Danh sách câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
43
 văn bản
Người hỏi:  trần thị kim phụng Ngày gửi: 12/11/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 18/11/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: văn bản hướng dẫn chế độ phụ cấp cho clb phòng chống tội phạm
 Làm rõ quy định của Biểu mức thu phí giới thiệu việc làm (ban hành kèm theo Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016)
Người hỏi:  Nguyễn Tiến Kiệt Ngày gửi: 05/10/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 07/10/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: 1. Cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề cần được giải đáp - Biểu mức thu phí giới thiệu việc làm ban hành kèm theo Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 (sau đây ...
 Đề nghị làm rõ ý của Công văn số 2045/STC-NS ngày 08/7/2019 của Sở tài chính tỉnh bình Dương
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 31/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 23/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Ngày 08/7/2019 Sở Tài chính có Công văn số 2045/STC-NS trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong đó có 01 ý tôi chưa rõ. Đề nghị Sở Tài chính giải thích rõ hơn. ...
 Sử dụng nguồn kinh phí tự chủ (nguồn 13) để sửa chữa nhỏ trụ sở
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 01/08/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 13/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính ! Trường hợp đơn vị sử dung nguồn 13 để sửa chữa trụ sở dưới 500 triệu thì có phải áp dung thông tư 92/2017/TT-BTC là phải có phê duyệt dự toá...
 Chế độ tinh giản đối với cán bộ công chức xã
Người hỏi:  Nguyễn Trần Vi Thảo Ngày gửi: 08/08/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 13/08/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Đối với công chức xã thuộc diện tinh giản biên chế năm 2019, quá trình công tác có thời gian 2 năm 8 tháng (tư tháng 10/2001 đến tháng 5/2004) giữ chức vụ không chu...
 Vướng mắc Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 09/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 31/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Dương Căn cứ công văn số 3633/STC-NS tháng 12 năm 2018 của Sở tài chính gửi Kho bạc Bến Cát có quy định tại mục 2 là: Trường hợp th...
 Về chế độ công tác phí
Người hỏi:  Nguyễn Oanh Ngày gửi: 24/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 30/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Cho tôi hỏi: Chế độ khoán xăng cho cá nhân sử dụng ô tô cá nhân đi công tác theo TT40: "Tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự t...
 Nguồn kinh phí chi trả thôi việc cho người hoạt động KCT xã theo QĐ 73/2011/QĐ-UBND
Người hỏi:  Huỳnh Thị Bắc Hạnh Ngày gửi: 27/06/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 26/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Tới đây đơn vị tôi sẽ thực hiện chi trợ cấp nghỉ việc cho những người hoạt động không chuyên trách xã, theo điểm a, khoản 1, điều 15, QĐ...
 Bố trí nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ
Người hỏi:  Phạm Xuân Hưng Ngày gửi: 15/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 24/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Kính gửi Sở Tài chính ! Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 39 của Luật NSNN năm 2015 thì Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm ...
 Phụ cấp đặc thù quân sự
Người hỏi:  Trannhung Ngày gửi: 01/07/2019 
Cơ quan trả lời:  Sở Tài Chính Ngày trả lời: 10/07/2019 
Trạng thái:  Đã trả lời
Nội dung: Cho tôi hỏi phần hỗ trợ bằng cấp theo Quyết định 73.2011 của UBND tỉnh Bình Dương có được tính vào 50% phụ cấp đặc thù của quân sự hay không?
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1479280 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0