Tin Tức
Thứ 5, Ngày 29/02/2024, 17:00
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/02/2024 | Trần Hữu Thế_Thanh tra viên
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2024, ngày 27/02/2024 Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 621/KH-STC Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Với mục đích: xác định PCTN, TC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các điều kiện dẫn đến tham nhũng trong các hoạt động của Sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC) nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ban Giám đốc trong công tác PCTN, TC; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức trong công tác PCTN, TC nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với yêu cầu: thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, TC, kịp thời nâng cao nhận thức của CBCC đối với công tác đấu tranh PCTN, TC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các văn bản, chính sách, chế độ, các quy trình công tác, xử lý giải quyết thực thi công vụ, công việc của đơn vị nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

Theo đó, Sở Tài chính đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN,TC. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan như: công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC; thực hiện chuyển đổi công tác của CBCC; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt,…

Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 tại Sở Tài chính được tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở, định kỳ có báo cáo tổng hợp theo quy định.

Chi tiết tại văn bản đính kèm. 

Tải về 621_KH-STCpdf.pdf

Trần Hữu Thế - TT

Lượt người xem:  Views:   369
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248480 50
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức