Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 117
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
183/2018/TT-BTC30/08/2018Thông tư Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướcVăn bản đang có hiệu lực
 
269/2018/TT-BTC08/08/2018Thông tư hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/7/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
369/2018/TT-BTC08/08/2018Thông tư hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị đinh số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.,Văn bản đang có hiệu lực
 
459/2018/TT-BTC 16/07/2018Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.Văn bản đang có hiệu lực
 
540/2018/TT-BTC04/05/2018Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và coogn ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phầnVăn bản đang có hiệu lực
 
641/2018/TT-BTC04/05/2018Thông tư hướng dẫn một số nooijj dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanhnghieepj khi chuyển DNNN và Công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
712/2018/TT-BTC31/01/2018Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữu 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ. Văn bản đang có hiệu lực
 
8146/2017/TT-BTC29/12/2017Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casinoVăn bản đang có hiệu lực
 
95498/UBND-KTTH04/12/2017Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về xử lý vướng mắt trogn việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.Văn bản đang có hiệu lực
 
10126/2017/NĐ-CP16/11/2017Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công tu cổ phần.Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1147932 51
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0