Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/04/2023, 17:00
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2023 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư
Phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương” năm 2023.

Ngày 28/3/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1357/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua "Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương" năm 2023.

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Kế hoạch số 1357/KH-UBND, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1132/STC-TCĐT ngày 11/4/2023 đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (QLDA) thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA

- Kịp thời báo cáo danh sách nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (nếu có) gửi đến Sở Tài chính để tổng hợp và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới trên địa bàn.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố nhập dự toán vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) cho các công trình, dự án kịp thời, đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, thực hiện đảm bảo thời gian quy định; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Đồng thời, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; quan tâm, kiện toàn bộ phận cán bộ thẩm tra quyết toán đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định; công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, Ban QLDA vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán và tham mưu xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, căn cứ báo cáo của Kho bạc Nhà nước cùng cấp, chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và có đề xuất biện pháp xử lý, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc cấp mình quản lý.

Các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiên cứu Kế hoạch số 1357/KH-UBND và Công văn số 1132/STC-TCĐT để thực hiện theo đúng quy định.

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).

Tải về 1132_STC-TCDT.pdf,  Tải về 1357_KH_UBND.pdf

Trần Ngọc Lan - TCĐT

Lượt người xem:  Views:   202
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3750172 41
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức