Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
62
 Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ khoán vá vỏ xe ô tô hàng tháng.
Người hỏi:  Nguyễn Vinh Quang Ngày gửi: 30/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 01/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Dương Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 100% chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016. Trong ...
 Chi phí cho Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện
Người hỏi:  Nguyễn Văn Huyên Ngày gửi: 23/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 01/07/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện do UBND huyện thành lập, chủ tịch HĐ là lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng các thành viên là các cơ ...
 Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế !
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 02/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 04/06/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính Căn cứ Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 về xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế; Nghị quyết số 15/2018/NQ...
 Hướng dẫn hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát thi công (dự án sửa chữa thường xuyên)
Người hỏi:  Đinh Thị Xinh Ngày gửi: 02/06/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 04/06/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hiện nay, Chủ đầu tư chúng tôi đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án sửa chữa trụ sợ đơn vị từ nguồn vốn chi thường xuyên. Trong đó gói thầu ...
 Điều tiết thu phạt
Người hỏi:  phạm xuân hưng Ngày gửi: 28/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 29/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở tài chính ! 1. Theo quy định tại điểm i Điều 13 Nghị định số 163/NĐ-CP "Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của phá...
 Chế độ phụ cấp phân loại xã
Người hỏi:  Nguyễn Hoàng Long Ngày gửi: 27/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 28/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính, xin quý sở cho tôi hỏi về chế độ phụ cấp phân loại xã: Thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 có hiệu lực ngày 25/6/2019, t...
 Về việc chi trả kinh phí đo đạc để xác định diện tích đất vi phạm.
Người hỏi:  Phan Nhật Tân Ngày gửi: 14/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 28/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính! Tại Khoản c, Điều 8, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ có quy định: “Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích th...
 Thủ tục chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh
Người hỏi:  Nguyễn Hoàng Trung Ngày gửi: 22/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 26/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kinh gửi ban lãnh đạo. Hiện nay công ty tôi đang kinh doanh các dòng thiết bị công nghiệp, các dụng cụ đo điện (ampe kìm, đồng hồ vạn năng...), công cụ dụng cụ máy ...
 Xin được hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Người hỏi:  Phan Văn Anh Ngày gửi: 11/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 18/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Xin được hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Tại Điểm a, c, d, Khoản 1, Điều 4 của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐ...
 Quyết toán hoàn thành đối với dự án (đồ án) quy hoạch phân khu, chi tiết sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế
Người hỏi:  Nguyễn Văn Huyên Ngày gửi: 04/05/2020 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 06/05/2020 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư (Phòng QLĐT) thực hiện xong nhiệm vụ lập đồ án đối với dự án (đồ án) quy hoạch phân khu, chi tiết,... sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế. Như...
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763559 36
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0