Lĩnh vực Thanh tra Tài chính

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 33
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
136/2018/QH1421/11/2018Luật Phòng, chống tham nhũngVăn bản đang có hiệu lực
 
225/2018/QH1412/06/2018Luật Tố cáoVăn bản đang có hiệu lực
 
302/2016/TT-TTCP20/10/2016Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhVăn bản đang có hiệu lực
 
473/2015/TTLT-BTC-TTCP20/07/2015Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ, Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
510/2014/TT-TTCP24/11/2014Thông tư Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổiVăn bản đang có hiệu lực
 
605/2014/TT-TTCP16/10/2014Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh traVăn bản đang có hiệu lực
 
702/2011/QH1311/11/2013Luật Khiếu nạiVăn bản đang có hiệu lực
 
807/2013/TT-TTCP31/10/2013Thông tư Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhVăn bản đang có hiệu lực
 
906/2013/TT-TTCP30/09/2013Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáoVăn bản đang có hiệu lực
 
1059/2013/NĐ-CP17/06/2013Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũngVăn bản đang có hiệu lực
 
1176/2012/NĐ-CP03/10/2012Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáoVăn bản đang có hiệu lực
 
1275/2012/NĐ-CP03/10/2012Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiVăn bản đang có hiệu lực
 
1386/2011/NĐ-CP22/09/2011Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traVăn bản đang có hiệu lực
 
141602/QĐ-BTC05/07/2011Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính đối với Dự án đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
1556/2010/QH1215/11/2010Luật Thanh traVăn bản đang có hiệu lực
 
1604/2010/TT-TTCP26/08/2010Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.Văn bản đang có hiệu lực
 
1704/2010/TT-TTCP26/08/2010Thông tư Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.Văn bản hết hiệu lực
 
1802/2010/TT-TTCP02/03/2010Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.Văn bản hết hiệu lực
 
1901/2009/TT-TTCP15/12/2009Quy trình giải quyết tố cáoVăn bản hết hiệu lực
 
2001/2007/QH1204/08/2007Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.Văn bản hết hiệu lực
 
2133/2007/QĐ-BTC15/05/2007Ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.Văn bản đang có hiệu lực
 
2247/2007/NĐ-CP27/03/2007Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.Văn bản đang có hiệu lực
 
23136/2006/NĐ-CP14/11/2006NGhị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáoVăn bản hết hiệu lực
 
2464/2006/QĐ-BTC08/11/2006Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính.Văn bản đang có hiệu lực
 
25120/2002/NĐ-CP20/10/2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.Văn bản hết hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2329866 28
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0