Thủ Tục Hành Chính
Kế hoạch số 1635/KH-STC ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính 

​Kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1635_KH-STC.pdf

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195722 29
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính