Lĩnh vực An ninh trật tự - An toàn XH

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 11
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
155/2016/QĐ-UBND20/12/2016Quyết định về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
2Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương15/04/2015Ban hành Quy định việc đóng góp, quản lý, sự dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản hết hiệu lực
 
3Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban tỉnh Bình Dương.15/04/2015Về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
4Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.15/04/2015Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Văn bản đang có hiệu lực
 
5Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.15/04/2015Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Văn bản đang có hiệu lực
 
6Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng.15/04/2015Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệVăn bản đang có hiệu lực
 
7Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ15/04/2015Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.Văn bản đang có hiệu lực
 
8Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ15/04/2015Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành luật dân quân tự vệ.Văn bản đang có hiệu lực
 
9Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương15/04/2015Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.Văn bản đang có hiệu lực
 
10Thông tư số 38/2010/TT-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Quốc phòng.15/04/2015Ban hành Danh mục mua sắm, sản xuất vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1147926 45
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0