Tin Tức
Thứ 4, Ngày 30/11/2022, 15:00
Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2022 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

​Ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Theo đó, nội dung văn bản quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN do UBND các cấp quản lý theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế cho Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về 36_2022_QD-UBND.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

Lượt người xem:  Views:   738
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4246803 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức