Cơ Cấu Tổ Chức
 
​LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG​1. Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốca) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở Tài chính, quyết định những công việc lớn, quan trọng của Sở Tài chính, chịu ...
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Cơ cấu tổ chức tháng 4/2024Cơ Cấu Tổ ChứcCơ cấu tổ chức tháng 4/2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/04/2024 9:00 SANoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 2022Cơ Cấu Tổ ChứcNguyễn Thanh Vỹ_BBTCơ cấu tổ chức tháng 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
15/04/2024 5:00 CHNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 3/2021Cơ cấu tổ chức tháng 3/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
17/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 11/2020Cơ Cấu Tổ ChứcTinCơ cấu tổ chức tháng 11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
27/10/2020 3:00 CHYesĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 05/2020Cơ Cấu Tổ ChứcCơ cấu tổ chức tháng 05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
04/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 7/2019Cơ Cấu Tổ ChứcTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCơ cấu tổ chức tháng 7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
01/07/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức tháng 4/2019Cơ Cấu Tổ ChứcCơ cấu tổ chức tháng 4/2019
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
08/04/2019 10:00 SANoĐã ban hành
Cơ cấu Tổ chức tháng 4/2018Cơ Cấu Tổ ChứcTinCơ cấu Tổ chức tháng 4/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
06/04/2018 4:00 CHYesĐã ban hành
Cơ cấu Tổ chức tháng 12/2017Cơ Cấu Tổ ChứcTinCơ cấu Tổ chức tháng 12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
03/12/2017 10:00 SAYesĐã ban hành
Cơ cấu Tổ chức tháng 12/2016Cơ Cấu Tổ ChứcTinCơ cấu Tổ chức tháng 12/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH  ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
30/11/2016 3:00 CHYesĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức 2015Cơ Cấu Tổ ChứcBài viếtCơ cấu tổ chức 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH  ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
22/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức 2012Cơ Cấu Tổ ChứcBài viếtCơ cấu tổ chức 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH  ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức 2012Cơ Cấu Tổ ChứcBài viếtCơ cấu tổ chức 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức 2012Cơ Cấu Tổ ChứcBài viếtCơ cấu tổ chức 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248492 52
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0