Công khai số liệu dự toán ngân sách

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 26
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
1106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (biểu số 45/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
2106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (biểu số 44/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
3106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 43/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
4106/TB-STC 22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 (biểu số 42/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
5 106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 (biểu số 41/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
6106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 40/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
7106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 39/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
8106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức năm 2020 (biểu số 38/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
9106/TB-STC22/11/2019 Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 (biểu số 37/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
10106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 (biểu số 36/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
11 106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 (biểu số 35/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
12106/TB-STC22/11/2019Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 (biểu số 34/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
13106/TB-STC22/11/2019V/v Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 - Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 (biểu số 33/CK-NSNN).Văn bản đang có hiệu lực
 
143615/QĐ-UBND19/12/2018Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
15108/TB-STC 11/12/2018Thông báo V/v công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019Văn bản đang có hiệu lực
 
16Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 201101/07/2011Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2011Văn bản đang có hiệu lực
 
17Dự toán chi ngân sách địa phương năm 201101/07/2011Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011Văn bản đang có hiệu lực
 
18Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 201101/07/2011Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011Văn bản đang có hiệu lực
 
19Cân đối dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 201101/07/2011Cân đối dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2011Văn bản đang có hiệu lực
 
20Tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 201115/04/2011Tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2011Văn bản đang có hiệu lực
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2329901 26
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0