Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Thực hiện Giấy mời số 08/GM-CATTT ngày 08/6/2016 của Cục An toàn thôn tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), ngày 15/6/2016 Sở Tài chính tham gia tập ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về tiếp công ...
 
Ngày 08/6/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Hình ...
 
Ngày 02/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm ...
 
Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP để điều chỉnh mức lương cơ sở. Trong đó điều chỉnh những nội dung chủ yếu như sau:
 
Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP để điều chỉnh mức lương cơ sở. Trong đó điều chỉnh những nội dung chủ yếu như sau:
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác năm 2016 của Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính, được sự thống nhất của Ban Giám đốc, ngày 31/5/2016 tại Hội ...
 
Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và ...
 
​- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực ...
 
Để góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc mua sắm tài sản, giảm chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu; đảm bảo mua sắm tài ...
 
Hưởng ứng thư mời của Chi đoàn Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương, được sự chấp thuận của Ban giám đốc, Ban chấp hành ...
 
Ngày 15/4/2016, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 793/STC-NS về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 340/UBND-KTN ngày 04/02/2016 về việc giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện xác nhận ưu ...
 
Thực hiện Công văn số 371/UBND-KTTH ngày 15/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số ...
 
      Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1899793 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0