Thủ Tục Hành Chính
Báo cáo số 62/BC-STC ngày 13/02/2020 của Sở Tài chính 

​Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2019

62_BC-STC.pdf

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180966 38
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính