Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/04/2023, 17:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2023 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện theo Kế hoạch số 294-KH/ĐU ngày 04/4/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh Bình Dương.
HN 4-2023 (2).jpgToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 14/4/2023 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó trưởng ban tổ chức tuyên giáo - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

HN 4-2023 (1).jpgĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

 Theo Hồ Chí Minh, nhân dân là tập hợp gắn kết đa số người khác nhau về dân tộc, tôn giáo, giới tính, giai tầng, địa vị,... trong xã hội nhưng thống nhất thành một cộng đồng, cùng chung mục tiêu cách mạng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, trong đó công nhân - nông dân - trí thức là nền tảng. Nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, vừa là chủ, vừa là đối tượng lãnh đạo và phục vụ của cán bộ, đảng viên; nhân dân là chủ thể và lực lượng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Quan điểm "dân là gốc" của Đảng ta chính là sự tiếp nối bài học từ truyền thống dân tộc và kế thừa trực tiếp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân. Mặt khác, những nội dung của quan điểm đó không ngừng được hoàn thiện, ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở Bình Dương hiện nay: Tập trung đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin, lý tưởng, truyền thống cách mạng gắn với kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng từng bước tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế; Tích cực thực hiện hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ, năng lực có điều kiện phấn đấu rèn luyện, cọ sát với thực tiễn phát triển sinh động của tỉnh, tích cực tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp có chất lượng, đảm đương được yêu cầu nhiệm vụ cao hơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh Bình Dương hiện nay: Trong mọi công việc, Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", "quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy vị trí, vai trò, sức mạnh của nhân dân theo tôn chỉ "phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta", thực hiện nghiêm túc quan điểm: "Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi", quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân", Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương kiên quyết đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

HN 4-2023 (3).jpgĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Theo đó, để phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đảm bảo nhận thức đúng đắn và thực hiện "dân vận khéo".

Hai là, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Ba là, thực hành dân chủ là "chìa khóa" phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt.

Tóm lại, "trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   300
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3750248 50
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức