Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
46
 Cách tính chế độ theo nghi định 108 và 113
Người hỏi:  Lê huy Ngày gửi: 12/02/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 19/02/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: 
Câu hỏi: Cách tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi. theo Điểm a, Khoản 1,
 Hướng dẫn chi công tác phí cho Hội đồng định giá tố tụng hình sự cấp huyện
Người hỏi:  Nguyễn Văn Huyên Ngày gửi: 05/12/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 19/12/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Câu hỏi: Hướng dẫn chi các chi phí của Hội đồng định giá tài sản (trong tố tụng hình sự): Theo Khoản 3 Điều 6, Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018, thì quy đị...
 Giải quyết chế độ cho đối tượng bị tinh giản
Người hỏi:  Hoàng Thị Nhật Thảo Ngày gửi: 11/12/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 13/12/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Tôi muốn hỏi nội dung như sau: Ông Nguyễn Đình Thế - chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân. Có thời gian công tác từ tháng 6/1996 đến tháng 12/2019. Thời gian tinh giản là...
 văn bản
Người hỏi:  trần thị kim phụng Ngày gửi: 12/11/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 18/11/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: văn bản hướng dẫn chế độ phụ cấp cho clb phòng chống tội phạm
 Làm rõ quy định của Biểu mức thu phí giới thiệu việc làm (ban hành kèm theo Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016)
Người hỏi:  Nguyễn Tiến Kiệt Ngày gửi: 05/10/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 07/10/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: 1. Cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề cần được giải đáp - Biểu mức thu phí giới thiệu việc làm ban hành kèm theo Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 (sau đây ...
 Đề nghị làm rõ ý của Công văn số 2045/STC-NS ngày 08/7/2019 của Sở tài chính tỉnh bình Dương
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 31/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 23/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Ngày 08/7/2019 Sở Tài chính có Công văn số 2045/STC-NS trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong đó có 01 ý tôi chưa rõ. Đề nghị Sở Tài chính giải thích rõ hơn. ...
 Sử dụng nguồn kinh phí tự chủ (nguồn 13) để sửa chữa nhỏ trụ sở
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 01/08/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 13/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính ! Trường hợp đơn vị sử dung nguồn 13 để sửa chữa trụ sở dưới 500 triệu thì có phải áp dung thông tư 92/2017/TT-BTC là phải có phê duyệt dự toá...
 Chế độ tinh giản đối với cán bộ công chức xã
Người hỏi:  Nguyễn Trần Vi Thảo Ngày gửi: 08/08/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 13/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Đối với công chức xã thuộc diện tinh giản biên chế năm 2019, quá trình công tác có thời gian 2 năm 8 tháng (tư tháng 10/2001 đến tháng 5/2004) giữ chức vụ không chu...
 Vướng mắc Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 09/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 31/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Dương Căn cứ công văn số 3633/STC-NS tháng 12 năm 2018 của Sở tài chính gửi Kho bạc Bến Cát có quy định tại mục 2 là: Trường hợp th...
 Về chế độ công tác phí
Người hỏi:  Nguyễn Oanh Ngày gửi: 24/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 30/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Cho tôi hỏi: Chế độ khoán xăng cho cá nhân sử dụng ô tô cá nhân đi công tác theo TT40: "Tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự t...
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1625041 10
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0