Lĩnh vực Thanh tra Tài chính

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 26
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
173/2015/TTLT-BTC-TTCP20/07/2015Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ, Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
2Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.06/05/2015Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáoVăn bản đang có hiệu lực
 
3Luật số 65/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam06/05/2015Văn bản đang có hiệu lực
 
4Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính.14/04/2015Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính đối với Dự án đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
5Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ.14/04/2015Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.Văn bản đang có hiệu lực
 
6Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ.14/04/2015Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.Văn bản đang có hiệu lực
 
7Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ14/04/2015Quy trình giải quyết tố cáoVăn bản đang có hiệu lực
 
8Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17 thán 7 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ.14/04/2015Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.Văn bản đang có hiệu lực
 
9Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007.14/04/2015Văn bản đang có hiệu lực
 
10Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính.14/04/2015Ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1147902 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0