Tin Tức
Thứ 2, Ngày 11/03/2024, 10:00
Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2024 | Nguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sách
Thực hiện Công văn số 637/UBND-NC ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành văn bản triển khai thực hiện nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND như sau:

1. Về xây dựng và giao dự toán

UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã phường, thị trấn căn cứ định mức chi quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND và hướng dẫn tại Khoản 5 Công văn số 4386/UBND-NC để xây dựng, bố trí và quyết định giao dự toán.

 2. Nguồn kinh phí thực hiện

 - Nguồn kinh phí chi trả lương, phụ cấp của cán bộ công chức, không chuyên trách tăng thêm giữa Nghị quyết số 56/NQ-HĐND với Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2023/TT-BTC.

 - Đối với các chính sách, chế độ chi còn lại cho cán bộ công chức, không chuyên trách tăng thêm giữa Nghị quyết số 56/NQ-HĐND với Quyết định số 3885/QĐ-UBND và Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND do ngân sách địa phương đảm nhận theo phân cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương có văn bản phản hồi về Sở Tài chính để được hướng dẫn kịp thời.

Các văn bản đính kèm:  Tải về 05_2023_NQ-HĐND.pdf,  Tải về 56_NQ-HĐND.pdf,  Tải về 21_2019_NQ-HĐND.pdf,  Tải về 50_2023_TT-BTC.pdf,  Tải về 3885_QĐ-UBND.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - P.QLNS

Lượt người xem:  Views:   312
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248454 44
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức