Lĩnh vực Thương mại - Đầu tư

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 16
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
115/2021/TT-BTC18/02/2021Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
210/2021/NĐ-CP09/02/2021Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
306/2021/NĐ-CP26/01/2021Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
402/2020/TT-BXD 20/07/2020Thông tu sửa đổi, bổ sung một số điều cảu 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
5108/NQ-CP17/07/2020Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Văn bản đang có hiệu lực
 
616/2019/TT-BXD26/12/2019Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngVăn bản đang có hiệu lực
 
764/2018/TT-BTC30/07/2019Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
806/2019/TT-BTC28/01/2019Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
93329/QĐ-UBND24/11/2017Quyết định về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thầm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo thông Thông tư số 85/2017/TT-BTCVăn bản đang có hiệu lực
 
102893/QĐ-UBND24/10/2017Quyết định về việc ban hành hệ thống các mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công theo Thông tư số 82/2017/TT-BTCVăn bản đang có hiệu lực
 
1182/2017/TT-BTC15/08/2017Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư côngVăn bản đang có hiệu lực
 
1285/2017/TT-BTC15/08/2017Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo tiến độ ngân sách hằng nămVăn bản đang có hiệu lực
 
13167/2016/NĐ-CP27/12/2016Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuếVăn bản đang có hiệu lực
 
1409/2016/TT-BTC18/01/2016Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
1590/2015/TTLT-BTC-BKHĐT20/07/2015Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa hoc Công nghệ, Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với xúc tiến đầu tư.Văn bản đang có hiệu lực
 
1633/2007/TT-BTC09/04/2010Hướng dẫn quyết toán dự án vốn hoàn thành thuộc ngồn vốn Nhà nước.Văn bản hết hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2330020 28
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0