Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/04/2024, 19:00
Sở Tài chính tổ chức Tổng kết Cụm thi đua khối Kinh tế - Tổng hợp năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/04/2024 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện thi đua của từng đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp, sáng ngày 25/4/2024 tại Hội trường Sở tài chính, Khối trưởng thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp (Sở Tài chính) tổ chức tổng kết công tác thi đua Khối năm 2023.

Thi dua 2023 _ Toan canh.jpg Toàn cảnh buổi tổng kết.

Đến dự tổng kết có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Đại diện Cụm trưởng, Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng Sở Tài chính, ông Huỳnh Tự Trọng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, các ông, bà là đại diện các cơ quan Khối thi đua Kinh tế - Tổng hợp trong cụm.

Thi dua 2023 _ Van.jpg 

Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh văn phòng Sở Tài chính thông qua các báo cáo.

Tại buổi tổng kết, Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh văn phòng Sở Tài chính, đại diện Cụm trưởng thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023 Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp.

Trong năm 2023, các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã tập trung phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã phát động thi đua năm 2023, các cơ quan trong khối đã xây dựng, ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua, đồng thời tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và tổ chức ký kết giao ước thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung tỉnh Bình Dương.

Tại buổi tổng kết đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 với các nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện Chị thị số 19/CT-TTG ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001:2015 tại cơ quan; tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên duy trì việc chấp hành quy chế làm việc và nội quy của cơ quan; thực hiện tốt công tác kê khai tài sản và thu nhập của CBCC theo đúng quy định; xây dựng các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát động phong trào Thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2024; triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác đã đăng ký; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để làm nồng cốt phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao và đổi mới chất lượng công tác thi đua.

Thông qua buổi tổng kết, dựa trên báo cáo kết quả thực hiện thi đua của từng đơn vị, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp (Sở Tài chính) đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với các danh hiệu: Tặng cờ thi đua năm 2023 cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh, tập thể Sở Tài chính; tặng bằng khen 03 tập thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và đề nghị tặng bằng khen cho các Thủ trưởng các cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua của Khối.

pThi dua 2023 _ Van.jpg

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cũng trong buổi tổng kết đã đề xuất thống nhất bầu Khối trưởng là Sở Giao thông vận tải, Khối phó là Ban quản lý các Khu công nghiệp và đại diện các cơ quan trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thi dua 2023 _ Huan.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi tổng kết.

Phát biểu kết thúc buổi tổng kết, ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính gửi lời cám ơn đến thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã tín nhiệm bầu chọn Sở Tài chính làm Khối trưởng trong năm 2023. Với vai trò là Khối trưởng, Sở Tài chính đã nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các thành viên trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng các thành viên trong Khối hoàn thành các mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2024.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)


Lượt người xem:  Views:   399
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248594 36
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức