Thủ Tục Hành Chính
Báo cáo số 332/BC-STC ngày 23/11/2021 của Sở Tài chính 

​Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chnhs năm 2021

332_BC-STC.pdf

332_BAO_CAO_CCHC__NAM_2021_(PHU_LUC).pdf

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4261336 52
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính