĐ-TTg về phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật

     4. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính và tư vấn xúc tiến đầu tư cho tổ chức và công dân tại khu hành chính mở của Trung tâm hành chính tỉnh

     5. Nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động hòa giải ở cơ sở

     6. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt “Ngày pháp luật”

     7. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

     8. Hướng dẩn xây dựng hương ước, quy ước của khu phố, ấp phù hợp với quy định của pháp luật và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

     9. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

     10. Sơ kết, tổng kết và thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

                                                                                                                  Nguyễn Thanh Ngọc - TP.Pháp chế


Lượt người xem:  Views:   1256
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195874 47
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức