Danh mục ngân sách
Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính 
Số Ký hiệu:
Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính 
Ngày ban hành:
14/04/2015 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Sở Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Ngày có Hiệu lực:
14/04/2015 
Trích yếu:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3448700 6
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0