Lĩnh vực Thương mại - Đầu tư

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 13
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
102/2020/TT-BXD 20/07/2020Thông tu sửa đổi, bổ sung một số điều cảu 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
2108/NQ-CP17/07/2020Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
316/2019/TT-BXD26/12/2019Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
464/2018/TT-BTC30/07/2019Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
506/2019/TT-BTC28/01/2019Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
63329/QĐ-UBND24/11/2017Quyết định về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thầm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo thông Thông tư số 85/2017/TT-BTCVăn bản đang có hiệu lực
 
72893/QĐ-UBND24/10/2017Quyết định về việc ban hành hệ thống các mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công theo Thông tư số 82/2017/TT-BTCVăn bản đang có hiệu lực
 
882/2017/TT-BTC15/08/2017Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
985/2017/TT-BTC15/08/2017Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo tiến độ ngân sách hằng nămVăn bản đang có hiệu lực
 
10167/2016/NĐ-CP27/12/2016Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuếVăn bản đang có hiệu lực
 
1109/2016/TT-BTC18/01/2016Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
1290/2015/TTLT-BTC-BKHĐT20/07/2015Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa hoc Công nghệ, Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với xúc tiến đầu tư.Văn bản đang có hiệu lực
 
1333/2007/TT-BTC09/04/2010Hướng dẫn quyết toán dự án vốn hoàn thành thuộc ngồn vốn Nhà nước.Văn bản hết hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1934026 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0