Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán chi phí trong công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sửa chữa các trường học, đường giao thông, kênh rạch, công viên, nghĩa trang,… (không liên quan trực tiếp đến hoạt động của đơn vị) từ nguồn vốn sự nghiệp.
Người gửi: Nguyễn Văn Huyên Ngày gửi: 14/4/2020 15:26:54 CH
Lĩnh vực: Tài chính Số lượt người xem: 110
Nội dung: Đối với các dự án có chi phí thực hiện trên 500tr, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tổ chức lập báo cáo KTKT và trong đó có xác định các chi phí liên quan đến công tác đấu thầu (lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…) và phê duyệt cùng báo cáo KTKT. Như vậy, đơn vị có được sử dụng các chi phí liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu đã được duyệt này để thanh toán cho nhà thầu hay là bắt buộc phải sử dụng chi phí (nguồn thu) tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC để chi. Giả sử bắt buộc phải sử dụng các khoản thu tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC để chi thì khi chênh lệch thiếu thì có được sử dụng nguồn đã phê duyệt trong báo cáo KTKT để chi bù hay không? Xin chân thành cảm ơn quý Sở!
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Nguyễn Thành Tài - P. QL Ngân sách
Ngày trả lời: 23/4/2020 08:06:10 SA
Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của độc giả, Sở Tài chính trả lời như sau:

1. Việc tổng hợp các chi phí (lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…) và phê duyệt cùng báo cáo kinh tế kỹ thuật để xác định tổng mức đầu tư.

2. Về nguồn kinh phí chi trả: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 58/2016/TT-BTC, nếu không đủ thì sử dụng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) để thanh toán các khoản chênh lệch.

Trân trọng./.

Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn trả lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Đơn vị ban hành

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2102371 2
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Hỏi Đáp Công Dân