Lĩnh vực Giá - Công sản

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 17
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
167/2021/NĐ-CP15/07/2021Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản côngVăn bản đang có hiệu lực
 
229/2020/TT-BTC17/04/2020Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.Văn bản đang có hiệu lực
 
334/2018/QĐ-UBND20/12/2018Quyết định V/v ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
4116/2018/TT-BTC28/11/2018Thông tư Quy định chế độ báo cáo giá thị trườngVăn bản đang có hiệu lực
 
503/2018/QĐ-UBND09/02/2018Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trênđất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 củ UBND tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
601/2018/QĐ-UBND19/01/2018Quyết định V/v quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
716/2017/QĐ-UBND21/07/2017Quyết định V/v quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
807/2017/QĐ-UBND 17/02/2017Quyết định V/v quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
9304/2016/TT-BTC15/11/2016Thông tư Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máyVăn bản đang có hiệu lực
 
1025/2015/QĐ-UBND22/07/2015Quyết định V/v Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản hết hiệu lực
 
1159/2014/QĐ-UBND22/12/2014Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản hết hiệu lực
 
1261/2014/QĐ-UBND22/12/2014Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản hết hiệu lực
 
1342/2014/QĐ-UBND04/12/2014Quyết định V/v Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Binh DươngVăn bản hết hiệu lực
 
1419/2012/QĐ-UBND30/05/2012Quyết định V/v bổ sung Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản hết hiệu lực
 
1558/2011/QĐ-UBND19/12/2011Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cấy trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản hết hiệu lực
 
1655/2011/TT-BTC29/04/2011Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hoá, dịch vụ trong nước, giá hàng hoá nhập khẩu.Văn bản hết hiệu lực
 
1735/2008/QĐ-UBND08/08/2008Quyết định V/v quy định mức thu trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản hết hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2330009 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0