Tin Tức
Thứ 4, Ngày 31/01/2024, 10:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, kế hoạch năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2024 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Toan canh_TK dang 2023.jpgHội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 26/01/2024 tại Hội trường Sở, đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó bí thư, Phó giám đốc, Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Nham_TK dang 2023.jpgĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm - Đảng Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở thông qua các báo cáo.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm – Đảng Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ và các Ban đảng của Đảng ủy khối trong công tác xây dựng đảng, đảng viên toàn đảng bộ luôn có nhận thức đúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, Đảng bộ Sở Tài chính đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra trong năm 2023, cụ thể:

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Đảng ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng có tầm quan trọng trong công tác đảng, từ đó đã thường xuyên chú trọng trong việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, thống nhất trong tư tưởng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra.

Công tác tổ chức, cán bộ: Đảng ủy thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo tư tưởng, chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền kịp thời theo các văn bản, tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Sở.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc. Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Sở Tài chính, Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng: công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy quan tâm, lãnh đạo chính quyền Sở Tài chính hàng năm xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định; triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ đến từng phòng chuyên môn, cán bộ đảng viên Luật phòng, chống tham nhũng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác dân vận, quy chế dân chủ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính: công tác dân vận được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt, tuyên truyền công tác phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bênh Covid-19, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp các quỹ đền ơn, đáp nghĩa, công tác xã hội.

Lãnh đạo hoạt động công tác đoàn thể: Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị thuộc sở hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác năm 2023, hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Vinh_TK dang 2023.jpg​Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ủy ban kiểm tra thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính đã thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính đã bám sát nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của đơn vị kịp thời, qua đó làm cơ sở để các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong năm 2023, qua công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành, trong đảng bộ không có tổ chức đảng (chi bộ) hay đảng viên nào vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật; Đảng bộ Sở Tài chính không có phát sinh trường hợp nào về đơn, thư khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, nên Đảng ủy không tổ chức thực hiện xử lý giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Huan_TK dang 2023.jpgĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó bí Thư Đảng ủy phát biểu, điều hành Hội nghị.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến đối với các văn kiện hội nghị, thông qua đó Đảng ủy sẽ chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung trong văn kiện hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã tặng giấy khen tập thể Chi bộ 5 đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, tặng giấy khen cho 08 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trao tặng giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho đồng chí Lê Thụy Thùy Trang  đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm (2019-2023).

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Út_TK dang 2023.jpg 

Đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Tuyen_TK dang 2023.jpgĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.
Hanh_TK dang 2023.jpgĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, tặng giấy khen Chi bộ 5 đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Khen CN_TK dang 2023.jpg 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên -  Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đại diện Đảng ủy tặng giấy khen các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Trang_TK dang 2023.jpg​Đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, trao tặng giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho đồng chí Lê Thụy Thùy Trang – Bí thư Chi bộ 2 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm (2019-2023).
Lượt người xem:  Views:   345
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248561 39
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức