Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 113
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
140/2018/TT-BTC04/05/2018Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và coogn ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phầnVăn bản đang có hiệu lực
 
241/2018/TT-BTC04/05/2018Thông tư hướng dẫn một số nooijj dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanhnghieepj khi chuyển DNNN và Công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
312/2018/TT-BTC31/01/2018Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữu 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ. Văn bản đang có hiệu lực
 
4146/2017/TT-BTC29/12/2017Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casinoVăn bản đang có hiệu lực
 
55498/UBND-KTTH04/12/2017Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về xử lý vướng mắt trogn việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
6126/2017/NĐ-CP16/11/2017Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công tu cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
7122/2017/NĐ-CP13/11/2017Nghị định Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt NamVăn bản đang có hiệu lực
 
897/2017/TT-BTC27/09/2017Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát viên, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủVăn bản đang có hiệu lực
 
993/2017/TT-BTC19/09/2017Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.Văn bản đang có hiệu lực
 
1041/2017/QĐ-TTg15/09/2017Quyết định Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quanrl lýVăn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1000051 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0