Tin Tức
Thứ 4, Ngày 08/05/2024, 09:00
Giới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/05/2024 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư
Thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua.

Ngày 19/4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện và hoàn thành tốt nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh thông qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, cụ thể:

-   Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2024, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-   Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/01/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

-   Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đảm bảo đầy đủ các nội dung, khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo quy định. Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong đó lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết; hướng dẫn các đầu tư chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ mẫu để chủ đầu tư tham khảo nhằm rút ngắn thời gian, tránh lãng phí nguồn lực.

-   Trên cơ sở danh mục thứ tự ưu tiên đầu tư của các ngành, lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa thật sự cấp thiết, cấp bách, phát huy hiệu quả không cao, không tạo ra dư địa phát triển để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và nhu cầu bổ sung vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, dự án cấp thiết, bức xúc, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và nội tỉnh.

-   Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công để tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy giải ngân các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

-   Thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh" năm 2024, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp do nguyên nhân chủ quan; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiên cứu nội dung cụ thể tại Chỉ thị số 10/CT-UBND để nghiêm túc triển khai thực hiện.

  Tải về 10-CT.signed.pdf(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).​

Lượt người xem:  Views:   407
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248400 47
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức