Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
66
 Thu quỹ an ninh trật tự
Người hỏi:  Hoàng Hải Ngày gửi: 26/08/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 31/08/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở Tài chính căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ - CP ngày 20/02/2016 thì ở xã phường không còn thu quỹ An ninh quốc phòng. Vậy trường hợp hội đồng nhân dân hu...
 Nghỉ việc theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018
Người hỏi:  Trần Hà Ngày gửi: 19/08/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 20/08/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Tôi có một vướng mắc như sau: Tôi làm ở xã, năm 2019, tôi có nghỉ tinh giảm biên chế và đã hưởng chế độ theo Nghị quyết 15/20...
 Đặt hàng theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ.
Người hỏi:  Nguyễn Hoàng Long Ngày gửi: 06/07/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 08/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính ! Xí nghiệp công trình công cộng nhận đặt hàng vận chuyển thu gom rác theo đặt hàng của UBND huyện thì áp dụng hình thức đặt hàng theo điểm a,...
 Chế độ lương Lực lượng 113 bán chuyên trách cấp huyện
Người hỏi:  Phan Văn Anh Ngày gửi: 01/07/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 06/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng 113 bán chuyên trách t...
 Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ khoán vá vỏ xe ô tô hàng tháng.
Người hỏi:  Nguyễn Vinh Quang Ngày gửi: 30/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 01/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Dương Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 100% chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016. Trong ...
 Chi phí cho Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện
Người hỏi:  Nguyễn Văn Huyên Ngày gửi: 23/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 01/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện do UBND huyện thành lập, chủ tịch HĐ là lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng các thành viên là các cơ ...
 Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế !
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 02/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 04/06/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính Căn cứ Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 về xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế; Nghị quyết số 15/2018/NQ...
 Hướng dẫn hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát thi công (dự án sửa chữa thường xuyên)
Người hỏi:  Đinh Thị Xinh Ngày gửi: 02/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 04/06/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hiện nay, Chủ đầu tư chúng tôi đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án sửa chữa trụ sợ đơn vị từ nguồn vốn chi thường xuyên. Trong đó gói thầu ...
 Điều tiết thu phạt
Người hỏi:  phạm xuân hưng Ngày gửi: 28/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 29/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở tài chính ! 1. Theo quy định tại điểm i Điều 13 Nghị định số 163/NĐ-CP "Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của phá...
 Chế độ phụ cấp phân loại xã
Người hỏi:  Nguyễn Hoàng Long Ngày gửi: 27/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 28/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính, xin quý sở cho tôi hỏi về chế độ phụ cấp phân loại xã: Thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 có hiệu lực ngày 25/6/2019, t...
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1899905 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0