Tin Tức
Thứ 6, Ngày 23/12/2022, 09:00
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2022 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Thực hiện theo Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị.

IMG_9104.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị khai mạc vào 08 giờ 00 ngày 20/12/2022 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (chưa dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương tổ chức).

IMG_9122.JPGĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã trình bày Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)với các nội dung cơ bản:

- Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

- Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

- Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII.

- Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021.

- Công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 6 đã thống nhất ban hành các nghị quyết: Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới";  Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới";  Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kết luận số 45 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" với từng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cho từng Nghị quyết.

IMG_9132.JPGĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo nội dung tại Hội nghị.

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp ủy, các Chi bộ cần tập trung, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp; giúp cho các cấp ủy, các Chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   336
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3435108 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức